Připomínky k Vokabuláři webovému

Na této stránce nám můžete napsat své připomínky k provozu či k informacím Vokabuláře webového.

Pokud si přejete, abychom na Vaši připomínku odpověděli, uveďte tuto skutečnost v textu Vaší zprávy a vyplňte laskavě kolonku Jméno a E-mail. Vynasnažíme se, abychom na Vaši připomínku reagovali co nejdříve, nejpozději do 14 dnů. Upozorňujeme, že neřešíme domácí úkoly a další školní práce. V těchto případech Vám může pomoci dostupná odborná literatura či další zdroje. Pokud má Vaše připomínka charakter dotazu, upozorňujeme, že odpovědi na dotazy jsou v Ústavu pro jazyk český AV ČR zpoplatněny.

Jestliže zaškrtnete políčko Souhlasím s publikováním připomínky na VW, Vaše připomínka bude na stránkách VW uveřejněna s Vaším jménem, nikoliv však s Vaší e-mailovou adresou.

Provozovatel stránek si vyhrazuje právo vyřadit připomínky, které jsou pro provoz Vokabuláře webového zcela nepřínosné či které jsou v rozporu s dobrými mravy.

Max. 2000 znaků
zbývá:
Můžete používat diakritiku.
 
Jméno:
E-mail: (nezveřejňuje se)  


Připomínky za poslední měsíc


Heslo:
Připomínka: Vokabulář webový nikterak nepokračuje. Od r. 2015 není nic, ani nejsou opraveny chyby ve scriptech provozu stránek. Totéž se týká elektronicky vydávaného Akademického slovníku češtiny, majícího býti nástupcem SSJČ; za mnoho roků došlo se k písmenu Č myslím, konec tak vychází na rok tak nějak 2100. Neházím vinu na vás redaktory; zajímá mě, zda za tím je pouze nedostatek finací ze strany Ministerstva, nebo co jiného? Upřímně, pokročuje pouze digitalizace prováděná NK, jiné (vyjmenované) aktivity šly ke dnu. Upřímně, nemá to takhle cenu dělat. Netrpělivě očekávám vaši reakci, ať jakkoli děsivou.
Autor: Petr Novák
Přidáno: 02.04.2021 12:40:00
Odpověď: Vážený pane Nováku, veškeré informace o novinkách ve Vokabuláři webovém od jeho spuštění po současnost naleznete v jeho sekci aktualit: https://vokabular.ujc.cas.cz/informace.aspx?t=aktuality&o=aktuality. V rámci pravidelných aktualizací, které probíhají minimálně třikrát ročně, jsou opravovány i nedostatky technické; upozornění na konkrétní chybu ve skriptu přijmeme s vděčností. S pozdravem Štěpán Šimek

logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 5 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).