Připomínky k Vokabuláři webovému

     Na této stránce nám můžete napsat své připomínky k provozu či k informacím Vokabuláře webového.

     Pokud si přejete, abychom na Vaši připomínku odpověděli, uveďte tuto skutečnost v textu Vaší zprávy a vyplňte laskavě kolonku Jméno a E-mail. Vynasnažíme se, abychom na Vaši připomínku reagovali co nejdříve, nejpozději do 14 dnů. Upozorňujeme, že neřešíme domácí úkoly a další školní práce. V těchto případech Vám může pomoci dostupná odborná literatura či další zdroje. Pokud má Vaše připomínka charakter dotazu, upozorňujeme, že odpovědi na dotazy jsou v Ústavu pro jazyk český AV ČR zpoplatněny.

     Jestliže zaškrtnete políčko Souhlasím s publikováním připomínky na VW, Vaše připomínka bude na stránkách VW uveřejněna s Vaším jménem, nikoliv však s Vaší e-mailovou adresou.

     Provozovatel stránek si vyhrazuje právo vyřadit připomínky, které jsou pro provoz Vokabuláře webového zcela nepřínosné či které jsou v rozporu s dobrými mravy.

Max. 2000 znaků
zbývá:
Můžete používat diakritiku.
 
Jméno:
E-mail: (nezveřejňuje se)  


Připomínky za poslední měsíc


Heslo: hromada
Připomínka: Domnívám se, že pod heslo "hromada" by mohl být zařazen i idiom "pole v hromadu od ...". Vyskytuje se např. v zápisech z roku 1550 přepsaných kolem roku 1618 do první svobodnické knihy (Nár. archiv, Knihy svobodnické, inv. č. 1, fol. C4, C4v, C11v, C12v, C13v-C15v, M18v). Jeden příklad: Matiey Pyssu oznamil zie drzj dvur we wsi Borowniczy po přzedczych sweych pole w hromadu od Čziechticz ktereyž sobie poklada w 50 β g. Čz. Dle mého názoru výraz "pole v hromadu od" znamená "nedaleko od".
Autor: RNDr. Eduard Krajník, CSc.
Přidáno: 24.10.2019 10:47:00
Odpověď: Vážený pane doktore, děkujeme za připomínku. Slovníky staré češtiny popisují slovní zásobu doloženou v písemných pramenech, které vznikly do roku 1500. Váš podnět však využijeme při slovníkovém zpracování raněnovověké češtiny. Štěpán Šimek

logo ÚJČCopyright © 2006–2019, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2019, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2019, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 12 lety, 11 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.11
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.