eEdice

Nástroj pro značkování zdrojů slouží k označování relevantních částí textů psaných historickou češtinou a k vytváření sémantické anotace pro potřeby automatického zpracování dalšími nástroji, zejména při převodu do formátu XML podle standardu TEI P5 a do formátu vertikály pro korpusový manažer. Tento software je implementován jako doplněk editoru Microsoft Word 2010, spolupracuje však i s vyššími verzemi Wordu. Software je určen pro přípravu elektronických edic, kterou popisuje Metodika přípravy a zpracování elektronických edic starších českých textů, jež je jedním z výsledků projektu Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 „Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB)“.

Nástroj je tvořen jednak šablonou (eEdice.dotx), jednak wordovským doplňkem, jenž je s šablonou, resp. vytvořeným dokumentem, propojen. Šablona obsahuje nezbytný repertoár znakových a odstavcových stylů a úvodní tabulku s metadaty o editovaném prameni; metadata jsou uložena ve formátu XML a prostřednictvím ovládacích prvků propojena s obsahem tabulky. Doplněk je řešen modulárně: jedná se o programovou knihovnu, která zpřístupňuje uživatelské rozhraní (přidává do pásu karet v editoru vlastní karty) a komunikuje se satelitními, specializovanými knihovnami, jež mají na starosti jednotlivé základní funkce: nastavení formátování pomocí odstavcových a znakových stylů, vkládání textu, pokročilé vyhledávání, práci se sémantickými komentáři apod.

Nástroj pro značkování zdrojů se distribuuje jako instalační balíček (eEdice.msi), přičemž ke své instalaci nevyžaduje administrátorská práva, což usnadní jeho distribuci na pracovištích s centralizovanou správou IT. Vzhledem k fungování doplňků v programu Microsoft Word (cesta k programové knihovně doplňku je uložena v dokumentu), vznikl rovněž specializovaný doplněk programu Microsoft Word, který u otevíraného dokumentu nastaví cestu platnou pro aktuálního uživatele a počítač. Díky tomu je možné připojit doplněk a využívat jeho funkce i u jiných dokumentů.

Vývoj aplikace byl podpořen projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB).
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).