[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<10<1r1v2r2v3v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[1r]číslo strany rukopisu

Passionál

[Počí]text doplněný editoremná se řeč anebo [pra]text doplněný editoremvenie o adventu

Adventus latině, [česky]text doplněný editorem[1]česky] doplněno podle KNM III D 44 jest řečeno přijitie. Tomu času proto tak vzděno jest, neb se k nám blíží ten přeslavný památný den, v němžto jest věčně boha otce slovo, syn boží Ježíš Kristus s nebes pro všecky hřiešné k nám na svět přišel, naše tělesenstvie přijal z svaté Mariji, čisté panny, [se]text doplněný editorem narodil. A protož svatá cierkev ten čas advent ustavila jest, aby všeliký člověk, toho tak přeradostného dne našeho spasitele narozenie nábožně čakajíce, v rozličném náboženství bohu děkuje[a]děkuje] diekugie, z toho tak slavného daru duostojně toho svatého dne dočekal. To nám všem radí svatý Amos prorok a řka: Připrav se, aby vyšel proti svému hospodinu. To nám slušie zvláště znamenati, že jest jeho k nám dvoje svaté přijitie. Jedno jest v tělesenství, a v tom k nám jde trojím činem. Najprvé jako bytedlný k bojícím, druhé jako lékař k nemocným, třetie jako jistý spomocník k nebezpečným. Najprvé k nám jde jako bytedlný k bojícím, neb jakož praví mistr Ovidius: Kniežecí stav lépe sobě lidí zachová milostivú dobrotú, než své výsosti mocí. O tom máme podobenstvie v Třetiech kněhách Králových, tu se takto píše, že když Roboam, krále Šalomúnóv syn, od svých rádcí a starších radu bral, kerak bylo lidu odpověděti, kterýžto lid prosieše oblehčenie, neb je[b]je] gie král Šalomún bieše obtiežil.

X
aděkuje] diekugie
bje] gie
1česky] doplněno podle KNM III D 44
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).