[latinsko-český slovník Vocabula bona]

Esztergomi Fõszékesegyházi Könyvtár (Ostřihom, Maďarsko), sign. Ms. II 8, 63–66. Editor Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<63646566>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[63]číslo strany rukopisu

Incipiunt vocabula bonacizojazyčný text

Forma arbitraliscizojazyčný text ubrmanský list

Magister curiecizojazyčný text hofmistr

Presescizojazyčný text súdce

Debitor principaliscizojazyčný text jistec

Prothoconsulcizojazyčný text zemský konšel

Seniorcizojazyčný text starosta

Principalis, capitalis peccunia, sorscizojazyčný text jistina

Abegitcizojazyčný text zajal

Iustiariuscizojazyčný text poprávce

Ius hereditariumcizojazyčný text dědictvie

Ius patronatuscizojazyčný text poddánie

Obstagiumcizojazyčný text leženie

Appellacio, decretumcizojazyčný text ortel, iurisdicium idemcizojazyčný text

Quitaciocizojazyčný text od dluhu sproštěnie[a]sproštěnie] ſproſtenie aneb odvadný[1]StčS (s.v. otvodný) čte odvodný (srov. však littera quitacionis odvadný list SlovTřeb 272v a StčS s.v. odvaditi 2–5). list

Banitum iuscizojazyčný text

Contestatum iudiciumcizojazyčný text obsazený velcizojazyčný text zahájený súd

Proventuscizojazyčný text nábytek

Refluxuscizojazyčný text roztok

Executorcizojazyčný text dohonitel

Sentenciacizojazyčný text dosúzenie

Condiciocizojazyčný text výmluva

Depactaciocizojazyčný text smlúva

Diffidaciocizojazyčný text odpověd

Emolimentum, id est lucrumcizojazyčný text

Cum sorte usurariacizojazyčný text s lichvú a s jistinú

Quovis impedimentocizojazyčný text všelikú odporú

Astringatis eos caucione fideiussoriacizojazyčný text zaručte[b]zaručte] Zarucztie[2]Není vyloučeno nářeční měkčení slabiky te > . je

Sub basso et alto iurecizojazyčný text pod najvyšším právem

Tutorcizojazyčný text poručník

Disbrigatorescizojazyčný text správce

Omagialiscizojazyčný text jman[3]Místo man (ze stn. man,vazal‘), podoba vznikla aradikací ke slovesu jmieti.

Omagiumcizojazyčný text jmanstvo[4]Místo manstvo (srov. man,vazal‘), podoba vznikla aradikací ke slovesu jmieti.

Feodalescizojazyčný text purgrechtníci

Historiacecizojazyčný text tělestně

Allegoricecizojazyčný text duchovně

Anagogicecizojazyčný text svrchovaně

Tropoloicecizojazyčný text příkladně

Opifexcizojazyčný text spomocník

Adletacizojazyčný text mučedlník

Emphiteticum iuscizojazyčný text purgrechní právo

Actenus, id est hucusquecizojazyčný text

Feoduscizojazyčný text náprava

Obstagium subintrarecizojazyčný text vlehnúti

Pagativumcizojazyčný text platné

Protestati suntcizojazyčný text přiznali jsú se

Ariolicizojazyčný text svatokúzelníci

Resignarecizojazyčný text vzdávati

Confederaciocizojazyčný text smlúva

Execuciocizojazyčný text[c]Execucio] Execricio dopóhon

X
asproštěnie] ſproſtenie
bzaručte] Zarucztie
cExecucio] Execricio
1StčS (s.v. otvodný) čte odvodný (srov. však littera quitacionis odvadný list SlovTřeb 272v a StčS s.v. odvaditi 2–5).
2Není vyloučeno nářeční měkčení slabiky te > .
3Místo man (ze stn. man,vazal‘), podoba vznikla aradikací ke slovesu jmieti.
4Místo manstvo (srov. man,vazal‘), podoba vznikla aradikací ke slovesu jmieti.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).