Připomínky k Vokabuláři webovému

Na této stránce nám můžete napsat své připomínky k provozu či k informacím Vokabuláře webového.

Pokud si přejete, abychom na Vaši připomínku odpověděli, uveďte tuto skutečnost v textu Vaší zprávy a vyplňte laskavě kolonku Jméno a E-mail. Vynasnažíme se, abychom na Vaši připomínku reagovali co nejdříve, nejpozději do 14 dnů. Upozorňujeme, že neřešíme domácí úkoly a další školní práce. V těchto případech Vám může pomoci dostupná odborná literatura či další zdroje. Pokud má Vaše připomínka charakter dotazu, upozorňujeme, že odpovědi na dotazy jsou v Ústavu pro jazyk český AV ČR zpoplatněny.

Jestliže zaškrtnete políčko Souhlasím s publikováním připomínky na VW, Vaše připomínka bude na stránkách VW uveřejněna s Vaším jménem, nikoliv však s Vaší e-mailovou adresou.

Provozovatel stránek si vyhrazuje právo vyřadit připomínky, které jsou pro provoz Vokabuláře webového zcela nepřínosné či které jsou v rozporu s dobrými mravy.

Max. 2000 znaků
zbývá:
Můžete používat diakritiku.
 
Jméno:
E-mail: (nezveřejňuje se)  


Připomínky za poslední měsíc


Heslo: záčrven
Připomínka: Přijde mi divné, že by červenec "předcházel" červnu, jak heslo naznačuje. Jinak děkuji za úžasné stránky!
Autor: Jan Čáp
Přidáno: 11.05.2022 10:04:00
Odpověď: Vážený pane Čápe, těší nás Váš zájem o starou češtinu a ocenění našich webových stránek. Staročeské slovo záčrven je v našich kartotékách doloženo ojediněle, a to v latinsko-českém soupise názvů kalendářních měsíců ze 14. století, kde je zapsáno už v mladší podobě záčerven. Je zde uvedeno ve dvojici s lat. Iunius, po níž následuje dvojice črven – Iulius. Je to tedy opravdu pojmenování šestého měsíce v roce. Ten bývá běžně ve staré češtině označován buď jako črven, nebo jako črvnec (později červenec), ale totéž platí i pro měsíc sedmý: je to buď črvnec, nebo črven, případně črven druhý. Způsob vzniku těchto pojmenování (jejich motivace) není zcela jasný. V obou případech jde o letní měsíc vyznačující se možná hojností červů nebo mající nějaký vztah k červené barvě dozrávajících plodů. Je proto možné uvažovat, že pojmenování obou měsíců vychází z potřeby označit období „za červů“ nebo „za červena“, podobně jako staročeské pojmenování měsíce zářuj/zářujen (tj. září) vychází z označení období „za říje“, tedy kdy probíhá říje. Milada Homolková, Štěpán Šimek

logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).