[Korunovační řád Karla IV., rukopis W]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 13758, 525v–540r. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<525v526r526v527r527v>>>>>
Skrýt ediční aparát

[525v]číslo strany rukopisu

Řád korunovánie krále českého. Nejprve arcibiskup pražský s preláty, kněžími, z šlechtici provodí kníže, ješto chtí králem korunovati, na Vyšehrad. A tu pomodlíce se, vrátí se s ním do kostela Pražského, hlavy všeho arcibiskupstvie, aby tu nešpor slyšali. Potom dokonaje nešpor, dovedeno bude kníže dříveřečenými na to místo, kdež jest jemu komňata slovutně připravena. Opět ráno v zvonění primy arcibiskup a jeho podbiskupie a jiní biskupové a preláti zberú se v kostele Pražském, aby se oblekli: biskupové v svá biskupí rúcha a jiní v svého důstojenstvie znamenie. A tu zjednajíce procesí, plenář, meč svatého Václava, kříže, kadidlnici a vodu svacenú nesúce, půjdú, aby dovedli kníže dříveřečené s komňaty do kostela. Kterýžto přijdúce na místo, tu kdež kníže leží v komňatě, oblečen skrze nejsvrchnějšího královstvie Českého komorníka v střevíce králové a v plášť otevřený. A tu s ním budú knížata a šlechtici. Pak pokadíce jeho kaděním a pokropíce svacenú vodú, vyzdvihne jej arcibiskup za ruku k vstání. Tehda jeden z biskupóv die tudíž tuto modlitbu:

Všemohúcí, věčný bože, jenžs sluhu tvého N. královstvie výsostí povýšiti jsi ráčil, dej, prosíme, aby on tak tohoto světa běhu všech vuobec spasenie zjednal, aby od cesty tvé spravedlnosti nikdy neodstúpil skrze Krista hospodina našeho. Amen.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).