Pseudo-Albertus Magnus: Tajenství Albrechta Velikého babám porodným i ženám rodícím znáti potřebná

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, M3r–M7r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<M3r–M4vM5r–M6vM7r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[M3r]číslo strany rukopisu

Tajenství Albrechta Velikého babám porodným i ženám rodícím znáti potřebná

Znamení porodu a plodnosti

Když žena po manželském skutku studenost a bolest v ledvích čije, tehdy jisté znamení jest, že již počala.

Toto jest také znamení jisté, když se žena sama při sobě promění aneb k [M3v]číslo strany rukopisudivným a rozličným krmím a nápojům chtíč má, jako k hlíně, k uhlí[a]uhlí] Vhly, k zemi a k tomu podobným věcem.

Nosí-li v životě svém žena děvče, či-li pachole

Když břicho z levého boku větší jest nežli z pravého a pravý prs více mléka má nežli levý, k tomu po tváři červená jest, tehdy jistě v životě pacholíka nosí.

Pakliť děvečku nese, obyčejně bledá a těžkomyslná jest. Pravá strana břicha jest dlouhá, levá pak chocholatá neb vokrouhlá, prs levý se jí nadýmá.

Jak dítě v životě matky za 9 měsícův formuje se

V prvním měsíci jest sebraná ssedlá krev. V druhém způsob života. V třetím jest život. V čtvrtém přijímá nehty. V pátém znamení má otce, neb matky, že se vidí, jestli pachole, či děvče. V šestém má všecky [M4r]číslo strany rukopisužily jako člověk. V sedmém má mozk v kostech stvrzený a zsilený. V osmém dělí se přirození. V devátém dítě dokonalé bývá a ku porodu ven vychází.

Proti bolení prsuov

Jitrocel dobře ztlučený na ně přikládaj.

Aneb ztluc spolu hrách, cibuli, vepřové sádlo, učiň z toho flastr, přilož na prsy. Ale musíš to sádlo prvé dobře v vodě vymočiti, aby suol z něho ven se vytáhla.

Nezpůsobnost ku početí

Tlusté ženy ujímají pozdějí než hubené z příčiny přílišné vlhkosti, kteroužto zažeň[b]zažeň] zażen lékařstvími těmito z apatéky: theodorykoncizojazyčný text a ierapikracizojazyčný text.

To se znamená potom, jestli tok její příliš hustý, tehdy má velmi suchých pokrmuov požívati jako nyšpulí, myry, ruožového květu, zrna[M4v]číslo strany rukopisutého jablka, kmínu, ty věci sou jí prospěšné.

Neplodnost pro přílišnou horkost

Jez pokrmy chladící jako lociku, slíz, máslo, svinské vořechy etc.cizojazyčný text

Neplodnost z příčiny zamčené matky

Užívati má močení, v němž vařené jest blinové semeno, řecké seno, máslo, olej a med. Také terpentynu v lůno vkládaj.

Zpuosobiti ku početí

Dubové mejlí do vína vlož a daj ženě toho se napíjeti.

Plinius praví: Daj ženě luono zaječí v pokrmu jísti.

Vař lociku v vodě, daj ženě na štitrobu píti, a budeť způsobná ku početí. Pakliť ten nápoj zase vyvrátí, tehdyť jest již počala.

Když žena své nemoci nemá

X
auhlí] Vhly
bzažeň] zażen
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).