[Noviny strašlivé o žalostivé a hrozné záhubě a škodě skrze povětří u města Opavy…]

Praha: Černý z Černého Mostu, Jiří, 1574. Královská kanonie premonstrátů na Strahově (Praha, Česko), sign. BC VI 115 přív. neúpl., A1r–A4r. Editor Čermák, Jan. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101). Práce vznikla též s podporou projektu Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny (http://madla.ujc.cas.cz).

<<<10<A1r–A1vA2rA2vA3rA3v–A4r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[A1r]číslo strany rukopisu

Noviny strašlivé o žalostivé a hrozné záhubě [a]text doplněný editorem škodě skrze povětří u města Opavy v slézské zemi z dopuštění božského v pátek po Božím těle léta 1574. učiněné

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[1]obrázek města a oblohy s velkými mraky

Vytištěno s povolením Jeho Milosti pána, pana arcibiskupa pražského, od Jiříka Černého.

[A1v]číslo strany rukopisu

Léta tohoto od narození Syna božího M. D. LXXIIII. v pátek po památce Božího těla okolo hodin 22. ukázali jsou se oblakové [čer]text doplněný editoremní dešťoví nad městem Opavou v knížetství sléz[ské]text doplněný editoremm ležícím[a]ležícím] ležjcý, a to jeden od západu a druhý od poledne a tře[tí]text doplněný editorem od půlnoci. Z kterýchžto oblakuov veliké blýskání po[chá]text doplněný editoremchá[chá]text doplněný editorem, a to stálo až do 23. hodiny. V touž hodinu pak v [hr]text doplněný editoremomadu jsou se scházeti začali a z toho veliký vítr se strhl, [ta]text doplněný editoremk že místy střechy i jiné věci pobořil, z kteréhožto [v]text doplněný editoremíchru a z těch tří oblakův veliké a neslýchané hřímání [a]text doplněný editorem [b]text doplněný editoremlýskání povstalo, a od týchž oblakův na poly k 24. ho[di]text doplněný editoremně zatmělo se nad týmž městem, jako by o puol noci bylo, [z]text doplněný editorem [k]text doplněný editoremterýchžto oblakuov, zvláště pak z toho, který od zá[pa]text doplněný editorempa[pa]text doplněný editorem se přibližoval, takový hluk a hřmot od těch, kteří vně [od]text doplněný editorem města byli, slyšán byl, jako by v týchž oblacích v su[dí]text doplněný editoremch rážové[b]rážové] Rážowě aneb nevelicí oblátkové byli a se sem i tam [př]text doplněný editoremevracovali. V městě pak jako by po dlažení mnoho vo[zů]text doplněný editoremv kotčích, hřmotem postíhajíc jeden druhého, jelo. Z to[ho]text doplněný editoremho[ho]text doplněný editorem potom veliké kroupy pršeti počaly, však po maličké chvílce [př]text doplněný editoremestaly. Když pak ten oblak od západu[c]západu] Zapadu k městu Opavě se [p]text doplněný editoremřiblížil, tu nemírně veliké kroupy z sebe vypouštěl, tak, že vše[ck]text doplněný editoremo obilé, i cožkoli na polích bylo, až do gruntu stloukly. [N]text doplněný editoremad městem pak jsou se tíž oblakové všickni okolo 24. [h]text doplněný editoremodiny sešli, a tu prvé neslýchané povětří, blýskání a hro[m]text doplněný editoremobití se stalo, že lidé, jsouc tak omámení, jináč se nedomní[v]text doplněný editoremv[v]text doplněný editorem, než že všecko město v prostřed ohni stojí. Z toho jsou [p]text doplněný editoremotom tak veliké kroupy počaly padati, najprvé co holubí,

X
aležícím] ležjcý
brážové] Rážowě
czápadu] Zapadu
1obrázek města a oblohy s velkými mraky
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).