Dačický z Heslova, Mikuláš: Prostopravda

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III G 28, 1r–66r. Editor Kuderová, Pavlína. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[1r]číslo strany rukopisu

Knížce této teď nedávno Prostopravda jméno dáno

Veritatis fautor huius libelli autor Nicolaus de Heslova. Manu propria. Anno Christi 1620.cizojazyčný text

[1v]číslo strany rukopisu[1]prázdné

[2r]číslo strany rukopisu

Sit laus et gloria omnipotenti Deo in seculacizojazyčný text

Ó, člověče, modli se[a]se] gſe!

Komu?

Bohu.

Buď poslušen slovu jeho!

Důvěř se[b]se] gſe Kristu Pánu!

Neklaněj se[c]se] gſe bohům cizím!

Odporuj zlému!

Svoluj dobrému!

Nečiň křivdy bližnímu svému!

Neprotiv se[d]se] gſe pravdě!

Vyhýbej se[e]se] gſe marnosti!

Zvykej ctnosti!

Nepochlebuj lži a nepravosti!

Dej místo spravedlnosti!

Aby došel boží milosti,

amen do věčné radosti.

[2v]číslo strany rukopisu[2]prázdné

[3r]číslo strany rukopisu

Ne hned pojednou všemu věř,

neb se[f]se] gſe k pravdě plichtívá lež.

Ne se vším na plac, o čem víš,

aniž vše zjevuj, co umíš.

Cizího nikda nežádej,

na svém spravedlivém přestávej,

svého také nerozdávej.

S bláznem se[g]se] gſe nevaď, nehádej,

drž slovo a na paměti měj,

co učiniti nemíníš, nepřipovídej.

Nelži a nechval sebe sám,

zvláště kde jsi vejborně znám,

nebo lidé rozum jmají,

po řeči blázna poznají.

Když dobré svědomí zachováš,

neopustí tě Pán Buoh, to shledáš.

Nebo: Lepší jest upřímá sprostnost a dobré svědomí nežli šibalská moudrost a podvodné umění[3]nad řádkem mladší rukou znovu připsáno „svědomí“

Ergo confide et constans esto Deo, recte agens, nam in fine coronatur bonum opus.cizojazyčný text

[3v]číslo strany rukopisu[4]prázdné

[4r]číslo strany rukopisu[5]prázdné

[4v]číslo strany rukopisu

Přátelství pro zisk činěné dotud trvá, pokudž užitek nepomíjí.

Bejvej štědrý z svého, a ne z cizího.

Čiň dobře upřímným přáteluom, avšak sobě bez záhuby.

Nam unus quisque proprius est sibi ipse.cizojazyčný text

Učiníš-li pak co pro koho, nechlub se[h]se] gſe tím. Nechť o tom rozpráví, komuž jsi učinil.

Nepomáhej tomu, kdo dobře živ býti nechce.

Snázeji se[i]se] gſe pozná přítel v bídě, nouzi, neštěstí, těžkosti nežli v štěstí a bohatství.

Trošty a čekání z mnohých lidí blázny činí.

[5r]číslo strany rukopisu

Hleď žádost tělesnou rozumem spravovati.

Kdy a kde potřeba, neostejchej se[j]se] gſe pravdy zastávati.

Nebo: Lépeji jest pro pravdu býti v nenávisti nežli lživým pochlebenstvím vyhledávati lásky světské, a víceji se[k]se] gſe sladkých nežli trpkých řečí máš obávati.

Kdo se[l]se] gſe nedá trestati, není hoden, aby jiné trestal, nebo na nic nedbati bláznům náleží.

Umrlý jest, kdo neví, jak živ jest.

X
ase] gſe
bse] gſe
cse] gſe
dse] gſe
ese] gſe
fse] gſe
gse] gſe
hse] gſe
ise] gſe
jse] gſe
kse] gſe
lse] gſe
1prázdné
2prázdné
3nad řádkem mladší rukou znovu připsáno „svědomí“
4prázdné
5prázdné
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).