Aktuality

18. prosince 2023

Zimní aktualizace Vokabuláře webového přináší nové edice textů starší české literatury, rozšiřuje modul digitalizovaných mluvnic na 119 položek a zahrnuje rovněž opravy chyb a formálních nedostatků zjištěných v Elektronickém slovníku staré češtiny i v dalších zapojených slovnících.

edičním modulu a staro- a středněčeském korpusu je nově zpřístupněno 17 elektronických edic. Z toho osm edic Lukášova evangelia, reprezentujících staročeské překladové verze, bylo zveřejněno i v databázi Diabible. Kritické vydání českých modliteb v tzv. Orationale rožmberském – opatřené různočtením ze všech dochovaných opisů obsažených textů – bylo kromě edičního modulu a korpusu zveřejněno také ve formátu PDF.

  Nové prameny

 • Umučení rajhradské; 1. polovina 14. století, ed. Žampachová, Karolína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Bible drážďanská, Lukášovo evangelium; 2. polovina 60. let 14. století, ed. Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • České modlitby v tzv. Orationale rožmberském; 10. léta 15. století, ed. Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.); edice ve formátu PDF, edice v edičním modulu, ediční poznámka
 • Bible olomoucká, Lukášovo evangelium; 1417, ed. Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Bible litoměřická, Lukášovo evangelium; 1429, ed. Džunková, Katarína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Bible padeřovská, Lukášovo evangelium; 1432–1435, ed. Michalcová, Anna (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Bible Bočkova, Lukášovo evangelium; polovina 15. století, ed. Čermák, Jan (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Sedláčková, Anna (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Bible mikulovská, Lukášovo evangelium; 1440–1460, ed. Žampachová, Karolína (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Kresingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Maiestas Carolina, rukopis D; 2. polovina 40. let 15. století, ed. Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Maiestas Carolina, rukopis E; 1518, ed. Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Nový zákon muzejní mladší, Lukášovo evangelium; 1485, ed. Čermák, Jan (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Bible pražská, Lukášovo evangelium; 1488, ed. Kunertová, Helena (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Hlaváčová Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Písecký, Václav: Předmluva k překladu Izokratovy Řeči k Démonikovi od Václava Píseckého; začátek 16. století, ed. Černá, Alena M. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Filip II., španělský král – Austria, Juan de : Věčný a stálý edikt; 1577, ed. Ochová, Natalie Charlotte; Hejdová, Tereza (Ústav pro jazyk český AV ČR v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Adamová z Aventinu, Anna – Adam z Veleslavína, Daniel: Předmluva k Výkladu pobožnému na žalm devadesátý první sv. Davida …; 1599, ed. Černá, Alena M. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Adamová z Aventinu, Anna: Předmluva k Cestě života…; 1600, ed. Černá, Alena M. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Od světa vábený, od Boha jatý Aloizius; 1747, ed. Ochová, Natalie Charlotte; Slabý, Filip; Hejdová, Tereza (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka

10. listopadu 2023

Ve dnech 18. až 20. října 2023 proběhlo v hotelu Na Závisti v Kozojedech mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace. V rámci akce zaznělo 31 příspěvků, které přednesli tuzemští i zahraniční badatelé z akademických i univerzitních pracovišť. Vybrané prezentace jsou k nalezení zde.

Pozvánka na mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ pořádá ve dnech 18. až 20. října 2023 v hotelu Na Závisti v Kozojedech mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace. Program akce najdete zde.

2. října 2023

K životního jubileu PhDr. Petra Nejedlého, Ph.D., předního diachronního bohemisty a dlouholetého vědeckého pracovníka oddělení vývoje jazyka ÚJČ, vyšel v nakladatelství Scriptorium sborník Inspirace slovy. Příspěvky, jejichž autory jsou odborníci z tuzemských i zahraničních akademických nebo univerzitních pracovišť, reflektují jubilantovy široké, nejen odborné zájmy, zahrnující problematiku lingvistického zkoumaní starších fází češtiny, zejména slovní zásoby, s přesahy do historie, slavistiky, etymologie nebo klasické filologie. Bez povšimnutí však nezůstala ani oblast pedagogická, která se u jubilanta neomezuje jen na působení ve vzdělávacích institucích, ale promítla se také do jeho činnosti související s organizací Olympiády v českém jazyce. Součástí sborníku je též kompletní bibliografický soupis jubilantových prací.

21. června 2023

V rámci pravidelné červnové aktualizace Vokabuláře webového byl Elektronický slovník staré češtiny rozšířen o dalších 370 hesel (přichutnávati–přijmieti, přípust–přírok a púk–puščievati) zpracovaných podle koncepce dokladového redigovaného slovníku. V rámci nich byly poprvé důkladně lexikograficky zpracovány např. složité slovní čeledi slovesa přijieti nebo adjektiva pustý. Zároveň bylo opraveno i znění některých dalších hesel tohoto slovníku.

Aktualizace přináší nové edice staročeských i středněčeských pramenů české literatury společně s revidovaným zněním některých pramenů.

Pro ediční modul a korpusy byly připraveny mj. dva středověké rukopisy z 15. století s textem zemského zákoníku Maiestas Carolina a obsahem i dochováním unikátní starý tisk z roku 1673 Islandia, který popisuje cestu Daniela Vettera na tento ostrov. Středněčeský korpus se rozrostl mj. o edice dopisů: na přelomu 16. a 17. století byly sepsány dopisy Mikuláše Dačického z Heslova a z počátku 17. století pocházejí dopisy Anny Pourové.

Do sekce Kontakty a odkazy jsme přidali dvě významné položky – první odkazuje na databázi pozdně středověkých česky psaných či tištěných biblických textů Diabible (https://diabible.ujc.cas.cz), druhá vede na elektronickou verzi Česko-německého slovníku zvláště grammaticko-fraseologického Františka Štěpána Kotta (http://kott.ujc.cas.cz). Elektronický text Kottova slovníku je zveřejněn spolu s naskenovanými stránkami originálního tisku, které lze užít pro verifikaci znění elektronické verze. Vzhledem k funkčnímu omezení vyhledávací aplikace upozorňujeme, že tří- a méněslabičná hesla je nutné vyhledávat pomocí vyhledávacího režimu „vše“ a regulárních výrazů vymezujících začátek a konec hledaného slova. Výraz „pes“ tedy uživatel nalezne při zadání dotazu ^pes$.

  Nové prameny

 • Muzejní zlomek mariánských hodinek; konec 14. století, ed. Voleková, Kateřina (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Žaltář poděbradský, 2. část: paraliturgické texty; 1396, ed. Kateřina Voleková (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • [Bible olomoucká, Ezechiel]; 1417, ed. Kreisingerová, Hana (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); ediční poznámka
 • [Maiestas Carolina]; 1448, ed. Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • [Maiestas Carolina]; 2. polovina 15. století, ed. Jamborová, Martina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Hus, Jan: Knížky o svatokupectví; konec 15. století, ed. Navrátilová, Olga (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • První tištěný žaltář; 1487, ed. Svobodová, Andrea (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); Voleková, Kateřina (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka
 • Dačický z Heslova, Mikuláš: [Dopisy]; 1584–1612, ed. Hejdová, Tereza (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); ediční poznámka
 • Pourová, Anna: [Dopisy]; 1607, ed. Hejdová, Tereza (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); ediční poznámka
 • Poznamenání zločincův a vyznání jich, kteříž pro své zlé skutky a činy, kterýchž se proti zápovědi Boží dopouštějí a za to konec života svého při městyse Jimramově berou; 1611–1726, ed. Filipová, Jitka (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); ediční poznámka
 • Vetter, Daniel: [Islandia aneb krátké vypsání ostrovu Islandu…]; 1673, ed. Černá, Alena M. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.); edice, ediční poznámka

16. května 2023

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ pořádá ve dnech 18. až 20. října 2023 v hotelu Na Závisti v Kozojedech mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace. Akce je určena pro bohemisty, slavisty, klasické filology, historiky a specialisty z dalších příbuzných oborů. Podrobnější informace najdete zde.

21. prosince 2022

Malý kolektiv pracovníků oddělení vývoje jazyka vedený Petrem Nejedlým zveřejnil v předvánočním čase novou, modernizovanou a restrukturovanou verzi Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Databáze, která je určena odborné veřejnosti, představuje největší svod českých slov z let 1500–1780: v zhruba 1,3 milionu záznamů z více než jednoho tisíce pramenů zachycuje zcela unikátní množství více než 110 tisíc dobových slov, která dávají zapomenout na omšelé fráze o době temna a úpadku předobrozenské češtiny.

17. prosince 2022

Zimní aktualizace Vokabuláře webového přináší řadu nových edic textů starší české literatury, rozšiřuje modul digitalizovaných mluvnic na 117 položek a zahrnuje rovněž opravy chyb a formálních nedostatků zjištěných v Elektronickém slovníku staré češtiny i v dalších zapojených slovnících.

edičním modulu a středněčeském korpusu je nově zpřístupněno 25 elektronických edic – předmluv Daniela Adama z Veleslavína, které sepsal k dílům vydaným v pražské tiskárně v letech 1578–1596. Elektronické edice byly připraveny v rámci programu Strategie AV21 Anatomie evropské společnosti – historie, tradice, kultura, identita (výzkumné téma Evropa, kořeny integrace, utváření lokálních, národních a evropských identit, aktivita Daniel Adam z Veleslavína jako národní reprezentant evropské mnohojazyčnosti).

Celkem 12 elektronických edic žaltáře (7 celých textů a 5 zlomků), reprezentující staročeské překlady žalmů, bylo kromě edičního modulu a staročeského korpusu zveřejněno i v databázi Diabible.

Modul digitalizovaných mluvnic byl obohacen o čtyři komentované digitalizáty. Dva z nich jsou mluvnice v pravém slova smyslu (Erster gründlicher Unterricht in der böhmischen Sprache K. I. Tháma z roku 1804; Böhmische Grammatik für deutsche Mittelschulen und Lehrerbildungs-Anstalten Františka Vymazala z roku 1881). Pro širší dějiny jazykové reflexe jsou důležité i zbývající dvě položky: Komenského překlad Catonových distich (1705), doplněný literárněhistorickými úvahami a známou Rozepří neboli Controversiemi českých grammatiků, a Pelclova nástupní řeč, když se stal prvním pražským profesorem českého jazyka a literatury (1793).

  Nové prameny

 • Muzejní zlomek žaltáře; 1. polovina 14. století, ed. Svobodová, Andrea; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • Truhlářův zlomek žaltáře; 1. polovina 14. století, ed. Kreisingerová, Hana; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • Brněnský zlomek žaltáře; polovina 14. století, ed. Svobodová, Andrea; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • Žaltář klementinský; polovina 14. století, ed. Kreisingerová, Hana; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • Žaltář wittenberský; polovina 14. století, ed. Kunertová, Helena; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • Pasovský zlomek žaltáře; 2. polovina 14. století, ed. Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • Šafaříkův a Tomášský zlomek žaltáře; 2. polovina 14. století, ed. Kreisingerová, Hana; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • Žaltář kapitulní; 80. léta 14. století, ed. Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • Žaltář poděbradský, 1. část: Kniha žalmů a chvalozpěvy; 1396, ed. Ondřej Batka; Kateřina Voleková; edice, ediční poznámka
 • [Maiestas Carolina]; začátek 15. století, ed. Jamborová, Martina; edice, ediční poznámka
 • [Bible olomoucká, Izaiáš]; 1417, ed. Kreisingerová, Hana; ediční poznámka
 • Bible boskovická, Kniha žalmů; 1421–1425, ed. Hořejší, Michal; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • Bible padeřovská, Kniha žalmů; 1432–1435, ed. Michalcová, Anna; edice, ediční poznámka
 • Žaltář Bakalářův; 1499, ed. Ondřej Batka; Andrea Svobodová; edice, ediční poznámka
 • Krevní kniha Moravských Budějovic; 1554–1592, ed. Filipová, Jitka; ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Kalendáři historickému z roku 1578]; 1578, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Krátkému naučení, kterak se lidé pobožní v čas moru chovati mají]; 1582, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Knížce svatého Augustýna, jíž titul dal Soliloquia animae ad Deum…]; 1583, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Knížce svatého Augustýna, kterúž nazval Manuale, to jest Rukovět]; 1583, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Kronice světa Jana Kariona]; 1584, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluvy k třem knihám díla Politia historica]; 1584, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Abecedě pobožné manželky a rozšafné hospodyně]; 1585, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Kronikám dvěma o založení země české]; 1585, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Čelednímu ďáblovi]; 1586, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Modlitbám Jana Habermana]; 1586, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Modlitbám Jana Škorněho]; 1586, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Hospodáři]; 1587, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Pravidlu křesťanského života]; 1587, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Tabulím sedmi zlých a sedmi dobrých věcí člověka]; 1588, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Škole aneb cvičení křesťanskému]; 1589, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Kalendáři historickému z roku 1590]; 1590, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Kronice mozkevské]; 1590, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva ke Štítu víry pravé]; 1591, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Itinerariu Sacrae Scripturae]; 1592, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Vypsání města Jeruzaléma]; 1592, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Soliloquiím de passione D. N. Iesu Christi od Martina Mollera]; 1593, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel: [Předmluva k Historii církevní Eusebia příjmím Pamfila]; 1594, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel – Kocín z Kocinétu, Jan: [Předmluva ke Kronice nové o národu tureckém na dva díly rozdělené]; 1594, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel – Huber z Riesenbachu, Adam: [Předmluva k Apatéce domácí]; 1595, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel – Huber z Riesenbachu, Adam: [Předmluva k Herbáři aneb bylináři vysoce učeného a vznešeného pana doktora Petra Ondřeje Mathiola]; 1596, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Artikulové, kteříž jsou z milostivého Jeho Milosti císařské poručení ve všech třech městech Pražských přede všemi obcemi na rathauzích vyhlášení…; 1598, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Anna Moravcová: [Dopisy]; 1599–1602, ed. Hejdová, Tereza; ediční poznámka

24. října 2022

Ve dnech 12. až 14. října 2022 proběhlo v hotelu Na Závisti v Kozojedech mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace. V rámci akce zaznělo 32 příspěvků, které přednesli tuzemští i zahraniční badatelé z akademických i univerzitních pracovišť. Vybrané prezentace jsou k nalezení zde.

11. října 2022

Oddělení vývoje jazyka zveřejnilo elektronickou kolektivní monografii Elektronický slovník staré češtiny. Soupis pramenů a zkratek. Kromě vysvětlení zkratek užívaných v Elektronickém slovníku staré češtiny (ESSČ) přináší především ucelený soupis a popis pramenů citovaných zvláště v dokladové části heslových statí ESSČ. Dílo je pro nekomerční využití možné získat zdarma zde.

Pozvánka na mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ pořádá ve dnech 12. až 14. října 2022 v hotelu Na Závisti v Kozojedech mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace. Program akce najdete zde.

16. srpna 2022

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ mezioborového kolokvia Historický text a jeho interpretace 2022: 12. až 14. října 2022, Kozojedy, Hotel Na Závisti

15. června 2022

Nakladatelství Akropolis vydalo knížku Aleny M. Černé o češtině významné osobnosti předbělohorských Čech Čeština Daniela Adama z Veleslavína.

15. června 2022

Pravidelná aktualizace Vokabuláře webového přináší drobné opravy chyb a formálních nedostatků zjištěných v Elektronickém slovníku staré češtiny i v dalších zapojených slovnících.

Nečetnými opravami prošly rovněž edice textů starší české literatury, které lze v aktuální verzi prohledávat ve staro- a středněčeské textové bance.

12. května 2022

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ pořádá ve dnech 12. až 14. října 2022 na zámku v Kostelci nad Černými lesy mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace. Akce je určena pro bohemisty, slavisty, klasické filology, historiky a specialisty z dalších příbuzných oborů. Podrobnější informace najdete zde.

18. dubna 2022

Elektronický slovník staré češtiny byl rozšířen o dalších 440 hesel (příkazPřimělkov, připrchnútipřipuditi sě a příropoznapřisoliti) zpracovaných podle koncepce dokladového redigovaného slovníku. V rámci nich byly poprvé důkladně lexikograficky zpracovány např. složité slovní čeledi sloves příležěti nebo přiroditi (sě). Zároveň bylo opraveno i znění některých dalších hesel tohoto slovníku.

10. března 2022

V rámci jarní aktualizace Vokabuláře webového byly opraveny chyby i formální nedostatky zjištěné v Elektronickém slovníku staré češtiny i v dalších zapojených slovnících.

Rovněž na našich stránkách zpřístupňujeme nové edice textů starší české literatury, mj. vybrané listy Jana Husa nebo zápisy o čarodějnicích a cizoložnících, zaznamenané v 17. století ve smolné knize města Bojkovic. Tyto texty budou nejprve dostupné pouze v korpusovém manažeru a v dalších aktualizacích zveřejněné i v modulu elektronických edic.

  Nové prameny

 • Hus, Jan: [List Jana Husa, datace a místo neznámé]; 16. století, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: [List po roce 1408]; 1. třetina 15. století, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: [List z roku 1411]; 1. třetina 15. století, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: [List z roku 1412]; 1. polovina 15. století, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: [List z prosince 1412]; 1431, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: [List z dubna – května 1413]; 1431, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: [List ze srpna – září 1414]; 1472, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: [List z 26. 8. 1414]; okolo roku 1417, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: [List z 30. (?) 8. 1414]; okolo roku 1417, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: [List ze září – října 1414]; okolo roku 1417, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: [List z 16. 11. 1414]; okolo roku 1417, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: [List z 19. 1. 1415]; okolo roku 1417, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: [List z 10. 6. 1415]; polovina 15. století, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: [List z 13. 6. 1415]; 1432/1433, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: [List z 24. 6. 1415]; polovina 15. století, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: [List z 5. (?) 7. 1415]; okolo roku 1417, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: [O manželství]; 1432/1433, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • Hus, Jan: O hřiechu; 1. polovina 15. století, ed. Navrátilová, Olga; ediční poznámka
 • [Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]; 1426, ed. Kreisingerová, Hana; Pytlíková, Markéta; edice, ediční poznámka
 • [Píseň veselé chudiny, rukopis T]; 2. polovina 15. století, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • [Píseň veselé chudiny, rukopis V]; okolo roku 1455, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • O čarodějníctví; 1636–1721, ed. Filipová, Jitka; ediční poznámka
 • O trestaní cizoložníků a smilníků; 1636–1721, ed. Filipová, Jitka; ediční poznámka

19. listopadu 2021

Lemmatizace a morfologické značkování staročeské textové banky se oproti několika dřívějším verzím rozšířily o další slovesné vzory a podléhají jim nově také tvary zakončené na -s, -ť a -ž. Po rozšíření lze hledat ve všech tvarech sloves kromě těch náležících do 1. infinitivní třídy a části 5. třídy (s výjimkou slovesa býti, které zpracováno je, a naopak slovesa věděti, které dostupné zatím není), stále ovšem také chybí desambiguace (k níž přistoupíme po pokrytí zbývajících sloves, zájmen, číslovek, přídavných a vlastních jmen).

Počet tokenů ve středněčeské textové bance verze 1.1.19 překročil hranici 1 milionu. Ve verzi 1.1.16 vytvořené na podzim 2020 byla tato hranice dosažena nesprávným zařazením textu Ctibora Tovačovského z Cimburka Hádání Pravdy a Lži, což bylo napraveno ve všech následujících verzích středněčeské textové banky přesunem do staročeské.

Vokabulář webový slaví 15 let své existence

14. 11. 2006 byl spuštěn Vokabulář webový. Za 15 let své existence zpřístupnil téměř 107 tisíc heslových statí moderních diachronních slovníků, přes 7,5 milionu tokenů v postupně lemmatizovaných textových bankách, přes 300 edic textů zhotovených z rukopisů a tisků z 13. až 19. století, více než 100 zdigitalizovaných a odborně anotovaných historických mluvnic a jazykových příruček, fulltextově prohledavatelnou historickou mluvnici Jana Gebauera a monografie Igora Němce, edice 11 dobových historických slovníků, nástroje pro zhotovování edic a mnoho dalších textových, obrazových, ale i zvukových dat.

8. listopadu 2021

Ve dnech 20. až 22. října 2021 proběhlo na zámku v Kostelci nad Černými lesy mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace. V rámci akce zaznělo 37 příspěvků, které přednesli tuzemští i zahraniční badatelé z akademických i univerzitních pracovišť. Vybrané prezentace jsou k nalezení zde. Fotografie z akce jsou přístupné v galerii. Konání kolokvia bylo podpořeno výzkumným programem Paměť v digitálním věku realizovaným v rámci programu AV ČR Strategie AV 21.

7. listopadu 2021

V rámci pravidelné aktualizace Vokabuláře webového byl zveřejněn zrevidovaný a zásadně rozšířený seznam obecných zkratek Elektronického slovníku staré češtiny. Uživatelům jsou zkratky k dispozici v podobě abecedního soupisu i prohledavatelné verze, nadto se v rámci jednotlivých heslových statí zobrazuje jejich vysvětlení formou bublinkové nápovědy u každé z nich. Zároveň byly opraveny chyby i formální nedostatky zjištěné v Elektronickém slovníku staré češtiny i v dalších zapojených slovnících.

Modul digitalizovaných mluvnic se rozrostl na 113 položek. Kromě toho doznaly starší charakteristiky četná doplnění a opravy. Z nových digitalizátů upozorňujeme zvlášť na tisky z 19. století, které dokumentují vzrušený spor českých iotistů a ypsilonistů. O brožurce Augusta Schleichera vznikla při práci na modulu digitalizovaných mluvnic studie Ondřeje Koupila August Schleicher „o obecnej češtině“ (1849), publikovaná právě v Listech filologických.

Podzimní aktualizace přináší nové edice staročeských i středněčeských pramenů společně s revidovaným zněním některých pramenů starší české literatury.

  Nové prameny

 • [Bible drážďanská, Píseň písní]; 2. polovina 60. let 14. století, ed. Michalcová, Anna; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • [Bible olomoucká, Baruch]; 1417, ed. Kreisingerová, Hana; ediční poznámka
 • [Bible olomoucká, Daniel]; 1417, ed. Kreisingerová, Hana; ediční poznámka
 • [Bible olomoucká, Ozeáš–Malachiáš]; 1417, ed. Kreisingerová, Hana; ediční poznámka
 • [Bible olomoucká, Píseň písní]; 1417, ed. Michalcová, Anna; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • [Bible padeřovská, Píseň písní]; 1432–1435, ed. Michalcová, Anna; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • [Lékařství neznámého františkána, rukopis KNM IV H 28]; 1444, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • [Bible mlynářčina, Píseň písní]; 3. čtvrtina 15. století, ed. Michalcová, Anna; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • [Bible pražská, Píseň písní]; 1488, ed. Michalcová, Anna; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • Pulkava z Radenína, Přibík: [Kronika králů českých]; okolo roku 1500, ed. Timofejev, Dmitrij; edice, ediční poznámka
 • [Kníha výborná o přirození a spuosobu čtyř časuov ročních a dvanácti měsícuov…]; 1528, ed. Čermák, Jan; edice, ediční poznámka
 • [Noviny strašlivé o žalostivé a hrozné záhubě a škodě skrze povětří u města Opavy…]; 1574, ed. Čermák, Jan; edice, ediční poznámka
 • Třebeničtí měšťané: [Dopisy]; 1599–1608, ed. Hejdová, Tereza; ediční poznámka

6. října 2021

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ pořádá ve dnech 20. až 22. října 2021 na zámku v Kostelci nad Černými lesy mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace. Program akce najdete zde.

20. června 2021

V rámci pravidelné aktualizace Vokabuláře webového bylo do Elektronického slovníku staré češtiny zapojeno dalších 240 hesel s náslovím při-/pří- (přípasekpřiprášiti sě, přípravapřipražený, přisparovatipřístřěšný) zpracovaných podle nové koncepce dokladového redigovaného slovníku. Zároveň bylo opraveno znění některých dalších hesel tohoto slovníku a byl doplněn soupis zkratek biblických knih (prohledavatelný zde). Opraveny byly rovněž nalezené chyby v dalších zapojených slovnících.

V heslových statích zapojených slovníků byla vylepšena bublinková nápověda s vysvětlením obecných zkratek a ze zdrojů zapojených do jednotného vyhledávání byl odebrán Heslář lístkového materiálu ke Staročeskému slovníku (informace o hesláři je uvedena zde), neboť staročeská slovní zásoba již byla lexikograficky zpracována v celém rozsahu abecedy.

Opravili jsme chybné abecední řazení heslových slov ve výsledcích vyhledávání v generálním hesláři i plném textu: hesla (v seznamu vlevo) se řadí podle české abecedy a palatalizované retnice se zobrazují správně.

Změn se dočkaly rovněž edice pramenů starší české literatury. Výrazně upraveny byly následující texty:

 • [Řád korunování krále českého a královny, rukopis B]; 2. polovina 15. století, ed. Jamborová, Martina; edice, ediční poznámka
 • [Řád korunování krále českého a královny, rukopis D]; 2. polovina 15. století, ed. Jamborová, Martina; edice, ediční poznámka
 • [Řád korunování krále českého a královny, rukopis E]; 3. třetina 15. století, ed. Jamborová, Martina; edice, ediční poznámka
 • Kabátník, Martin: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Ejipta Martina Kabátníka z Litomyšle; 1542, ed. Vajdlová, Miloslava; edice, ediční poznámka

11. května 2021

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ pořádá ve dnech 20. až 22. října 2021 na zámku v Kostelci nad Černými lesy mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace. Akce je určena pro bohemisty, slavisty, klasické filology, historiky a specialisty z dalších příbuzných oborů. Podrobnější informace najdete zde.

11. března 2021

V rámci pravidelné jarní aktualizace Vokabuláře webového bylo do Elektronického slovníku staré češtiny doplněno několik desítek nově zjistěných hesel, zároveň bylo opraveno či upraveno též znění některých již dříve zveřejněných heslových statí. Opraveny byly rovněž nalezené chyby v dalších zapojených slovnících.

Pravidelná aktualizace přináší nové edice staročeských i středněčeských pramenů společně s revidovaným zněním některých pramenů starší české literatury.

  Revidované prameny

 • [Korunovační řád Karla IV., rukopis A]; 1396, ed. Jamborová, Martina; edice, ediční poznámka
 • [Bible olomoucká, Tobiáš–Job]; 1417, ed. Zdeňková, Jana; Kreisingerová, Hana; ediční poznámka

27. ledna 2021

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ vydává formou e-knihy monografii připravenou ve spolupráci lingvistky Barbory Řezníčkové a historika Pavla Blažka zaměřenou na staročeskou naukovou literaturu. Jedná se o edici dvou oblíbených překladových památek – Naučení hříšnému člověku (na základě rkp. Praha, NK ČR, sign. XVII B 6, f. 63r‒66v, z 3. čtvrtiny 15. století), které vychází z díla Isidora Sevillského (cca 560‒636), a List o řádné správě hospodářství (na základě rkp. Brno, MZK, sign. Mk 69, f. 174r–176v, z roku 1447), připisovaný Bernardu z Clairvaux (1090 nebo 1091–1153). Edice je doprovozena komentářem editorky zabývajícím se mj. jazykovou stránkou editovaných textů a historickou studií vsazující památku do širšího kontextu pozdněstředověkého písemnictví. Stejně jako další e-knihy oddělení vývoje jazyka lze i tuto publikaci pro osobní potřebu stáhnout a užívat zdarma. E-kniha je k dispozici zde.

26. ledna 2021

V prosinci 2020 vydalo nakladatelství Scriptorium monografii Korunovační řád Karla IV., která předkládá kritickou edici stejnojmenného textu na základě všech osmi dochovaných českých rukopisných pramenů. Dále obsahuje pět odborných statí, jež zasazují editované dílo do historického kontextu, zabývají se dochováním a datací jednotlivých rukopisů, věnují se výtvarné výzdobě řádu, charakterizují jazyk staročeského překladu a analyzují vztah českého znění k latinské předloze. Edici připravila M. Jamborová, autory statí jsou Michal Dragoun, Tomáš Gaudek, Kateřina Voleková, Václav Žůrek.

20. listopadu 2020

V rámci podzimní pravidelné aktualizace Vokabuláře webového bylo zapojeno do Elektronického slovníku staré češtiny dalších 520 heslových statí z abecedního úseku přiŽ (přidřietipřiežicě, přififlovatipřichrániti sě, pstrýptakolov) zpracovaných podle nové koncepce dokladového redigovaného slovníku. Spolu s tím bylo opraveno znění i některých dalších hesel tohoto slovníku. Opraveny byly rovněž nalezené chyby v dalších zapojených slovnících.

Modul digitalizovaných mluvnic se rozrostl na 103 položek. Dříve zahrnuté mluvnice byly v mnoha jednotlivostech opraveny a doplněny, mj. byly aktualizovány hypertextové odkazy na digitalizáty pramenů a sekundární literaturu a doplněny odkazy do Lexikonu české literatury.

Publikované prameny starší české literatury byly revidovány. Díky novým edičně zpracovaným textům počet tokenů ve staročeské textové bance překročil hranici 6 milionů a středněčeská textová banka obsahuje přes 1 milion tokenů.

  Seznam nových pramenů

 • [Bible olomoucká, Přísloví–Sirachovec]; 1417, ed. Kreisingerová, Hana; ediční poznámka
 • [Bible olomoucká, Žalmy–Chvalozpěvy]; 1417, ed. Kreisingerová, Hana; ediční poznámka
 • Tovačovský z Cimburka, Ctibor: Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich; 1539, ed. Hejdová, Tereza; edice, ediční poznámka
 • Adam z Veleslavína, Daniel (překladatel): Knížka o zachování dobrého zdraví …; 1587, ed. Černá, Alena M.; Rejzlová, Vendula; edice, ediční poznámka

20. června 2020

V rámci plánované pololetní aktualizace Vokabuláře webového zpřístupňujeme na našich stránkách revidované a nové prameny starší české literatury i digitalizované mluvnice a dále opravy ve slovnících zapojených do jednotného vyhledávání.

  Seznam nových pramenů

 • Hus, Jan: O marnosti; 1497, ed. Řezníčková, Barbora; edice, ediční poznámka
 • Múdrého otce rada; 1497, ed. Řezníčková, Barbora; edice, ediční poznámka
 • Philomates Dačický, Matouš (Walkenberský z Walkenberku, Matouš): [O vyvýšení a vysokém důstojenství lidského pokolení (část)]; 1574, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka

Rádi bychom vás také upozornili, že devět edic staročeských a středněčeských literárních památek ve formě e-knih vzniklých v oddělení vývoje jazyka je nově dostupných na stránkách ÚJČ, a to ve formátech PDF a EPUB.

15. června 2020

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ pořádá ve dnech 30. září až 2. října na zámku v Kostelci nad Černými lesy mezioborové kolokvium Historický text a jeho interpretace. Akce je určena pro bohemisty, slavisty, klasické filology, historiky a specialisty z dalších příbuzných oborů. Podrobnější informace najdete zde.

7. dubna 2020

V rámci druhé jarní aktualizace Vokabuláře webového bylo do Elektronického slovníku staré češtiny (ESSČ) zapojeno prvních 450 hesel z abecedního úseku při- až Ž (Přibpřidržovati sě; příměnekpřipásati) zpracovaných podle nové koncepce dokladového redigovaného slovníku. Podle ní jsou v uvedeném abecedním rozsahu jednak zpracovávána hesla dosud obsažená pouze v Malém staročeském slovníku (1979), jednak revidována hesla v ESSČ již uvedená. Všechny vymezené významy jsou dokumentovány doklady a všechna hesla procházejí jednotící sémantickou a grafematickou redakcí. ESSČ tak abecedně a částečně i metodologicky navazuje na nedokončený akademický Staročeský slovník, který byl v roce 2008 ukončen 26. sešitem a jehož posledním zpracovaným heslem je předložka při. Podrobnější informaci o slovníku lze nalézt zde, vyhledávat ve slovníku je možné na této adrese.

3. března 2020

V rámci plánované jarní aktualizace Vokabuláře webového zpřístupňujeme na našich stránkách revidované a nové prameny starší české literatury, opravy ve slovnících zapojených do jednotného vyhledávání a opravy tiskových a edičních chyb ve slovníku Deutsch-böhmisches Wörterbuch Josefa Dobrovského (za upozornění děkujeme panu Radimu Sochorkovi). Dále zveřejňujeme několik aplikací, které najdou uplatnění při studiu gramatiky staré češtiny nebo při přípravě elektronických dokumentů.

  Seznam nových pramenů

 • [Bible drážďanská, Markovo evangelium]; 2. polovina 60. let 14. století, ed. Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • [Bible olomoucká, Markovo evangelium]; 1417, ed. Svobodová, Andrea; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • [Bible Bočkova, Markovo evangelium]; polovina 15. století, ed. Batka, Ondřej; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • [Bible litoměřická, Markovo evangelium]; 1429, ed. Batka, Ondřej; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • [Bible padeřovská, Markovo evangelium]; 1432–1435, ed. Janoch, Jakub; Svobodová, Andrea; edice, ediční poznámka
 • [Bible mikulovská, Markovo evangelium]; 1440–1460, ed. Sedláčková, Anna; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • Pseudo-Bernard z Clairvaux: Řeč svatého Bernarda, kterýžto psal Rejmundovi rytieři o řádném spravování hospodářstvie takto; 1465, ed. Řezníčková, Barbora; edice, ediční poznámka
 • [Nový zákon muzejní mladší, Markovo evangelium]; 1485, ed. Filipová, Jitka; Svobodová, Andrea; edice, ediční poznámka
 • [Bible pražská, Markovo evangelium]; 1488, ed. Čermák, Jan; Svobodová, Andrea; edice, ediční poznámka
 • Hájek z Hájku, Tadeáš: Vypsání s vyznamenáním jedné i druhé kométy...; 1556, ed. Timofejev, Dmitrij; edice, ediční poznámka

  Seznam nových nástrojů

 • Staročeské vzory – databáze vzorů staročeských obecných podstatných jmen (z období cca 1300–1500); podrobnější informace
 • Staročeské slovní tvary – databáze staročeských slovních tvarů tvary (apelativních substantiv, neohebných slovních druhů, sloves 5. a 6. infinitivní třídy a slovesa „býti“); podrobnější informace
 • Asistent pro kontrolu pravopisu (s podporou staročeské transkripce) – pomůcka pro rychlejší kontrolu pravopisu v programu Microsoft Word; podrobnější informace
 • DocxToXml – program sloužící k převodu dokumentů ve formátu DOCX na formát XML; podrobnější informace
 • Parallel Reader – program sloužící k prohlížení dvou a více paralelních textů (např. různých pramenů jedné památky) uložených v dokumentech DOCX; podrobnější informace

7. ledna 2020

V modulu odborné literatury jsme zpřístupnili dvě monografie Igora Němce: Vývojové postupy české slovní zásoby, Praha, Academia 1968, a Rekonstrukce lexikálního vývoje, Praha, Academia 1980.

Uživatelé mohou nyní prohlížet kompletní digitalizovaný text na jedné stránce, která je dostupná ze seznamu literatury pod ikonou lupa.

9. prosince 2019

V nakladatelství Academia vyšla začátkem prosince 2019 rozsáhlá publikace Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině, kterou pod vedením Petra Nejedlého připravil jedenáctičlenný kolektiv složený z pracovníků oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český. Autoři v něm využili jak své zkušenosti s autorským zpracováním Elektronického slovníku staré češtiny a Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny, tak unikátních materiálových sbírek vybudovaných pro tato lexikografická díla, které jim poskytly více než 15 tisíc podstatných jmen. Na nich autoři popsali postupné proměny slovotvorného systému deverbálních substantiv, který uspořádali podle slovotvorných kategorií a dále podle slovotvorných typů. Vycházeli z koncepce vypracované pro novou češtinu Milošem Dokulilem a nově ji rozšířili o jednu dosud nepodchycenou kategorii. Práci doprovodili rejstříkem uváděných staročeských a středněčeských substantiv. Kniha přispívá k dílčímu zaplnění prázdného místa v české historické mluvnici, která postrádá ucelený popis tvoření slov zpracovaný na dostatečně reprezentativním jazykovém materiálu.

20. listopadu 2019

Na přelomu října a listopadu vyšly mj. péčí členů oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český dvě nové publikace.

Nakladatelství Paseka vydalo obsáhlou monografii Petra Čorneje Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka. Jedná se o druhou nejrozsáhlejší práci o Žižkovi, navazující na téměř devadesát let staré monumentální dílo Josefa Pekaře, jehož výsledky s využitím nejnovějších badatelských poznatků doplňuje, koriguje i překonává. Představuje nepřemoženého hejtmana v netradičním světle – příběh nejslavnějšího českého vojevůdce se odehrává na pozadí barvitého dějinného panoramatu, jež pomáhá porozumět Žižkovu vnitřnímu světu a motivaci jeho činů.

V nakladatelství Scriptorium vyšla publikace Staročeská kronika Martimiani, která přináší vůbec poprvé kritickou edici první česky psané světové kroniky, jejíž vznik je datován na přelom 14. a 15. století či do první čtvrtiny 15. století a jež byla tradičně připisována rytíři Benešovi z Hořovic. Edice je doprovozena statěmi popisujícími a interpretujícími tuto literární památku z pohledu kodikologického, historického a paleobohemistického. Edici připravil Š. Šimek, (spolu)autory doprovodných statí jsou germanista V. Brom, kodikolog M. Dragoun a historik J. Hrdina.

9. listopadu 2019

V rámci plánované podzimní aktualizace Vokabuláře webového zpřístupňujeme na našich stránkách revidované a nové prameny starší české literatury i digitalizované mluvnice, dále opravy ve slovnících zapojených do jednotného vyhledávání a některá technická vylepšení.

Na základě revizí a připomínek jsme upravili text u dříve publikovaných pramenů, vylepšili jsme identifikaci pasáží psaných cizím jazykem a sjednotili zápis neobvyklých znaků u transliterované podoby staročeských výrazů.

  Seznam nových pramenů

 • Pseudo-Bernard z Clairvaux: Řeč Bernarda doktora k velebnému a statečnému rytieři Rejmundovi o řádném hospodářství; 1447, ed. Řezníčková, Barbora; edice, ediční poznámka
 • [Pasionál klementinský mladší]; 1476, ed. Svobodová, Andrea; edice, ediční poznámka
 • [Nový zákon muzejní mladší, Matoušovo evangelium]; 1485, ed. Hořejší, Michal; Svobodová, Andrea; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • Pseudo-Bernardus z Clairvaux: Epištola Bernarta Silvestra (na konci kněh svatého Bernarta položená) o pořádném hospodářství k Rajmundovi, rytíři hradu svatého Ambrože; 2. polovina 17. století (?), ed. Řezníčková, Barbora; edice, ediční poznámka

Přepisy Matoušova evangelia, tvořené sedmi vybranými zástupci jednotlivých redakcí staročeského biblického překladu, byly sjednoceny po formální stránce a doplněny poznámkami o vztahu k latinské předloze. Nově byl zařazen přepis Matoušova evangelia z Nového zákona muzejního mladšího (1485). Jedná se o zvláštní zpracování, které je připisováno utrakvistickému knězi Martinu Lupáčovi a na které následně navázala 4. redakce staročeského překladu Bible.

V modulu digitalizovaných mluvnic byly jednak aktualizovány všechny starší charakteristiky gramatik, jednak zveřejněny digitalizáty deseti dalších tisků (z 16. až 19. století). Studijní databáze teď nabízí téměř stovku jazykověreflektivních prací, které přibližuje obrazem, anotací, textovou charakteristikou i interaktivními odkazy.

  Seznam nových mluvnic

 • Emmanuel Alvarus. De institutione grammatica libri III, locupletati et scholiis nuper aucti ac recogniti. Praha (Praga), 1598.
 • Elementa Latinae ac Boiemicae lingvae: začátkové latinského i českého jazyku. Olomouc (Holomúc), 1555.
 • Maximilian Šimek. Handbuch für einen Lehrer der böhmischen Literatur. Vídeň (Wien), 1785. Vydání první.
 • Matyáš Blažek. Mluvnice jazyka českého: pro školy střední a ústavy učitelské. Brno, 1877.
 • Jiljí Chládek. Náučení kratičké, kterak by se mělo dobře mluviti česky a psáti, sepsané nejvíce pro ty, kteříž slyší pastorální teologii v jazyku českém aneb již i skutečně týmž jazykem ouřad pastýřský konají. Praha, 1795.
 • Josef Liboslav Ziegler. Nejkratší spůsob dobropísemnosti české dokonale se naučiti: vyňato z Mluvnice české. Čáslav, 1842.
 • Pravidla pravopisu. Vídeň, 1854.
 • Emmanuel Alvarus. Principia seu rudimenta grammatices ex Institutionibus Emmanuelis Alvari è Societate Jesu pro usu tironum Latinitatis excerpta. Praha (Praga), 1711.
 • Jan Nepomuk Konečný. Theoretisch-practische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slavischen Sprache nach einer neuen, leicht faßlichen Methode: (mit der neuen Orthographie). Vídeň (Wien), 1842. Vydání první.
 • Jan Nepomuk Konečný. Theoretisch-praktische Anleitung zur schnellen und gründlichen Erlernung der čechisch-slawischen Sprache nach einer neuen, leicht faßlichen Methode: (mit der neuen Orthographie). Wien, 1849. Vydání třetí.

  Technická vylepšení

 • Fulltextové vyhledávání ve slovnících nyní umožňuje hledat výrazy s hvězdičkou na začátku. Např. hledání výrazu *ovati ve významu najde všechny heslové stati, kde se vyskytují slovesa zakončená na ovati v popisu významu.
 • U textů zařazených do textové banky a do korpusů zařazených v aplikaci KonText nyní uvádíme jména editorů jednotlivých pramenů. Zobrazují se v podrobných údajích o prameni nebo konkordančním řádku a lze podle nich vyhledávat.
 • V edičním modulu se nyní zobrazuje správná webová adresa pramene ve Vokabuláři webovém, kterou můžete využít v citacích.

20. září 2019

Do vyhledávání v moderních slovnících staré češtiny se po neplánované přestávce vrací fulltextové hledání, které je díky přechodu na novou technologii v některých ohledech kvalitnější. Ve srovnání s předchozí verzí nyní můžete hledat:

 • jednopísmenné výrazy
 • v morfologické charakteristice (tj. koncovky „-a/-u“, „-uju“ ap.; viz záložka „pokročilé“ a nabídka prohledávaných oblastí)
 • motivující slova u motivovaných (neznačkových) lexikálních jednotek (zatím pouze u hesel z Elektronického slovníku staré češtiny)
 • obecné zkratky podle zkrácené i rozepsané podoby (tj. „adverbium“ najde i heslové stati, kde je pouze „adv.“, naopak to však neplatí); přehled zkratek a jejich rozepsání je uveden zde
 • zkrácené varianty pramenů podle jejich plné podoby, tj. dotaz „BiblOl“ najde i heslové stati, kde je vytištěno pouze „~Ol“, viz např. „nábděti“)
 • autora heslové stati v Elektronickém slovníku staré češtiny podle celého jména i autorské šifry (např. „ŠŠ“, „Šimek“)

Na rozdíl od předchozí verze nemůžete hledat podle typu heslové stati.

15. srpna 2019

Kvůli neplánovaným technickým problémům se Vokabulář webový podařilo převést na nový server až nyní.

Některé soubory nebo funkce budou po nějakou dobu ještě nedostupné, zpřístupňovat a uvádět do provozu je budeme postupně řádu v několika týdnů. Zejména se jedná o fulltextové hledání v moderních slovnících staré češtiny. Budeme rádi za upozornění na nefunkční odkazy, chybějící obrázky ap.

Za případné problémy kvůli tomuto výpadku se omlouváme.

Nedostupnost Vokabuláře webového

Upozorňujeme uživatele Vokabuláře webového, že ve čtvrtek a v pátek 8. a 9. července 2019 bude veškerý jeho obsah nedostupný kvůli plánované údržbě datového centra. Za případné problémy se omlouváme.

25. června 2019

V rámci pololetní aktualizace Vokabuláře webového zpřístupňujeme na našich stránkách dva nové prameny. Na základě revizí a připomínek jsme upravili text u 34 dříve publikovaných pramenů starší české literatury a provedli opravy ve slovnících zapojených do jednotného vyhledávání. Nově můžete pro korpusové prohledávání pramenů využít aplikaci KonText. V souvislosti s touto změnou jsme částečně upravili zpracování pramenů pro korpusový manažer.

Výzkumná infrastruktura RIDICS zpřístupnila staročeskou a středněčeskou textovou banku v KonTextu, moderním rozhraní ke korpusovému manažeru Manatee, používaném např. ve výzkumných infrastrukturách Český národní korpus (CNC) nebo LINDAT/CLARIN.

Základní funkce jsou podobně jako ve Vokabuláři webovém dostupné pro všechny uživatele zdarma, pokročilejší funkce jsou dostupné pro přihlášené uživatele po bezplatné registraci.

Webové rozhraní KonTextu najdete na adrese https://korpus.vokabular.ujc.cas.cz. Textové banky jsou zde částečně a nejednoznačně lemmatizované a morfologicky značkované. Jednotlivé aktualizace textových bank budou verzované, takže je lze využít jako referenční zdroje. Více informací naleznete v návodu a popisu značkových sad.

Úpravy a opravy zpracování textů pro korpusový manažer se týkají těchto oblastí:

 • v nabídce Textové banky přibyla položka KonText
 • sloučili jsme texty staročeské a středněčeské textové banky do jednoho souboru, který nazýváme staro- a středněčeská textová banka (tento korpus je přístupný pouze prostřednictvím KonTextu)
 • v přehledu zdrojů uvádíme u textových bank jak odkazy na původní zpracování ve Vokabuláři webovém, tak na novější v KonTextu
 • u seznamu textů začleněných do jednotlivých bank uvádíme také číslo verze dat
 • výchozí řazení pramenů je nyní stabilnější a předvídatelné: prameny ze stejného období se řadí abecedně podle titulu, přičemž nejprve jsou zařazena díla anonymní, po nichž následují díla s autorem (opět řazená abecedně podle titulu)
 • u prvotisků a starých tisků zpřístupňujeme v metadatech údaj o tiskaři a místu tisku
 • u edic, které vedle strany zachycují také jednotlivé sloupce, uvádíme označení sloupce jako samostatný údaj (dříve byl sloupec součástí označení strany, např. 128r/a)
 • výrazy zkrácené pomocí spojovníku, např. -onis, se nyní považují za jeden token
 • zachycujeme nyní více zkratek jako jeden token, např. Eccl., sv., t. ap.

19. června 2019

V polovině roku vyšly mj. péčí členů oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český dvě nové publikace.

V nakladatelství Scriptorium vyšla kritická edice staročeských biblických předmluv, které se dochovaly v rukopisných i tištěných středověkých biblích. Obsahuje celkem 124 textů, a to jak překladů z latiny, tak i několik původních staročeských předmluv, které složili neznámí učenci podílející se ve 14. a 15. století na překladu bible do češtiny. Edici Staročeské biblické předmluvy připravil pětičlenný tým pracovníků oddělení vývoje jazyka ÚJČ (M. Homolková, K. Matiasovitsová, M. Pytlíková, A. Svobodová a K. Voleková) s pomocí dvou externích odborníků (uměnovědce T. Gaudka a teologa O. Halamy) a provází ji obsáhlá studie o staročeském překladu biblických prologů a výklad o výzdobě předmluv v staročeských biblických rukopisech.

Miloslava Vajdlová připravila pro nakladatelství Arbor vitae societas kritickou edici jednoho z nejstarších původních (nepřekladových) česky psaných cestopisů – Cesty z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492. Litomyšlský měšťan Martin Kabátník v něm zachycuje své zážitky a poznatky z cesty do Jeruzaléma, Svaté země a Káhiry. Jeho vyprávění bez jakýchkoli korekcí a úprav zapsal někdy v rozmezí let 1493–1502 neznámý písař, cestopis tudíž čtenáři přináší nejen řadu zajímavých informací o navštívených lokalitách, ale je také jedinečným pramenem k poznání tehdejšího mluveného českého jazyka. Základem edice je rukopisný záznam cestopisu pocházející z přelomu 15. a 16. století, formou variant je uváděno znění mladších tištěných vydání z let 1539 a 1542. Edici doplňují průvodní stať Martina Boštíka (Regionální muzeum v Litomyšli) o vzniku jednoty bratrské, o počátcích jejího působení v Litomyšli a o vzniku litomyšlské knihtiskařské tradice, studie Martina Boštíka a Miloslavy Vajdlové shrnující starší i nejnovější poznatky o charakteru, původu, významu i dalších osudech předkládaného díla, ediční poznámka Miloslavy Vajdlové, charakterizující editované prameny i jejich vzájemné vztahy, a slovníček méně obvyklých staročeských výrazů.

14. června 2019

Pro editory, kteří využívají doplněk eEdice programu Microsoft Word pro přípravu digitálních edic, jsme připravili novou verzi, která opravuje nalezené chyby a přináší některé nové funkce.

  Přehled důležitých změn

 • Do nabídky biblických knih byla doplněna kniha Žalmů.
 • Počty veršů v biblických knihách byly upraveny podle Klementinské Vulgáty.
 • Kontrola pravopisu ve výchozím nastavení probíhá v ediční poznámce, nikoli ve vlastním textu edice.
 • Při použití klávesové zkratky Ctrl+Mezerník na konci odstavce se nevkládá nadbytečná mezera (nutno aktivovat v nastavení).
 • Po vložení speciálního znaku se neruší aktuální znakový styl textu.
 • V nabídce speciálních znaků je nově malé v s tečkou, malé g s tečkou a velká písmena s tečkou.
 • Po vložení sémantického komentáře se neztrácí fokus a lze rovnou psát komentář.
 • Zamknuta úvodní tabulka (nelze měnit popisky, pouze hodnoty).
 • Ukládání zvoleného označení verše, paginace a biblických míst (eEdice neresetuje označení při překliku mimo okno Wordu).
 • Opraveno použití klávesových zkratek.
 • Hromadné vkládání čísel veršů u veršovaného textu, pokud je vybráno více odstavců.
 • Další technická vylepšení, opravy a optimalizace.

Doplněk si můžete stáhnout zde. Nápověda k doplňku je k dispozici ve formátu PDF a DOCX.

28. března 2019

V rámci první aktualizace Vokabuláře webového v roce 2019 zpřístupňujeme na našich stránkách 13 nových pramenů, mezi nimi např. přepisy Matoušova evangelia z vybraných zástupců jednotlivých redakcí staročeského biblického překladu (1. redakce, revize 1. redakce, 2. redakce, mladšího stadia 2. redakce, 3. redakce, 4. redakce a samostatný překlad reprezentovaný Biblí mikulovskou), a dále podstatně rozšířenou edici Dopisů Žofie Albínky z Helfenburku (edice, ediční poznámka). Na základě revizí a připomínek jsme rovněž upravili text u 44 dříve publikovaných pramenů starší české literatury. Provedli jsme opravy také ve slovnících zapojených do jednotného vyhledávání a doplnili charakteristiky u pěti položek v modulu digitalizovaných mluvnic.

  Seznam nových pramenů

 • [Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]; 2. polovina 60. let 14. století, ed. Voleková, Kateřina; Svobodová, Andrea; edice, ediční poznámka
 • [Bible olomoucká, Matoušovo evangelium]; 1417, ed. Hořejší, Michal; edice, ediční poznámka
 • [Bible litoměřická, Matoušovo evangelium]; 1429, ed. Svobodová, Andrea; Valenta, Petr; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • [Bible padeřovská, Matoušovo evangelium]; 1432–1435, ed. Hořejší, Michal; Batka, Ondřej; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • [Bible Bočkova, Matoušovo evangelium]; polovina 15. století, ed. Hořejší, Michal; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • [Bible mikulovská, Matoušovo evangelium]; 1440–1460, ed. Sedláčková, Anna; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • [Povídka o Tobiášovi, rukopis TobKap]; 2. polovina 15. století, ed. Hanzová, Barbora; edice, ediční poznámka
 • [Povídka o Tobiášovi, rukopis TobKlem]; 1485, ed. Hanzová, Barbora; edice, ediční poznámka
 • [Bible pražská, Matoušovo evangelium]; 1488, ed. Batka, Ondřej; Hořejší, Michal; Svobodová, Andrea; Valenta, Petr; Voleková, Kateřina; edice, ediční poznámka
 • Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...; 1553, ed. Nováková, Natálie; Timofejev, Dmitrij; edice, ediční poznámka
 • Cuba, Johannes von: Lékařství ženská sepsaná od doktora Jana Kúba…; 1588, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Metlinger, Bartoloměj: Náramně užitečná zpráva, kterak vnově zrození děti chovány i vychovány býti mají…; 1588, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Rosa, Václav Jan: Pastýřské rozmlouvání o narození Páně; 1672, ed. Valenta, Petr; edice, ediční poznámka

V edičním modulu jsme k informacím o prvotiscích a starých tiscích doplnili údaje o tiskaři a místě tisku.

26. března 2019

Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) pořádá 9. a 10. května 2019 v Kampusu Hybernská workshop Základy XML TEI. Cílem akce pro 20 účastníků je rozšířit povědomí o standardu XML TEI mezi českými akademickými pracovníky včetně studentů. Podrobnější informace najdete zde. Registrujte se do 10. dubna 2019 pomocí přihlašovacího formuláře.

25. března 2019

Na sklonku loňského a počátkem letošního roku vyšlo mj. péčí členů oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český několik publikací.

V nakladatelství Scriptorium vyšla kniha autorského kolektivu složeného z Milady Homolkové, Andrey Svobodové, Michala Dragouna, Kateřiny Volekové a Zuzany Lukšové Výklad Mikuláše z Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu. Vedle kritické edice obsahuje publikace přehled rukopisného dochování Lyrových děl v bohemikálním prostředí a studii věnovanou staročeskému překladu uvedené části Lyrovy postily, který je jedinečnou a svébytnou památkou českého předhusitského písemnictví.

V rámci obnovené řady Fontes rerum Bohemicarum vyšel v nakladatelství Filosofia druhý svazek rozsáhlého souboru kronik Staré letopisy české (východočeská větev a některé související texty), který editovali Alena M. Černá, Petr Čornej a Markéta Klosová. Kniha obsahuje šest textů, které prozrazují vztah k východočeskému regionu, historický a lingvistický komentář, osobní a místní rejstřík a diferenční slovník.

Kateřina Voleková připravila pro nakladatelství Akropolis edici latinského traktátu o českém pravopise Orthographia Bohemica, pojednávajícího o užívání diakritik v češtině 15. století. Text je doplněn překladem do češtiny a do angličtiny. Zároveň s tímto traktátem vychází v samostatném svazku edice nejstarší mluvnice češtiny, nazývaná podle místa vydání „náměšťská“. Tuto Gramatiku českou (1533), která je ve svazku doplněna českou a německou studií, k vydání připravil Ondřej Koupil.

20. prosince 2018

K elektronické edici slovníku Daniela Adama z Veleslavína Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata contines byly připojeny nové digitální fotokopie starého tisku, které byly pořízeny s podporou programu Strategie AV 21.

Všem uživatelům Vokabuláře webového přejeme příjemné prožití vánočních svátků a naplněná očekávání v roce 2019.

5. prosince 2018

Vážení badatelé, kvůli rekonstrukci elektroinstalace a výměně záložního zdroje 6.–7. prosince v datovém centru ve Valentinské nebude Vokabulář webový dostupný přibližně od čtvrtečního poledne do sobotního rána. Za případné problémy se předem omlouváme.

22. listopadu 2018

Prezentace z úterního vystoupení Borise Lehečky na téma Standard XML TEI P5 a veršované texty v rámci workshopu Možnosti digitální prezentace kramářských tisků v Knihovně Národního muzea v Praze je k dispozici zde. Doprovodné materiály (ke stažení zde) obsahují následující složky a soubory:

 • Obraz\KP-D39-1.pdf: snímky kramářského tisku sign. KP D 39/1
 • Obraz\KP_D_39_1______0CIIN30001P.JPGKP_D_39_1______0CIIN30004P.JPG: snímky jednotlivých stran kramářského tisku
 • Text\Word\KP-D-39-1.docx: transliterace kramářského tisku s využitím nástroje eEdice
 • Text\Xml\KP-D-39-1-Metadata.xml: metadata kramářského tisku získaná ze Špalíčku
 • Text\Xml\KP-D-39-1-TEI.xml: transliterovaný přepis kramářského tisku podle doporučení XML TEI P5

12. listopadu 2018

Prezentace z páteční přednášky Borise Lehečky na téma Prameny pro poznání historické češtiny na internetu pro studenty katedry českého jazyka a literatury na Faktultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni je k dispozici zde.

13. října 2018

Podzimní aktualizace Vokabuláře webového přináší 11 dalších edic (některé z pramenů jsou edičně zpřístupněny vůbec poprvé). Dále jsme provedli opravy v zapojených i digitalizovaných slovnících, některá technická vylepšení a po delší době také aktualizaci v charakteristikách digitalizovaných mluvnic.

  Seznam nových pramenů

 • [Pasionál muzejní (Juhnův)]; 3. třetina 14. století, ed. Svobodová, Andrea; Stluka, Martin; edice, ediční poznámka
 • [Evangeliář klementinský]; začátek 15. století, ed. Svobodová, Andrea; edice, ediční poznámka
 • [Evangeliář pražský]; 1. třetina 15. století, ed. Svobodová, Andrea; edice, ediční poznámka
 • Anselm z Canterbury: Naučenie svatého Anselma o poctivosti z nábožné milosti ku přijímání těla božieho a o užitciech zámutka zde na tomto světě trpících; 3. čtvrtina 15. století, ed. Hanzová, Barbora; edice, ediční poznámka
 • Isidor ze Sevilly: Naučenie svatého Isidora velmi užitečné hřiešnému člověku…; 3. čtvrtina 15. století, ed. Hanzová, Barbora; edice, ediční poznámka
 • Pseudo-Bernard z Clairvaux: [List o řádné správě hospodářství]; 2. polovina 15. století, ed. Hanzová, Barbora; edice, ediční poznámka
 • Pseudo-Bernard z Clairvaux: Epištola svatého Bernarta, kterúž jest psal Rejmundovi rytieři o řádném spravování hospodářstvie takto; 4. čtvrtina 15. století, ed. Hanzová, Barbora; edice, ediční poznámka
 • Tito artikulové na sněmu obecním...; 1554, ed. Nováková, Natálie; Timofejev, Dmitrij; edice, ediční poznámka
 • z Olympu, Metoděj: Knížka svatého Metudia…; 1571, ed. Vytlačilová, Veronika; edice, ediční poznámka
 • Pseudo-Albertus Magnus: Tajenství Albrechta Velikého babám porodným i ženám rodícím znáti potřebná; 1588, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka
 • Bonaciolus, Ludovicus: Slovútného lékaře Ludvíka Bonaciole z Ferrarie některá lékařství…; 1588, ed. Černá, Alena M.; edice, ediční poznámka

Edice Staročeského pasionálu představuje první kompletní přepis nejstaršího dochovaného rukopisu české adaptace oblíbeného pozdněstředověkého díla o životech světců Legenda aurea autora Jakuba de Voragine. Tento rukopis z poslední třetiny 14. století byl dosud znám jen z četných ukázek, je přitom klíčovým nejen pro studium dobového jazyka, ale byl také důležitým článkem pro další tradování textu: filiace dochovaných devíti relativně úplných rukopisů a dvou prvotisků dokázala, že tento rukopis (nebo jemu podobný) sloužil jako předloha pro starší tištěné vydání z 80. let 15. století. Předkládané vydání přináší kritiku textu daného rukopisu, edice Pasionálu zohledňující znění všech variantních textů na sebe však stále čeká.

Dva tzv. evangeliáře, které byly publikovány, obsahují výběr mešních perikop z evangelií, seřazených obvykle podle pořadí v liturgickém roce. Evangeliáře se spolu se žaltáři pokoušely o vyjádření Písma svatého v domácím jazyce již od přelomu 13. a 14. století, i po vzniku kompletního překladu Bible v 50. letech 14. století však bylo jejich znění revidováno a ovlivňovalo další převody, a dochované prameny proto představují cenný materiál pro studium dobového jazyka. Oba zveřejněné evangeliáře nabízejí jedinečné znění: Evangeliář klementinský z 2. poloviny 14. století, obsahující nedělní perikopy, zastupuje znění druhého překladu evangelijních úryvků; Evangeliář pražský z přelomu 14. a 15. století, obsahující nedělní a sváteční perikopy, je zástupcem kompilované verze překladu.

Dále zveřejňujeme druhé, upravené vydání Štítného Knížek šesterých. Původní znění z roku 2011 bylo upraveno zejména po formální stránce ve prospěch podob, které lépe odrážejí dobu vzniku rukopisu z hlediska poznatků o hláskosloví (mění se tedy např. ďábel na diábel, nehromáždí na nehromazdí) nebo o dobových reáliích, jako je psaní velkých písmen u pojmenování bytostí nebo institucí požívajících úctu (Bóh na bóh, svatá Trojice na svatá trojice, Duch svatý na duch svatý, Syn boží na syn boží), příp. sjednocuje přepis ve prospěch jiné z možných variant (a však na avšak, Jezu Krista na Jezukrista, Bethlem na Betlém) apod. Na několika místech došlo na základě kolace s rukopisem také k opravě původní interpretace (aby u [w rkp.] koně byli šťastni na aby v koně [tj. na konci] byli šťastni, fol. 60r; sbieráše dřevce na ´heň na sbieráše dřevce na oheň [hen rkp.], fol. 4v).

Výrazně se rozrostly publikované soubory Dopisů Doroty z Krumlova a Dopisů Judit Eibenštolerové z Eibenštolu, a to na základě dalších listů objevených ve fondech Národního archivu České republiky. Podstatné úpravy v edicích Překladu kroniky Twingerovy od Beneše z Hořovic přinášejí přesnější interpretaci textu plynoucí ze srovnání s dříve neznámými variantními rukopisy a dříve neidentifikovanými texty cizojazyčných předloh.

V modulu digitalizovaných mluvnic byly v rámci projektu Grantové agentury České republiky (reg. č. 16-00598S) Orthographia Bohemica a náměšťská mluvnice (filologická analýza a kritické edice) výrazně rozšířeny charakteristiky traktátu Orthographia Bohemica (normalizovanou edici celého latinského textu pořídila Kateřina Voleková) a tzv. náměšťské gramatiky (předmluvy k oběma hlavním částem knihy transkriboval Ondřej Koupil).

V Jungmannově slovníku bylo opraveno 76 podheslí, která se vyskytovala na předělu stran a chovala se jako dvě samostatná podheslí. Další opravy se týkaly chybného označení zvratného „se“, které mělo být součástí heslového slova, ale místo toho vznikla dvě samostatná hesla.

Postoupili jsme v řešení adekvátního zobrazení nestandardních znaků, např. palatalizovaných retnic v́ a b̕, které se nedařilo od samých začátků Vokabuláře webového bezproblémově zobrazovat. Zvolili jsme skládání základních znaků abecedy s kombinujícími diakritickými značkami ze standardu Unicode; jejich správné zobrazení zajistí moderní webové prohlížeče na nejnovějších operačních systémech. V první fázi se nestandardní znaky adekvátně zobrazují ve slovnících zapojených do jednotného vyhledávání. Budeme vděční za jakékoli upozornění na problémy s atypickými znaky.

Dále jsme opravili chybné abecední řazení heslových slov ve výsledcích fulltextového vyhledávání; nyní se již hesla (v seznamu vlevo) řadí podle české abecedy.

19. září 2018

Dne 13. září 2018 proběhla konference Česká diachronní lexikografie 1968–2018. 50 let Staročeského slovníku. Zprávu o jejím průběhu si lze přečíst zde.

30. srpna 2018

Dne 13. září 2018 se bude konat v sídle Akademie věd (Praha 1, Národní 3, místnost 206) konference Česká diachronní lexikografie 1968–2018. 50 let Staročeského slovníku. Konferenci pořádá oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR ve spolupráci s Jazykovědným sdružením ČR. Program je k dispozici zde. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

28. srpna 2018

Dne 5. září 2018 v sídle Národní knihovny ČR (Praha 1, Klementinum 190) proběhne Workshop k vývoji a využití plnotextových edic historických dokumentů v Manuscriptoriu. Tato dopolední akce se zaměří na možnosti tvorby edic v digitálním prostředí, možnosti spolupráce a sdílení know-how. Program je k dispozici zde.

25. června 2018

Druhá červnová aktualizace Vokabuláře webového se zaměřila na opravy publikovaných pramenů starší české literatury. Podstatnějších zásahů se dočkaly následující prameny, a to na základě podrobného srovnání jednotlivých pramenů.

  Seznam podstatně revidovaných pramenů

 • [Řád korunovánie krále českého a královny, rukopis A]; 1396, ed. Jamborová, Martina; edice, ediční poznámka
 • [Právní sborník Krameriův]; 1448, ed. Jamborová, Martina; edice, ediční poznámka
 • [Řád korunování krále českého a královny, rukopis B]; 2. polovina 15. století, ed. Jamborová, Martina; edice, ediční poznámka
 • [Řád korunování krále českého a královny, rukopis D]; 2. polovina 15. století, ed. Jamborová, Martina; edice, ediční poznámka
 • [Řád korunování krále českého a královny, rukopis E]; 3. třetina 15. století, ed. Jamborová, Martina; edice, ediční poznámka
 • Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských Jana z Gelnhausen, rukopis A]; 1468, ed. Jamborová, Martina; edice, ediční poznámka
 • Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských Jana z Gelnhausen, rukopis B]; 1490, ed. Jamborová, Martina; edice, ediční poznámka

  Seznam nových pramenů

 • Šolc, František: Některé památky...; 1726–1736, ed. Timofejev, Dmitrij; edice, ediční poznámka

10. června 2018

Červnová aktualizace Vokabuláře webového se zaměřila na tři nové edice, které zveřejňujeme ve staročeské či středněčeské textové bance a v edičním modulu. Rovněž jsme opravili nalezené chyby, omyly a nepřesnosti ve zveřejněných edicích.

  Seznam nových pramenů

 • [Když čas přijde dni súdnému]; 2. polovina 15. století, ed. Hořejší, Michal
 • Peristerius, Petr: Kázaní v neděli devátou po sv. Trojici…; 1564, ed. Vytlačilová, Veronika
 • Rösslin, Eucharius: Těhotných žen a porodných bab ruoženná zahrádka; 1588, ed. Černá, Alena M.

25. května 2018

Další aktualizace Vokabuláře webového v roce 2018 přináší zejména sedm nových edic, které zveřejňujeme ve staročeské či středněčeské textové bance a v edičním modulu. Díky nim má nyní staročeská textová banka již přes 5 milionů tokenů.

Opraveny byly rovněž nalezené chyby v zapojených slovnících a v doprovodných textech na webových stránkách.

  Seznam nových pramenů

 • [Rada otce synovi, rukopis R]; konec 14. století, ed. Hanzová, Barbora
 • [Rada otce synovi, rukopis K]; 1409 (?), ed. Hanzová, Barbora
 • [Rada otce synovi, rukopis M]; polovina 15. století, ed. Hanzová, Barbora
 • [Otčenáš (krátký výklad)]; 3. čtvrtina 15. století, ed. Vytlačilová, Veronika
 • Žídek, Pavel: [Spravovna]; 3. třetina 15. století, ed. Hejdová, Tereza
 • Hájek z Libočan, Václav: O nešťastné příhodě, kteráž se stala skrze oheň v Menším Městě pražském a na Hradě svatého Vácslava i na Hradčanech etc.; 1541, ed. Černá, Alena M.
 • Komenský, Jan Amos: Kancionál…; 1659, ed. Vytlačilová, Veronika

1. března 2018

V rámci první aktualizace Vokabuláře webového v roce 2018 byla do jednotného vyhledávání zapojena hesla s náslovím m- Elektronického slovníku staré češtiny. Sémantickou redakci těchto hesel provedla Irena Fuková. Spolu s tím byla opravena i některá další hesla tohoto slovníku.

Opraveny byly rovněž nalezené chyby v dalších zapojených slovnících.

Byla zveřejněna elektronická edice slovníku Daniela Adama z Veleslavína Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata contines, který Daniel Adam z Veleslavína zpracoval na základě slovníku Hadriana Iunia Nomenclator omnium rerum propria nomina variis linguis explicata indicans a vydal ve své tiskárně roku 1586. Ve slovníku lze vyhledávat i listovat; text edice je též provázán s digitálními fotokopiemi starého tisku.

Uživatelé mají k dispozici podrobnější návod na citování jednotlivých typů pramenů publikovaných ve Vokabuláři webovém, který vychází z normy ČSN ISO 690:2011.

Nejstarší městská kniha táborská z let 1432–1452

Jako XLII. díl ediční řady Archiv český vydalo nakladatelství Filosofia v kritické edici unikátní rukopis z 15. století. Jedná se o památku právně-správního charakteru, o Nejstarší městskou knihu táborskou z let 1432–1452. K vydání ji připravili Alena M. Černá z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR a František Šmahel z Centra medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR. Táborská kniha je nejdůležitějším písemným svědectvím o bohatém a rozmanitém trhu s nemovitostmi v husitském městě Tábor, které se nám dochovalo. Jedná se o mimořádně přínosný pramen pro badatele se zájmem o českou, zejména husitskou, historii. Vzhledem k tomu, že kniha je zapsána ve staré češtině, poskytuje cenné informace i pro diachronní jazykovědnou bohemistiku.

Publikace kromě samotné edice textu obsahuje rozsáhlou úvodní studii z pera obou editorů a doprovodný aparát, mj. rozsáhlý osobní, místní a věcný rejstřík a slovníček. Text edice je obsažen rovněž na CD, které je přiloženo k publikaci.

Publikaci lze koupit zde.

23. října 2017

Opravili jsme chybný název zdroje u heslových statí z Gebauerova Slovníku staročeského.

13. října 2017

Třetí letošní aktualizace Vokabuláře webového se zaměřila na slovníky nezapojené do tzv. jednotného vyhledávání, opravy nalezených chyb v publikovaných pramenech a slovnících a doplnění nápovědy k nabízeným softwarovým nástrojům.

  Slovníky nezapojené do jednotného vyhledávání

 • Byla zveřejněna elektronická edice 2. vydání slovníku Kašpara Zachariáše Vusína Dictionarium bohemo-latino-germanicum z 1. poloviny 18. století. Ve slovníku je možné listovat a vyhledávat podle jednotlivých jazyků. Dílo obsahuje přes 17 tisíc heslových statí a 29 tisíc heslových slov v češtině.
 • Elektronická verze slovníku Josefa Dobrovského Deutsch-böhmisches Wörterbuch nyní nabízí lepší možnosti vyhledávání podle jazyků a navíc je možné hledat i výrazy rozdělené hranicí strany a sloupce.
 • Označení stran u obou zmíněných slovníků fungují také jako hypertextový odkaz na digitální kopii příslušné strany.
 • V předmluvách k nezapojeným slovníkům byly sjednoceny uváděné bibliografické údaje a aktualizován odkaz na nové stránky Knihopisu.

V rámci staročeské i středněčeské textové banky bylo opraveno zveřejňování textů obsahujících soudobé přípisky zavedením strukturní značky pro přípisek. Dále upouštíme od označení verze textové banky podle data a času její aktualizace: používáme nyní označení verze dat, která je shodná pro všechny materiály publikované ve Vokabuláři webovém v rámci jedné aktualizace.

Na základě připomínek a uvážení editorů byly opraveny texty ve většině slovníků zapojených do společného vyhledávání a v 18 zveřejněných edicích.

Pomůcky pro badatele (Analýza tokenů (v Excelu), Kolační pravítko a Speciální znaky) mají nyní k dispozici podrobnou nápovědu.

16. června 2017

Červnová aktualizace Vokabuláře webového přináší výraznější změny u moderních diachronních slovníků, zapojených do tzv. jednotného vyhledávání, tři nové prameny, opravy nalezených chyb v publikovaných pramenech a slovnících nebo opravy či aktualizace doprovodných textů (např. o podpoře z programu Strategie AV21).

Cílem změn je poskytnout lepší přehled o povaze jednotlivých, především slovníkových, zdrojů a usnadnit jejich správné citování.

Vyhledávání a listování v moderních slovnících staré češtiny lze nyní nalézt pod jednou společnou záložkou Slovníky staré češtiny. Slovníky zapojené do jednotného vyhledávání a výsledky vyhledání jsou nově řazeny podle hledisek metodologických, obsahových a chronologických, přičemž na prvním místě stojí moderní slovníky, jejichž primárním cílem je vědecký popis slovní zásoby. Hesláře, jejichž úloha je oproti slovníkům jen pomocná, jsou z praktických důvodů zapojeny i nadále, ale ve výchozím nastavení se neprohledávají; listování jejich obsahem nebo jejich prohledávání lze aktivovat zaškrtnutím příslušného políčka v seznamu zdrojů.

Pro snazší identifikaci a adekvátní citování slovníkových zdrojů (jak knižních, tak elektronických) nyní místo označení zdroje uvádíme u každé jednotlivé heslové stati bibliografický odkaz. Zároveň jsme odstranili údaj o poslední změně hesla.

  Seznam nových pramenů

 • [zlomek lékařské knihy, rukopis NK VII G 14]; 2. polovina 15. století, ed. Černá, Alena M.
 • Rösslin, Eucharius – Klaudyán, Mikuláš: Zpráva a naučenie ženám těhotným a babám pupkořezným netoliko prospěšná, ale také potřebná; 1519, ed. Černá, Alena M.
 • Žofie Albínka z Helfenburku: [Dopisy]; 1606–1630, ed. Hejdová, Tereza

22. února 2017

V rámci první aktualizace Vokabuláře webového v roce 2017 zveřejňujeme 13 nových textů, které byly zahrnuty do staročeské textové banky, středněčeské textové banky a edičního modulu. Zároveň byly opraveny chyby v dosud publikovaných textových zdrojích.

  Seznam nových pramenů

 • [Umučení stockholmské]; okolo roku 1400, ed. Sedláčková, Anna; Voleková, Kateřina. Edice vznikla v rámci projektu Otevřená věda.
 • [Práva konšelská, rukopis XVII E 4]; 1. polovina 15. století, ed. Jamborová, Martina
 • [Práva konšelská, rukopis V E 40]; 15. století, ed. Jamborová, Martina
 • [Práva konšelská, rukopis V C 9]; 1448, ed. Jamborová, Martina
 • [Život Josefův]; 1470, ed. Hořejší, Michal
 • [Život Josefův a Aseneth]; 1471, ed. Hořejší, Michal
 • [Snář neznámého františkána]; 1498–1503, ed. Hořejší, Michal
 • [Práva konšelská, rukopis I F 23]; začátek 16. století, ed. Jamborová, Martina
 • [Práva konšelská, rukopis I A 14]; 1531–1533, ed. Jamborová, Martina
 • Mendl ze Šteinfeldu, Kašpar: Ezopovy bajky, studentský překlad; polovina 16. století; k meziřádkovému překladu publikujeme samostatně předlohový latinský text (Barlandus, Hadrianus – Dorpius, Martinus et al.: Fabularum, quae hoc libro continetur, authores atque interpretantes sunt…; 1520), ed. Valenta, Petr
 • Judit Eibenštolerová z Eibenštolu: [Dopisy]; 1583–1598, ed. Hejdová, Tereza
 • Šubar, Valentin: Písně na epištoly a evanjelia nedělní a sváteční…; 1612, ed. Böhmová, Veronika

Z publikovaných pramenů jsme dočasně vyřadili Klementinský Nový zákon glosovaný (Národní knihovna České republiky, sign.: XVII E 13, 1r–260v), v němž se vzhledem k formální složitosti rukopisného textu (mj. dvojí překlad) projevilo velké množství nedostatků různého druhu. Za případné problémy se badatelům omlouváme.

Drobná vylepšení se objevila v edičním modulu: údaj o dataci pramene v seznamu edic je součástí základních údajů o prameni (není třeba zobrazovat detaily); bylo opraveno zobrazení rozděleného slova na začátku stránky – dosud se nezobrazovala část slova z předchozí stránky, nyní se již zobrazuje celé slovo.

Na několika místech byly upraveny obecné ediční zásady a poučení o struktuře a formě elektronických edic, aby lépe odpovídaly aktuální praxi při editaci pramenů a jejich publikaci ve Vokabuláři webovém.

14. října 2016

V rámci další letošní aktualizace jsme zpřístupnili čtyři nové texty, které byly zahrnuty do staročeské textové banky, středněčeské textové banky a edičního modulu. Jedná se např. o „Kázání dzikovská na okruh de sanctis“ a „Regiment zprávy ovčího dobytku…“ Aleše Knoblocha z Pirnsdorfu. Zároveň byly opraveny chyby v dosud publikovaných textových zdrojích.

Díky novým přírůstkům se počet tokenů ve staročeské textové bance přehoupl přes pětimilionovou hranici: banka nyní obsahuje 5 080 042 tokenů.

9. října 2016

Posledním krokem obnovy Vokabuláře webového do původního stavu bylo zprovoznění fulltextového vyhledávání v rámci zapojených slovníků. V modulu digitalizovaných mluvnic jsme navíc opravili odkazy na údaje z digitální verze Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století, která je nyní součástí stránek Národní knihovny České republiky.

6. září 2016

Po dvou týdnech nedostupnosti Vokabuláře webového, jehož výpadek způsobil dosluhující server, se podařilo provoz obnovit. Od 23. srpna jsme pracovali na přesunu Vokabuláře webového na server nový, což však vyžadovalo úpravu původního programového kódu a následné testování, neboť nový server používá modernější software. Díky tomu a díky lepšímu hardwarovému vybavení by měl být nyní Vokabulář webový rychlejší a spolehlivější. Za případné problémy spojené s výpadkem se všem omlouváme.

K publikaci jsme připravili nové texty, které jsou přístupné jak v edičním modulu, tak v textových bankách. Jedná se např. o Právní sborník Krameriův, Solferna, Pobožnou píseň k sv. Janu Nepomuckému, Prostopravdu Mikuláše Dačického z Heslova aj. Zároveň byly opraveny chyby v dosud publikovaných textových zdrojích.

Zveřejnili jsme rovněž podrobné informace o Výzkumné infrastruktuře pro diachronní bohemistiku (RIDICS), která se od roku 2016 mj. stará o provoz a obsahovou náplň Vokabuláře webového a je financovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

24. srpna 2016

Omlouváme se ze nepravidelnou krátkodobou i dlouhodobou nedostupnost Vokabuláře webového během posledních dnů. Na zjišťování příčin a jejich odstranění pracujeme, k dlouhodobé odstávce Vokabuláře webového dojde v noci z 25. na 26. srpna (CET, středoevropského letního času).

27. července 2016

Do jednotného vyhledávání byla zapojena hesla s náslovím l- z Elektronického slovníku staré češtiny. Spolu s tím byly opraveny objevené chyby v ostatních zapojených slovnících.

13. května 2016

Kritická edice slovníku Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus Daniela Adama z Veleslavína, na jejíž přípravě se podíleli mimo jiné pracovníci Ústavu pro jazyk český Alena M. Černá a Boris Lehečka, získal v soutěži Slovník roku 2016 pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů třetí cenu poroty za překladový slovník. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne dnes na veletrhu Svět knihy Praha 2016 v Literárním sále (pravém křídle) 14.40–14.50.

9. dubna 2016

Jarní aktualizace Vokabuláře webového přináší v modulu digitalizovaných mluvnic popis a digitální kopii unikátně dochovaného tisku druhého vydání první české mluvnice (Norimberk, 1543), který byl dosud považován za nedochovaný.

Zájemci o přípravu elektronických edic starších českých textů najdou nyní na našich stránkách certifikovanou metodiku, která vznikla v rámci projektu „Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB)“, reg. č. DF12P01OVV028.

19. února 2016

Na začátku roku 2016 jsme zpřístupili 16 nových textů, které byly zahrnuty do staročeské textové banky, středněčeské textové banky a edičního modulu. Jedná se např. o „Životy svatých otců (poustevníků)“, tři rukopisy a jeden tisk „Života Adama a Evy“ či o tři různá vydání spisku „O krvi pouštění žilami i baňkami“ Jana Berky Chocenského. Zároveň byly opraveny chyby v dosud publikovaných textových zdrojích.

22. prosince 2015

Pracovníci oddělení vývoje jazyka připravili a vydali elektronickou knihu Výbor ze starší české literatury (školní vydání), který obsahuje soubor šestadvaceti česky psaných textů nebo jejich úryvků z období od 13. do 18. století. Jedná se o snadno dostupnou moderní pomůcku pro výuku starší české literatury a jazyka především na středních školách. Vydávané texty jsou transkribovány do novočeského pravopisného systému a obsahují diferenční slovníček méně známých slov a slovních tvarů. Ukázky jsou doplněny o fotokopie z původních rukopisů a starých tisků. Elektronická kniha je zdarma k dostání v e-shopu nakladatelství Academia.

Na závěr letošního roku jsme rovněž doplnili edice prvního a posledního vydání slovníku Jan Václava Pohla o transkripci české jazykové složky do současného pravopisného systému.

19. listopadu 2015

Dnes se na knižních pultech objeví slovník Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus Daniela Adama z Veleslavína, který edičně připravili Alena M. Černá, Tilman Berger, Alena Hadravová, Kateřina Pořízková a Boris Lehečka.

Podrobnější informace najdete na stránkách veleslavin.eu, popř. weleslawin.eu.

13. listopadu 2015

Do jednotného vyhledávání byla zapojena hesla s náslovím k- z Elektronického slovníku staré češtiny. Spolu s tím byly opraveny objevené chyby v ostatních zapojených slovnících.

V modulu odborné literatury jsme zpřístupnili závěrečný díl Historické mluvnice jazyka českého Jana Gebauera, Díl IV, Skladba.

Na YouTube můžete shlédnout videoklip, který tvoří součást výstavy Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století.

20. října 2015

Oddělení vývoje jazyka hledá nového kolegu, odborníka na počítačové zpracování historické češtiny. Případné dotazy a nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte do 20. 11. 2015 na adresu vyvoj@ujc.cas.cz.

12. října 2015

Řešitelský tým oddělení vývoje jazyka pořádá pracovní seminář Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB), který se uskuteční ve čtvrtek 22. října 2015 v budově prezídia Akademie věd ČR v Praze 1, Národní 3, 2. patro, místnost 206. Začátek semináře je ve 13 hodin, předpokládané zakončení v 18 hodin.

Na semináři budou představeny nejdůležitější výsledky, kterých dosáhl řešitelský tým z oddělení vývoje jazyka při řešení projektu Ministerstva kultury.

Vstup na seminář je volný, svou účast potvrďte prosím vyplněním přihlášky.

10. září 2015

Do modulu digitalizovaných mluvnic byl přidán tucet nových děl, takže celkem nyní zpřístupňujeme v digitální podobě 83 rukopisů a tisků. Částečných změn doznaly také charakteristiky u některých titulů.

V souvislosti s mluvnicemi upozorňujeme na výstavu Grammatyka Cžeska – mluvnice češtiny v 16. až 19. století, která se koná 16. 10. 2015 – 10. 1. 2016 v Nové budově Národního muzea v Praze (vstup každý den 10–18 hod.). Výstavu pořádá Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Národním muzeem <www.nm.cz>. Přípravu a konání výstavy podpořil projekt MK ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB).

Výstavu doprovází knižní katalog, pojatý jako kniha systematicky mapující gramatiky češtiny od první mluvnice češtiny (1533) po vědecké mluvnice Jana Gebauera, kterou sestavil Ondřej Koupil. Na výstavě bude k dostání také pexeso Kdo psal mluvnice češtiny v 16. až 19. století. Obě publikace vydalo nakladatelství Akropolis.

Dále upozorňujeme na novou knihu Kateřiny Volekové Česká lexikografie 15. století, která vyšla v nakladatelství Academia.

28. srpna 2015

Oddělení vývoje jazyka hledá nového kolegu, odborníka na počítačové zpracování historické češtiny. Případné dotazy a nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte do 20. 9. 2015 na adresu vyvoj@ujc.cas.cz.

15. července 2015

Do modulu digitalizovaných slovníků jsme zapojili poslední, 5. díl Jungmannova Slovníku česko-německého, tedy hesla s náslovím SŽ. Kompletní slovník s autorovými vpisky, opravami a doplňky obsahuje 121 982 heslových statí, 118 655 jedinečných hesel a 87 175 jedinečných podheslí, které dohromady tvoří 178 222 jedinečných výrazů.

9. června 2015

V rámci aktualizace Vokabuláře webového jsme přidali nové edice do textových bank a edičního modulu a opravili jsme chyby v zapojených slovnících. V souvislosti s tím jsme vylepšili zobrazení poznámkového aparátu v edičním modulu a fungování hypertextových odkazů u odkazových hesel v rámci slovníků zapojených do jednotného vyhledávání.

1. dubna 2015

S vynaložením mimořádného úsilí pracovníci oddělení vývoje jazyka vyčistili a digitalizovali nedávno objevenou zvukovou nahrávku z počátku 16. století. Frantovy práva jsou autentickým záznamem českého jazyka z doby raného humanismu. První dubnový výsledek naší práce najdete v modulu audioknih.

Ukázku z unikátního dokumentu si můžete poslechnout zde:

26. března 2015

Prezentace z úterní přednášky B. Lehečky Nástroje pro badatele (nejen) historického jazyka na Katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity je ke stažení zde.

Slovník řeči česke Jana Václava Pohla z roku 1783 byl doplněn o oddíl pojednávající o slovesech a je nyní kompletní.

25. února 2015

Aktualizovali jsme obsah edičního modulu, staročeské a středněčeské textové banky. V souvislosti s tím jsme rovněž upřesnili informace o struktuře a formě elektronických edic v edičním modulu.

Mezi slovníky nezapojenými do jednotného vyhledávání najdete edici Slovníku řeči česke (jmenná část) Jana Václava Pohla z roku 1783, jejíž vznik byl podpořen projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství.

2. února 2015

Do edičního modulu a staročeské textové banky bylo zařazeno více než 30 nových textů, mj. Klementinský Nový zákon glosovaný, muzejní a drkolenský zlomek staročeské hry Mastičkář a tzv. pekelný román Solfernus.

Vokabulář webový je od dnešního dne doplněn o středněčeskou textovou banku, která prozatím v testovacím provozu poskytuje badatelům 46 děl české literatury z období 16.–18. století, mezi nimiž jsou např. pojednání Jana Černého o moru, soubor listů abatyší kláštera v Panenském Týnci nebo pozdní opis Husitské kroniky Vavřince z Březové.

Nabídkové menu Vokabuláře webového bylo rozšířeno o záložku Nástroje, kde nabízíme softwarové nástroje a pomůcky pro práci s digitalizovanými zdroji, které vznikly na našem pracovišti. Tyto nástroje si mohou zájemci zdarma stáhnout a používat, a to včetně zdrojových kódů.

23. ledna 2015

Do jednotného vyhledávání byla zapojena hesla s náslovím i- a j- z Elektronického slovníku staré češtiny.

Zároveň byly opraveny chyby ve Slovníku staročeském J. Gebauera.

25. listopadu 2014

Do modulu digitalizovaných slovníků jsme zapojili 4. díl Jungmannova Slovníku česko-německého, tedy hesla s náslovím SU.

11. listopadu 2014

Do modulu digitalizovaných mluvnic bylo opět přidáno 10 nových děl. Částečných změn doznaly také charakteristiky u některých titulů. Touto aktualizací zpřístupňujeme v MDM digitální kopie všech pěti vydání mluvnice Jana Václava Pohla. Zařazením mluvnice Matouše Benešovského z roku 1577 a rukopisné mluvnice Jana Blahoslava, dokončené před rokem 1571, je pak doplněn soubor mluvnic 16. a 17. století, takže obsahuje všechny významnější mluvnice češtiny té doby.

8. října 2014

V rámci aktualizace Vokabuláře webového byly opraveny chyby v zapojených slovnících.

1. září 2014

Na začátek nového školního roku jsme připravili novinky zejména v modulu odborné literatury (Historická mluvnice jazyka českého Jana Gebauera, Díl III, Tvarosloví. II. Časování.) a modulu digitalizovaných slovníků (zpřístupnění 2. a 3. dílu Jungmannova Slovníku česko-německého, tedy hesla s náslovím KR).

V souvislosti s tím jsme aktualizovali informace na úvodních stránkách Vokabuláře webového.

Rovněž jsme opravili chybně vygenerované ediční poznámky k některým elektronickým edicím.

1. srpna 2014

Vážení uživatelé,

internetové stránky Vokabulář webový provozujeme již osmým rokem. Byli bychom velmi rádi, kdybyste věnovali několik minut svého času vyplnění stručného dotazníku. Informace poslouží k vylepšení webových stránek a ke statistickým přehledům. Poskytnuté údaje zůstanou anonymní a nebudou poskytnuty třetí straně.

Dotazník bude k dispozici od 1. 8. do 31. 10. 2014. Vyplňovat jej můžete začít zde.

Za vyplnění děkují tvůrci a provozovatelé Vokabuláře webového z oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

2. července 2014

Upozorňujeme badatele a návštěvníky Vokabuláře webového, že v pátek 4. července 2014 bude veškerý jeho obsah nedostupný kvůli opravě elektrické přípojky.

Za případné problémy se omlouváme.

25. června 2014

24. června 2014

 • do edičního modulu byly zapojeny nové texty, mj. variantní rukopisy a tisky tzv. koňského lékařství
 • zároveň byly opraveny chyby v dosud publikovaných textových zdrojích
 • opravili jsme chybně uvedenou signaturu Rosova Thesauru Linguae Bohemicae na vstupní stránce: místo Národní knihovna České republiky v Praze, sign. XVII B 24 je nyní náležité Knihovna Národního muzea, nová signatura IV D 81/1–7; v předmluvě byla signatura uvedena správně
 • do staročeské textové banky byl zapojen další text, knihy Tobiáš–Job z Bible olomoucké
 • na hlavní stránce staročeské textové banky nyní uvádíme celkový počet pozic v textové bance (tj. počet staročeských, cizojazyčných slov a interpunkčních znamének dohromady); po dnešní aktualizaci obsahuje banka 3 701 567 pozic

20. června 2014

Do staročeské textové banky byly zapojeny čtyři nové texty, z toho tři variantní rukopisy tzv. koňského lékařství.

16. června 2014

Do modulu digitalizovaných mluvnic bylo přidáno 10 nových děl. Částečných změn doznaly také charakteristiky u některých titulů.

12. června 2014

Dne 12. 6. 2014 se uskutečnilo v budově AV ČR na Národní třídě Lexikologicko-lexikografické odpoledne k nedožitým devadesátinám PhDr. Igora Němce, DrSc. Spolupořadatelem setkání, věnovaného zakladateli moderní české diachronní lexikografie, bylo Jazykovědné sdružení České republiky. Program setkání naleznete zde.

2. června 2014

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vypisuje konkurz na obsazení místa odborného pracovníka do oddělení vývoje jazyka. Podrobnosti najdete zde.

28. května 2014

Do 30. června nabízíme badatelům i institucím většinu tištěných sešitů Staročeského slovníku (Praha, Academia 1968–2008) zdarma. Podrobnosti jsou k dispozici zde.

14. dubna 2014

Materiály k přednáškám členů oddělení vývoje jazyka, které zazněly na konferenci Lingvistika Praha 2014 (10.–12. 4. 2014), jsou k dispozici zde.

24. března 2014

V rámci zkušebního provozu modulu odborné literatury testujeme elektronickou verzi dalšího svazku Gebauerovy mluvnice (Jan Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého, Díl III/1. Tvarosloví. Skloňování.). Elektronickou verzi prvního dílu (Hláskosloví) jsme dnešního dne nahradili novou verzí po další kontrole, která byla zaměřena především na správný přepis citací z nepříliš běžných jazyků (litevština, hebrejština ap.).

14. března 2014

Pracovníci oddělení vývoje jazyka připravili další Výbor, tentokrát ze staročeské prózy a ve formě audioknihy. Celkem 11 úryvků, které namluvili Blanka Hejtmánková a Jindřich Kout, doprovází jejich stručná charakteristika, rovněž v mluvené formě. Audiokniha je k dispozici zdarma ke stažení v celku nebo po jednotlivých skladbách ve třech různých formátech: OGG, MP3 a WAV.

3. března 2014

V e-shopu nakladatelství Academia se objevilo druhé, doplněné vydání Výboru ze starší české literatury, připravené členy oddělení vývoje jazyka. Stejně jako další e-knihy připravované v rámci řady Starší české literatury lze i tuto publikaci pro osobní potřebu stáhnout a užívat zdarma.

27. února 2014

V rámci aktualizace Vokabuláře webového byly opraveny chyby, z větší části formální, v zapojených slovnících. Do Staročeského slovníku přibyla hesla následujúcínásob, která z předchozího zpracování omylem vypadla.

8. února 2014

Dnes spouštíme zkušební provoz modulu odborné literatury, v němž nabídneme uživatelům digitalizované verze odborných textů, které se věnují problematice historické češtiny. První zveřejněnou publikací je Historická mluvnice jazyka českého, Díl I., Hláskosloví, Jana Gebauera.

Přestože elektronická verze obsahuje zatím některé formální nedostatky, na něž upozorňujeme v úvodních informacích, čekáme na reakce a názory uživatelů na modul odborné literatury jako takový.

31. ledna 2014

O víkendu, 1. a 2. února, proběhne přesun staročeské textové banky, slovníků nezapojených do jednotného vyhledávání a lístkových kartoték na nový server. Z tohoto důvodu nemusejí být uvedené součásti Vokabuláře webového po nějaký čas dostupné. Za případné problémy se omlouváme.

24. ledna 2014

Do edičního modulu a staročeské textové banky byly zapojeny nové texty, např. rozsáhlé latinsko-české slovníky z rukopisu ostřihomského, „pekelný román“ Belial, Cesta z Čech do Jeruzaléma a Ejipta Martina Kabátníka či pozoruhodný návod, jak sepsat „list lácí“, tj. jak písemně vyčinit dlužníkovi.

V edičního modulu byla opraveno chybné zobrazení posloupnosti předchozích nebo následujících folií, resp. stran při listování edicí.

19. prosince 2013

Do jednotného vyhledávání byla zapojena hesla s náslovím ch- z Elektronického slovníku staré češtiny.

Omlouváme se za technické problémy, způsobující nedostupnost Vokabuláře webového. Na jejich odstranění pracujeme.

9. prosince 2013

V rámci dnešní aktualizace zpřístupňujeme několik nových textů, a to jak ve staročeské textové bance, tak v edičním modulu. Jedná se např. o pět rukopisů Života Krista Pána a dva lékařské texty (lékařský sborník z knihovny knížat Czartoryských a Křišťanovo pojednání o moru).

Zcela novým počinem je modul digitalizovaných slovníků, v němž hodláme zpřístupňovat dobové slovníky z 16.–19. století ve formě digitálních obrazů, v ideálním případě doplněných o prohledávatelný transliterovaný a transkribovaný heslář. Modul digitalizovaných slovníků spouštíme v testovacím provozu s prvním dílem Slovníku česko-německého Josefa Jungmanna a čekáme na reakce a názory uživatelů.

Podstatně rozšířené možnosti vyhledávání nyní naleznete u Velmi užitečné kníšky mládencóm. Je možné hledat v jednotlivých jazycích tohoto trojjazyčného slovníku a používat regulární výrazy.

V souvislosti s rozrůstáním Vokabuláře webového jsme zjednodušili ovládací nabídku v horní části stránek.

9. listopadu 2013

Do modulu digitalizovaných mluvnic bylo přidáno 20 nových děl. Vedle mluvnic jsme do publikovaného souboru zařadili i další knihy, které nemají charakter mluvnice, ale jsou důležité pro poznání dějin českého jazyka; tato díla nejsou opatřena anotací. Částečných změn doznaly také charakteristiky u některých titulů.

17. října 2013

Česká jazyková složka slovníku Velmi užitečná kníška mládencóm z roku 1532, který není zapojen do jednotného vyhledávání, byla opatřena transkribovaným přepisem.

12. srpna 2013

Do jednotného vyhledávání byla zapojena hesla ze začátku písmene H z Elektronického slovníku staré češtiny.

5. srpna 2013

Do jednotného vyhledávání byla zapojena hesla s náslovím h- z Elektronického slovníku staré češtiny. Spolu s tím byla opravena i některá další hesla tohoho slovníku.

14. června 2013

Do modulu digitalizovaných mluvnic byla přidána nová díla. Tento soubor 31 digitálních publikací již představuje reprezentativní výbor mluvnic češtiny z 16. až 19. století.

16. května 2013

V rámci aktualizace Vokabuláře webového byly opraveny chyby ve slovníkových i textových zdrojích. Do edičního modulu byly zapojeny další edice, zejména variantní texty středověkých lapidářů. Současně byla vytvořena nová verze staročeské textové banky. Drobných vylepšení a změn se dočkala také programová část edičního modulu a modulu digitalizovaných mluvnic.

14. února 2013

Mezi slovníky nezapojené do jednotného vyhledávání přibyly dvě nové edice podpořené projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství. Jedná se o Velmi užitečnou kníšku mládencóm z roku 1532 a Vokabulář latinský, český i německý z roku 1550.

1. ledna 2013

Do jednotného vyhledávání byla zapojena hesla s náslovím e-, f- a g- z Elektronického slovníku staré češtiny.

22. listopadu 2012

Byl opraven problém se zdvojováním hesel s náslovím s- v Elektronickém slovníku staré češtiny.

20. listopadu 2012

21. srpna 2012

Do staročeské textové banky a edičního modulu byly zapojeny nové texty, například Prology a kniha Jozue Bible kladrubské a Tkadleček.

11. srpna 2012

Modul digitalizovaných mluvnic byl upraven, aby již nepůsobil problémy při listování digitálními obrázky. V rámci vzkříšení modulu jsme do něj přidali Českou abecedu Karla Vinařického.

26. července 2012

V souvislosti s přechodem na ostrou verzi modulu digitalizovaných mluvnic došlo k technickému problému, který znemožňuje bezproblémové využívání modulu. Až do jeho opravy, kterou plánujeme na druhý týden v srpnu, nebude uvedený modul fungovat.

18. července 2012

Po půlročním zkušebním provoze spouštíme ostrý provoz modulu digitalizovaných mluvnic. Nová verze modulu přináší několik dalších digitalizovaných mluvnic a zejména rozšíření doprovodných informací o zveřejňovaných dílech, jejichž autorem je člen oddělení vývoje jazyka ÚJČ PhDr. Ondřej Koupil, Ph.D. Nová strukturace poskytovaných informací byla podmíněna i dílčím přeprogramováním modulu.

Do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím d-dn- z Elektronického slovníku staré češtiny.

Dále byly opraveny chyby ve zdrojových textech ostatních zapojených slovníků.

21. ledna 2012

Na počátku nového roku byl upraven modul digitalizovaných mluvnic a ediční modul, aby lépe zapadly do struktury Vokabuláře webového. Do edičního modulu byly zařazeny nové elektronické edice a vylepšeno zobrazení textu na webové stránce.

3. prosince 2011

U příležitosti stého výročí Kanceláře Slovníku jazyka českého, předchůdkyně Ústavu pro jazyk český, zveřejňujeme zcela nový zdroj informací o historické češtině. Je jím modul digitalizovaných mluvnic (MDM), v jehož rámci budou zpřístupněny digitální verze českých mluvnic a podobných příruček z 16. až 19. století. Během testovacího provozu, pro nějž byly připraveny a tzv. anotovány digitální kopie deseti publikací, očekáváme vaše připomínky a náměty na vylepšení.

24. listopadu 2011

 • do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím c- a č- z Elektronického slovníku staré češtiny
 • byly opraveny chyby ve zdrojových textech zapojených slovníků

1. listopadu 2011

V rámci slovníkových zdrojů zapojených do jednotného vyhledávání přibyla hesla s náslovním o- ze Staročeského slovníku, čímž jsme završili zpřístupnění tohoto slovníku v elektronické podobě. Při té příležitosti byly opraveny i chyby ve zdrojových textech dalších slovníků.

7. října 2011

 • opravili jsme problém se zadáváním delších připomínek (nyní se již ukládá všech 2000 znaků)
 • do patičky Vokabuláře jsme doplnili počitadlo jeho stáří

19. září 2011

 • v rámci edičního modulu jsme zpřístupnili další plné texty (nyní jich je 127)
 • opravili jsme vyhledávání v zapojených slovnících a tisk nalezených heslových statí, aby nedocházelo k problémům v případě, kdy měl uživatel zobrazeno více výsledků vyhledávání v jednom prohlížeči najednou
 • v souvislosti s přechodem Ústavu pro jazyk český na nové webové stránky jsme aktualizovali většinu zastaralých odkazů (s výjimkou odkazů v aktualitách, které vedou na momentálně nefunkční stránky)

4. srpna 2011

V rámci modulu edičních poznámek jsme se souhlasem autora i redakce Listů filologických zvěřejnili stať prof. Josefa Vintra Zásady transkripce českých textů z barokní doby (Listy filologické 121, 1998, s. 341–346).

29. července 2011

Do staročeské textové banky byly mj. zapojeny dva prvotisky Pasionálu a texty z tzv. sborníku hraběte Baworowského. Ke každému textu zpřístupněnému v rámci Vokabuláře webového, ať už začleněnému do staročeské textové banky nebo do edičního modulu, nyní publikujeme i ediční poznámku.

1. července 2011

Do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím b- z Elektronického slovníku staré češtiny.

6. června 2011

Oddělení vývoje jazyka vydalo v Nakladatelství Academia první odbornou elektronickou knihu – Výbor ze starší české literatury. Jedná se o soubor šestadvaceti česky psaných textů nebo jejich úryvků z období od 13. do 18. století. Vydávané texty jsou transkribovány do novočeského pravopisného systému a obsahují nezbytný textověkritický komentář. Knihu je možné stáhnout zdarma z nového e-shopu Academie; během prvních dvou dnů od jejího vydání tak učinilo přes dva tisíce zájemců o starší češtinu a moderní technologie.

5. května 2011

Zpřístupnili jsme novou část Vokabuláře webového – ediční modul. V edičním modulu zveřejňujeme edice staročeských i mladších literárních památek, které byly edičně připraveny z rukopisů a starých tisků v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český. Vedle samotných textů zveřejňujeme elektronické verze základních statí Jiřího Daňhelky o edičních pravidlech pro období staré a střední češtiny. Ediční modul vznikl ve spolupráci s ostravskými programátory Davidem Beinhauerem a Lukášem Kubisem.

1. dubna 2011

17. března 2011

Do staročeské textové banky byly mj. zapojeny texty Klaretových slovníků Vokabulář gramatický, Bohemář a Glosář, které vznikly digitalizací a doplněním edice slovníků V. Flajšhanse z roku 1926. Tyto klaretovské texty obsahují transliteraci, transkripci a různočtení k české jazykové složce.

6. ledna 2011

Do staročeské textové banky jsme přidali sedm nových textů, čímž se celkový počet textů dostal na rovnou stovku. Více se o nových přírůstcích dozvíte v přehledu zdrojů staročeské textové banky.

9. listopadu 2010

Zveřejnili jsme videozáznam z odpoledního bloku přednášek na téma Slovník staré češtiny na konci abecedy, který 7. října 2010 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě pod záštitou Jazykovědného sdružení České republiky a Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav) uspořádalo oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

21. září 2010

 • do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím z- a ž- z Elektronického slovníku staré češtiny
 • byly opraveny chyby ve zdrojových textech zapojených slovníků

8. září 2010

Zcela přeprogramovaný modul pro digitalizované lístkové kartotéky J. Gebauera nabízí kromě jednoduššího a spolehlivějšího vyhledávání zejména možnost zasílat správci kartotéky připomínky k jednotlivým lístkům.

24. srpna 2010

 • do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím n- ze Staročeského slovníku (sešity 1–7)
 • byly doplněny informace o pramenech používaných ve Staročeském slovníku
 • byly opraveny chyby ve zdrojových textech zapojených slovníků

21. srpna 2010

V rámci nové verze Manuscriptoria byly novým způsobem zpřístupněny elektronické edice staročeských a středněčeských literárních památek, které vznikají v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Ediční zásady uplatňované při jejich tvorbě najdete zde.

2. dubna 2010

Korpusový manažer užívaný k hledání ve staročeské textové bance nově umožňuje kromě listování po stránkách i rychlý přesun na první/poslední (tj. z chronologického pohledu nejstarší/nejmladší) nalezené výsledky. Kromě dokladů z aktuální stránky lze nově uložit i všechny nalezené doklady, maximálně však 2500 položek. Nové funkce jsou popsány v nápovědě.

30. března 2010

Powerpointové prezentace z přednášky Staročeská Bible drážďanská a olomoucká: Knihy prorocké a knihy Makabejské (K vydání závěrečného dílu kritické edice), která zazněla 10. března na Kruhu přátel českého jazyka, jsou nyní k dispozici na našich stránkách:

14. ledna 2010

8.–11. ledna 2010

Počítačová síť Ústavu pro jazyk český bude o víkendu procházet nezbytnou údržbou a povýšením hardwarového vybavení. Z toho důvodu nebude Vokabulář webový dostupný. Za vzniklé komplikace se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

5. ledna 2010

Do staročeské textové banky jsme přidali deset nových textů, zejména středověkých slovníků, dále pak Povídku o Tobiášovi, kuchařku z počátku 16. století a Kroniku velmi pěknou o Janovi Žižkovi. Více se o nových přírůstcích dozvíte v přehledu zdrojů staročeské textové banky.

26. prosince 2009

6. prosince 2009

Omlouváme se za víkendové problémy s připojením k Vokabuláři webovému. Server procházel nezbytnou údržbou.

30. listopadu 2009

 • do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím v- , x- a y- Elektronického slovníku staré češtiny
 • byly opraveny chyby ve zdrojových textech zapojených slovníků
 • odkazy v Elektronickém slovníku staré češtiny a výjimečně i v ostatních zapojených slovnících nyní fungují jako hypertext: po kliknutí na graficky zvýrazněný text se tento výraz vyhledá v generálním hesláři (v novém okně)
 • generální heslář nyní obsahuje i zahnízdované paradigmatické odvozeniny ze Staročeského slovníku

2. srpna 2009

U zapojených slovníkových zdrojů jsme identifikovali a rozepsali obecné zkratky. Rozepsání je dostupné ve formě bublinkové nápovědy a na samostatné webové stránce, na niž se dostanete kliknutím na odkaz DETAILY v bublinkové nápovědě nebo ze seznamu zdrojů kliknutím na odkaz zkratky. Při vyhledávání zkratek můžete použít zástupné znaky * a ? (hvězdičku a otazník).

27. července 2009

Rozšířili jsme schopnosti korpusového manažeru, který nyní umožňuje omezit vyhledávání ve staročeské textové bance také na jednotlivý text nebo subkorpus textů, například od jednoho autora nebo v rámci téhož literárního žánru. Rovněž je možné kombinovat různé podmínky pomocí logických operátorů and, or a závorek. V souvislosti s tím jsme rozšířili informace uváděné u zdrojů staročeské textové banky. Více o nových vlastnostech korpusového manažeru se dozvíte v nápovědě.

9. července 2009

Alena M. Černá a Boris Lehečka představili Vokabulář webový účastníkům 53. Šrámkovy Sobotky. Powerpointová prezentace je k dispozici ke stažení ve formátu PPTX (6,7 MB; PowerPoint 2007), PPT (6,8 MB; pro starší verze PowerPointu), ODP (6,8 MB; pro OpenOffice.org) a ve formátu PDF (2,4 MB).

9. června 2009

Zjednodušena nabídková lišta, aby se správně zobrazovala v prohlížečích Google Chrome a Internet Explorer 8.

1. dubna 2009

Server, na němž jsou dostupné slovníky nezapojené do jednotného vyhledávání, staročeská textová banka a lístky z archivu Jana Gebauera, konečně prošel údržbou a opět může sloužit všem zájemcům.

Abychom zajistili další bezproblémové fungování Vokabuláře webového, plánujeme pravidelné čtvrthodinové odstávky serveru ob dvě hodiny každý lichý den, s výjimkou čtvrtků, a to počínaje dnešním dnem. Za vzniklé komplikace se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

24. března 2009

Server, na němž jsou dostupné slovníky nezapojené do jednotného vyhledávání, staročeská textová banka a lístky z archivu Jana Gebauera, nyní prochází údržbou. Omlouváme se všem badatelům za nedostupné stránky s těmito zdroji.

6. března 2009

 • do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím u- Elektronického slovníku staré češtiny
 • byly opraveny chyby ve zdrojových textech zapojených slovníků
 • drobné úpravy ve způsobu zobrazení heslových statí u zapojených slovníků
 • u zdrojů zařazených do staročeské textové banky nyní uvádíme signaturu a informaci o uložení pramene

  Počty hesel v zapojených slovníkových zdrojích

 • Heslář lístkového materiálu ke StčS: 69 773 heslových slov (z počátečního stavu 108 683)
 • Malý staročeský slovník: 25 370 plnohodnotných + 2134 odkazových hesel
 • Elektronický slovník staré češtiny: 9929 plnohodnotných + 8547 neplnohodnotných (tj. zpracovaných v MSS, případně proprií) + 1308 odkazových hesel
 • J. Gebauer, Slovník staročeský: 18 990 plnohodnotných + 2353 odkazových hesel
 • Staročeský slovník (sešit 15–25): 10 620 plnohodnotných + 1119 odkazových hesel
 • F. Šimek, Slovníček staré češtiny: 12 293 plnohodnotných + 194 odkazových hesel

22. února 2009

Hlavní změny se týkají staročeské textové banky:

 • přibylo osm nových textů (např. Dalimilova kronika nebo povídka o Bruncvíkovi); nejnovější přírůstky nejlépe zjistíte tak, že si v přehledu zdrojů staročeské textové banky seřadíte záznamy podle zařazení
 • byly opraveny zjištěné chyby ve zdrojových textech
 • bylo opraveno chronologické seřazení textů (v případech, kdy je datace popsána slovně, např. začátek/konec 13. století)

22. prosince 2008

 • do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím t- Elektronického slovníku staré češtiny
 • byly opraveny chyby ve zdrojových textech slovníků
 • byly doplněny informace o technické stránce Vokabuláře webového, aby odrážely současný stav

2. prosince 2008

 • do jednotného vyhledávacího systému Vokabuláře webového byla zapojena hesla s náslovím p- (Přib – Pzdinka) Elektronického slovníku staré češtiny
 • dále byl zapojen Staročeský slovník, sešit 15–25 (hesla paběničský – přěpuščený)
 • ve Staročeském slovníku rozvádíme v bublinkové nápovědě obecné zkratky, zkratky pramenů, odborné literatury i biblických knih, a to zejména na základě publikace Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek. Praha 1968, s. 55–118.
 • byly opraveny chyby ve zdrojových textech slovníků
 • v aplikaci byly opraveny objevené chyby a přidány nové funkce

28. listopadu 2008

Dne 4. prosince vystoupí Alena Černá a Boris Lehečka s přednáškou nazvanou http://vokabular.ujc.cas.cz a http://www.manuscriptorium.com: internetové zdroje k poznání historické češtiny. Přednáška pro studenty Filozofické fakulty Ostravské univerzity začíná v 10.50 v místnosti E-205.

14. října 2008

 • opravena chyba ve fulltextovém prohledávání (neprohledával se Šimkův Slovníček)

1. října 2008

 • upravena stránka pro listování, aby se správně načítala v Internet Exploreru 7
 • zrychlení listování pomocí Ajaxu
 • drobné úpravy ovládacích prvků na stránkách pro vyhledávání a listování

17. září 2008

Do Vokabuláře webového přibyl modul pro listování zapojenými slovníkovými zdroji.

1. září 2008

Zapojené slovníkové zdroje jsme rozšířili o Slovníček staré češtiny Františka Šimka (ŠimekSlov). V Elektronickém slovníku staré češtiny přibyla hesla s náslovím q- a š-. Zároveň jsme opravili dosud objevené překlepy a omyly ve všech zveřejněných slovnících.

Vyhledávací stránka nyní funguje tak, že se v pravé části automaticky zobrazují heslové stati k heslům uvedeným vlevo a díky Ajaxu by měl být přechod mezi jednotlivými stránkami nalezených hesel rychlejší.

31. července 2008

Na stránkách s připomínkami nyní zveřejňujeme také naše odpovědi na časté, podstatné nebo zajímavé připomínky.

25. července 2008

Ve staročeské textové bance přibylo pět nových textů; nejnovější přírůstky nejlépe zjistíte tak, že si v přehledu zdrojů staročeské textové banky seřadíte záznamy podle zařazení. V seznamu odkazů jsme doplnili odkaz na internetovou verzi Jungmannova Slovníku česko-německého.

17. června 2008

Ve staročeské textové bance jsme umožnili nastavit šíři kontextu vyhledaného výrazu. V kontaktech přibyl také odkaz na novou adresu, na níž opět funguje Slovník latinsko-německo-český Kašpara Zachariáše Vusína.

9. května 2008

Vokabulář webový doznal od posledních úprav několik změn. Tou nejvýznamnější je zapojení staročeské textové banky. Její součástí se staly transkribované staročeské texty vznikající v oddělení vývoje jazyka. Staročeskou textovou banku je možné prohledávat pomocí korpusového manažeru, jehož autorem je dr. Pavel Květoň, Ph.D.

K dalším inovacím patří přehlednější uspořádání seznamu zdrojů Vokabuláře webového, doporučené způsoby citování jednotlivých zdrojů, zvýraznění hledaného výrazu (popř. části slova) ve výsledku vyhledávání a další drobné grafické a textové úpravy.

Z hlediska vývoje webové aplikace došlo k přechodu na novější verzi .NET Frameworku 3.5, k zapojení Ajaxu do některých webových stránek (pomocí ASP.NET Ajaxu) a k vylepšení zdrojového kódu.

13. března 2008

Do Vokabuláře webového přibyly další dva nezapojené slovníky: Václav Jan Rosa, Thesaurus Linguae Bohemicae a Vocabularium Latino-Bohemicum pro usu scholarum nunc denuo diligenter & accurate editum. – Vokabulář latinský a český, nyní vnově spravený a rozšiřený.

Aktualizovali a doplnili jsme údaje v odkazech a kontaktech.

6. února 2008

Zpřístupnili jsme další dvě nezapojená lexikografická díla: Jan František Josef Ryvola, Slovář český, to jest slova některá česká jak od Latinářův, tak i od Němcův vypůjčená, zase napravená a v vlastní českou řeč obrácená k užívání milovníkův české řeči a Josef Dobrovský, Deutsch-böhmisches Wörterbuch.

4. února 2008

Rádi bychom vás pozvali na přednášku na téma Vokabulář webový a Elektronický slovník staré češtiny, kterou v rámci Jazykovědného sdružení České republiky přednesou Alena Černá, Miloslava Vajdlová a Boris Lehečka. Přednáška se koná ve čtvrtek dne 7. února 2008 v 17.30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha, Praha 1.

16. ledna 2008

Zpřístupnili jsme další dvě lexikografická díla: František Ladislav Čelakovský, Dodavky ke slovníku Josefa Jungmanna a Jan Václav Pohl, Česko-německý slovnář oder Böhmisch-Deutsches Wörter-Buch. Zatím je nelze zapojit do jednotného vyhledávání v rámci Vokabuláře webového, proto je zveřejňujeme samostatně jako tzv. slovníky nezapojené do jednotného vyhledávání, s vlastním prohledáváním a listováním.

17. prosince 2007

Po víkendové odstávce je opět v provozu aplikace s lístky archivu Jana Gebauera.

11. prosince 2007

K stému výročí úmrtí Jana Gebauera jsme do Vokabuláře webového zapojili jeho Slovník staročeský.

17. listopadu 2007

V souvislosti s narůstajícím počtem zpracovaných dokladů z Elektronického slovníku staré češtiny jsme z výsledku vyhledávání vyřadili hesla z Hesláře lístkového materiálu ke Staročeskému slovníku, která byla zpracována, tj. zatím hesla s náslovím r-, ř- a s-.

2. listopadu 2007

Zpřístupnili jsme hesla s náslovím s- Elektronického slovníku staré češtiny. Spolu s tím jsme opravili chyby a omyly v některých heslech Malého staročeského slovníku, v Hesláři lístkového materiálu ke Staročeskému slovníku a v Elektronickém slovníku staré češtiny.

Z nových funkcí přibyl tzv. našeptávač, který v jednoduchém hledání upozorňuje na 15 hesel z generálního hesláře, která začínají na zadaná písmena. (Jedná se o všechna hesla, nikoli pouze o hesla z vybraných zdrojů.)

25. května 2007

V letošním roce uplynulo sto let od úmrtí významného bohemisty a slavisty Jana Gebauera. Toto výročí jsme se rozhodli připomenout mimo jiné začleněním digitalizované lístkové kartotéky J. Gebauera do Vokabuláře webového. Vokabulář webový tedy přestal být tvořen pouze lexikografickými díly v užším slova smyslu, přestal být pouze oním webovým hnízdem historických slovníků, jak původně stálo v podnázvu našich stránek. S rozšířením náplně Vokabuláře pozměňujeme tedy i jeho jméno – nadále se bude zvát Vokabulář webový – webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny.

20. dubna 2007

V rámci Dne DIAchronie (aneb 22. studentského a doktorandského workshopu Žďárek) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze měl Boris Lehečka přednášku na téma Vokabulář webový aneb Diachronní slovníky na internetu. Powerpointová prezentace je k dispozici ke stažení. Celou akci pořádal Ústav českého jazyka a teorie komunikace.

28. března 2007

Vokabulář webový byl po delší odstávce v zájmu lepší ochrany dat upraven a přesunut na jiný server. Za dočasnou nedostupnost aplikace, způsobenou technickými problémy, se omlouváme.

5. března 2007

Náš server, na kterém běží Vokabulář webový, byl úspěšně opraven.

27. února 2007

Od středy 28. února od 18 hodin bude probíhat údržba serveru, na kterém běží Vokabulář webový. Z tohoto důvodu nebude aplikace fungovat. Věříme, že údržba proběhne bez problémů a co nejrychleji. Za případné problémy se omlouváme.

23. února 2007

Byla opravena chyba v zobrazení pro pokročilé vyhledávání: po stisku klávesy Enter se zobrazila/skryla virtuální klávesnice. Nyní se již podle očekávání vyhledá zadaný text.

Délka pole pro vaše připomínky byla rozšířena z původních 600 znaků na 2000.

16. února 2007

Na webových stránkách rozhlasové stanice Leonardo si můžet stáhnout záznam besedy o Vokabuláři webovém, které se účastnili Markéta Pytlíková a Boris Lehečka. Uvádíme také přímý odkaz na stránky s archivem a na soubor ve formátu MP3.

23. ledna 2007

Byla spuštěna ostrá verze Vokabuláře webového.

Na základě připomínek jsme k vyhledávání doplnili virtuální klávesnici, s jejíž pomocí lze zadat všechny znaky používané ve zpřístupněných zdrojích. V přehledu připomínek se zobrazují pouze aktuální příspěvky, tj. takové, které jsme obdrželi během posledního měsíce. Při zobrazení stránky pro vyhledávání nebo při přepínání mezi jednoduchým a pokročilým vyhledáváním se kurzor automaticky přesune do textového pole. V oddíle Odkazy a kontakty přibyly nové odkazy na slovníky.

22. listopadu 2006

Opravena chyba u tisku heslových statí jednotlivých slovníků (nalezených v rámci fulltextového prohledávání).

14. listopadu 2006

Byla zpřístupněna první veřejná testovací verze Vokabuláře webového. Uživatelé mají k dispozici tři zdroje (Malý staročeský slovník, Elektronický slovník staré češtiny, Heslář lístkového materiálu ke Staročeskému slovníku) a základní nástroje pro jejich fulltextové prohledávání, hledání v generálním hesláři a zobrazení textu z jednotlivých zdrojů.

logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 3 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).