Rosa, Václav Jan: Pastýřské rozmlouvání o narození Páně

Praha: Arnolt z Dobroslavína starší, Jan, 1672. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. I 131723, Kk3r/509–Kk4v/512. Editor Valenta, Petr. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<509r510v511r–512v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[509r]číslo strany rukopisu[Kk3]číslo strany tisku

Pastýřské rozmlouvání o narození Páně

Karduba:

Již denice brunatná noční z nebe zsplášila[1]zsplášila: zſpláſſila[2] Tichá 1970 „zplášila“. blesky,

slunce horoucími na nebí vystoupilo koňmi

a na horách černých, v rovinách, dolinách všudy jasným

světlo činí bleském. Vlnatá pastýřove stáda

[5] vyhnali a v čerstvých křovinách veselí se prochází.

I velicí i malí jsou všickní vzhůru pastýří,

jednomysnými[3]jednomysnými: Gednomyſnými[4] Tichá 1970 „jednomyslnými“; pokud bychom připustili tuto emendaci, získal by verš jednu slabiku navíc, a tím by nebylo dodrženo veršové schéma hexametru. hlasy každý velebnému křičíce

X
1zsplášila: zſpláſſila
3jednomysnými: Gednomyſnými
2 Tichá 1970 „zplášila“.
4 Tichá 1970 „jednomyslnými“; pokud bychom připustili tuto emendaci, získal by verš jednu slabiku navíc, a tím by nebylo dodrženo veršové schéma hexametru.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).