[Korunovační řád Karla IV., rukopis A]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 619, 38r–57v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<38r–38v39r39v40r40v>>>>>
Skrýt ediční aparát

[38r]číslo strany rukopisu

Řád korunovánie krále českého. Najprvé arcibiskup pražský s preláty, s kniežaty a šlechtici provodie knieže, ješto chtie králem koronovati, na Vyšehrad. A tu pomodléce sě, vrátie se s ním do kostela Pražského, hlavy všeho arcibiskupstvie, aby tu nešpor slyšěli. Potom dokonajíce nešpor, dovedeno bude knieže dřéve řečenými v to miesto, kdež jest komňata jemu slovutně připravena. Opět ráno v zvonění[a]zvonění] zwonienie primě arcibiskup a jeho podbiskupie a jiní biskupové a preláti zberú sě v kostele Pražském, aby sě oblekli: biskupové v svá biskupie rúcha a jiní v svého dóstojenstvie znamenie. A tu zjednajíce procesí, plenář, meč svatého Václava, křížě, kadidlnici a vodu svacenú nesúce, pójdú, aby dovedli knieže z dřéve řečené komňaty do kostela. Kteřížto přijdúce na miesto, tu kdež knieže leží v komňatě, oblečen skrzě najsvrchnějšieho králevstvie Českého komorníka v třěvícě králové, [38v]číslo strany rukopisuv sukni a v plášť otevřené. A tu s ním budú kniežata a šlechtici. Pak pokadiece jeho kaděním a pokropiece svěcenú vodú, vzdvihne jej arcibiskup za ruku k vstání. Tehda jeden z biskupóv die tudiež tuto modlitvu:

Všemohúcí, věčný buože, jenž sluhu tvého N. králevstvie výsostí ráčil povýšiti, daj, prosímy, aby on tak tohoto světa všěch vuobec spasenie zjednal, aby od cěsty tvé spravedlnosti nikdy neodstúpil. Skrzě Krista hospodina našeho. Amen.

Tehdy vezmú jej dva biskupy za pravú a levú stranu počstivě připravena, majíce svátost [s]text doplněný editorem šíje visující, od jehožto boka neodstúpie až do skonánie. I povedú jej prostřěd kostela přěd oltář svatého Křížě a arcibiskup a procesie napřěd pójdú. A mezi arcibiskupem a kniežetem z komňaty vychodiece, pořádně pójdú kniežata a šlechtici, znamenie králová, tověz korunu, žezlo, jablko, meč, nesúce, kteřéžto komorník králevstvie Českého, hólkú cěstu jim čině, přědejde. Kteřážto znamenie všěchna na oltáři svatého Víta, když tam přijdú, poctivě položie. Procesie pak bude od komňaty dřéve řečené skrzě sien králevú a vynde skrzě vrata, ješto hledie proti svatému Jiří. A když pójdú, tehda u veliký zvon vzvonie. Když pak vyndú

X
azvonění] zwonienie
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).