[Korunovační řád Karla IV., rukopis T]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. I A 1, 402r–413r. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<402r402v403r403v404r>>>>>
Skrýt ediční aparát

[402r]číslo strany rukopisu

Řád korunování krále českého. Najprvé arcibiskup pražský s preláty, kněžími a s šlechtici provodí kníže, ješto chtí králem korunovati, na Vyšehrad. A tu pomodlíce se, vrátí se s ním do kostela Pražského, hlavy všeho arcibiskupství, aby tu nešpor slyšeli. Potom dokonajíce nešpor, dovedeno bude kníže dřéveřečenými v to místo, kdež jest komněta jemu slovutně připravena. Opět ráno v zvonění primě arcibiskup a jeho podbiskupi a jiní biskupové a preláti zberú se v kostele Pražském, aby se oblekli: biskupové v svá biskupí roucha a jiní v svého duostojenství znamení. A tu zjednajíce procesí, plenář, meč svatého Václava, kříže, kadidlnici a vodu svacenú nesúce, půjdú, aby dovedli kníže dřéveřečené z komněty do kostela. Kteřížto přijdúce na místo, tu kdež kníže leží v komnětě, oblečen skrze najsvrchnějšího království Českého komorníka v třevíce králové a v plášť otevřený. A tu s ním budú knížata a šlechtici. Pak pokadíce jeho kaděním a pokropíce svacenú vodú, zdvihne jej arcibiskup za ruku k vstání. Tehda jeden z biskupuov dí tudíž tuto modlitbu:

Všemohúcí a věčný bože, jenžs sluhu tvého Maximiliána království výsostí ráčil jsi povýšiti, daj, prosíme, aby on tak tohoto světa běhu všech vuobec spasení zjednal, aby od cesty tvé spravedlnosti nikdy neodstúpil. Skrze Krista hospodina našeho. Amen.

Tehdy vezmú jej dva biskupové za pravú a levú stranu poctivě připravena, majíce svátost, šíje vyvyšujíce, od jehožto boka neodstúpí až do skonání. I povedú jej prostřed kostela před oltář svatého Kříže a arcibiskup a procesí napřed půjdú. A mezi arcibiskupem a knížetem z komněty půjdú pořádně vychodíce knížata a šlechtici, znamení králová, totiž korunu, žezlo, jablko, meč nesúce, kterýmžto komorník království Českého hůlkou cestu činí předejda. Kterážto znamení všechna na oltáři svatého Víta, když tam přijdú, poctivě položí. Procesí pak bude od komněty dřéveřečené skrze síň královú a vyjde skrze vrata, ješto hledí proti svatému Jiří. A když pak[1]vynecháno: pójde, tehda u veliký zvon vzvoní. Když vyjdou z komněty, jeden z biskupuov

X
1vynecháno: pójde, tehda u veliký zvon vzvoní. Když
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).