Nástrahy na ryby

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III F 53, 132v–137r. Editor Filipová, Jitka. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

[132v]číslo strany rukopisu

Nástrahy na ryby

Nástraha na ryby takto: Vezmi herink smrdutý, opich, stluc to spolu a svaž v šátek a vlož do vrše. Item vezmi kafr, sviň[1]nejisté čtení v bavlnu, potom omoč v loji rozpuštěném a škořepinu vořecha vlaského zvrtanú všady[2]nejisté čtení a vlož to v tu škořepinu a polož do vrše.

Jináče: Vezmi shnilé dřevo nebo pra[ch]text doplněný editorem[3]poškozený papír, ješto se v noci svítí, a vlož je v sklenici a [133r]číslo strany rukopisupostav do vrše. Na štiky najlépe to jest.

Jináče: Vezmi srdce kozlové a vař je najprvé u vodě a potom v strdi. Pak suš je a potom zkrájej je na kusy, vlož do síti neb do vrše. Vezmi krev člověčí a smiešej ji s ječnú múkú a vložiž to v plátno lněno a sejdú se ryby.

Jinak: Vezmi mízku libečkovú a kafru málo a strdi. Učiniž z toho mast a omaž tím ruce a budeš moci rukama lapati ryby.

Jináče: Vezmi volavku nebo labut živú a oškub ji. Potom ji zsekaj na kusy, vlož v hrnec a naklaď na to strdi a nechajť stojí za tři dni, aby stred prošla maso. Potom pak usuš na větře, klaď pak do vrše.

Item vezmi krev z volavky a člověčí a usuš ji a učiň z nie prach, přičiniž tolikéž strdi a smiešej s tou krví spolu na střepu. Vstaviž na uhlé, ať málo povře. A zmažiž tím pak ruce a lov rukama.

Item vezmi koňské kopyto surové, rozhrniž oheň, vlož tam, přihrniž oheň, nedaj pruoduchu vyjíti, ať se dobře škvaří, vlož v vodu. S vrší to jisté.

Vezmi sladový prach a vláhu a praž záboj a dobře vař, ažť černo bude. Smiešej s hlinú a s pískem, schovaj a próduchu nedaj.

Vezmi topenici chleba režnú a usmažiž, ať bude červená, vložiž v vodu. Vezmi bílé votruby, smaž dobře, smiešej v hromadu s hlinú.

Vezmi krev kozlovú, suol, běl, med a prach sladový, rozhrniž uhlé, přihrniž na ně, pruoduchu nedaj, ať se speče jako cihla. Vlož u vrši do vody.

Uvař hrách s máslem, praže bochnici. Stluc hrách s boch[nicí]text doplněný editorem aneb s hlinú. Vložiž na uhlé […]text doplněný editorem[4]další text je nečitelný

X
1nejisté čtení
2nejisté čtení
3poškozený papír
4další text je nečitelný
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).