Texty začleněné do staročeské textové banky, verze 1.1.23

počet položek:  řadit podle:  vyhledat: 
Načítám data...
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »  (zobrazeno 1– 10 z 295)

+ [Přípisek v zakládací listině kapituly Litoměřické]; sign.: R2; začátek 13. století
Údaj Hodnota Podmínka při hledání
Autor autor
Titul Přípisek v zakládací listině kapituly Litoměřické titul
Uložení Česko, Litoměřice, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond litoměřické kapituly, sign.: R2, 1v
Předloha rukopis predlohaTyp
Zkratka památky ListLit zkratkaPamatky
Zkratka pramene ListLit zkratkaPramene
Literární druh próza literarniDruh
Literární žánr literarniZanr
Datace pramene začátek 13. století datacePramene
Století 13 dataceStoleti
Plný text byl poskytnut projektu Manuscriptorium.
Editoři elektronické edice: Černá, Alena M.
Zařazení do textové banky: 3. 4. 2008; počet tokenů: 23
Ediční poznámka
+ Slovo do světa stvořenie; sign.: A 57/1; konec 13. století
Údaj Hodnota Podmínka při hledání
Autor autor
Titul Slovo do světa stvořenie titul
Uložení Česko, Praha, Archiv Pražského hradu, sign.: A 57/1, 8v
Předloha rukopis predlohaTyp
Zkratka památky PísOstr zkratkaPamatky
Zkratka pramene PísOstr zkratkaPramene
Literární druh verš literarniDruh
Literární žánr literarniZanr
Datace pramene konec 13. století datacePramene
Století 13 dataceStoleti
Plný text byl poskytnut projektu Manuscriptorium.
Editoři elektronické edice: Černá, Alena M.
Zařazení do textové banky: 3. 4. 2008; počet tokenů: 57
Ediční poznámka
+ [Alexandreida, zlomek jindřichohradecký]; 1. polovina 14. století
Údaj Hodnota Podmínka při hledání
Autor autor
Titul Alexandreida, zlomek jindřichohradecký titul
Uložení Alexandreida, Praha 1963, s. 156–170, ed. Vážný, Václav
Předloha edice predlohaTyp
Zkratka památky Alx zkratkaPamatky
Zkratka pramene AlxH zkratkaPramene
Literární druh verš literarniDruh
Literární žánr literarniZanr
Datace pramene 1. polovina 14. století datacePramene
Století 14 dataceStoleti

Editoři elektronické edice: Zitová, Anna
Zařazení do textové banky: 3. 4. 2008; počet tokenů: 2 801
Ediční poznámka
+ [Alexandreida, zlomek ostřihomský]; 2. polovina 14. století
Údaj Hodnota Podmínka při hledání
Autor autor
Titul Alexandreida, zlomek ostřihomský titul
Uložení Alexandreida, Praha 1963, s. 141–142, 149–150, ed. Vážný, Václav
Předloha edice predlohaTyp
Zkratka památky Alx zkratkaPamatky
Zkratka pramene AlxO zkratkaPramene
Literární druh verš literarniDruh
Literární žánr literarniZanr
Datace pramene 2. polovina 14. století datacePramene
Století 14 dataceStoleti

Editoři elektronické edice: Zitová, Anna
Zařazení do textové banky: 3. 4. 2008; počet tokenů: 522
Ediční poznámka
+ [Bible drážďanská, Markovo evangelium]; sign.: O e 85; 2. polovina 60. let 14. století
Údaj Hodnota Podmínka při hledání
Autor autor
Titul Bible drážďanská, Markovo evangelium titul
Uložení Německo, Drážďany, Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden), sign.: O e 85, 558v–569r
Předloha rukopis predlohaTyp
Zkratka památky Bibl zkratkaPamatky
Zkratka pramene BiblDrážď zkratkaPramene
Literární druh próza literarniDruh
Literární žánr biblický text literarniZanr
Datace pramene 2. polovina 60. let 14. století datacePramene
Století 14 dataceStoleti

Editoři elektronické edice: Voleková, Kateřina
Zařazení do textové banky: 15. 2. 2020; počet tokenů: 14 043
Ediční poznámka
+ [Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]; sign.: O e 85; 2. polovina 60. let 14. století
Údaj Hodnota Podmínka při hledání
Autor autor
Titul Bible drážďanská, Matoušovo evangelium titul
Uložení Německo, Drážďany, Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden), sign.: O e 85, 541r–558r
Předloha rukopis predlohaTyp
Zkratka památky Bibl zkratkaPamatky
Zkratka pramene BiblDrážď zkratkaPramene
Literární druh próza literarniDruh
Literární žánr biblický text literarniZanr
Datace pramene 2. polovina 60. let 14. století datacePramene
Století 14 dataceStoleti

Editoři elektronické edice: Voleková, Kateřina; Svobodová, Andrea
Zařazení do textové banky: 28. 3. 2019; počet tokenů: 22 187
Ediční poznámka
Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).
+ [Bible drážďanská, Píseň písní]; sign.: O e 85; 2. polovina 60. let 14. století
Údaj Hodnota Podmínka při hledání
Autor autor
Titul Bible drážďanská, Píseň písní titul
Uložení Německo, Drážďany, Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden), sign.: O e 85, 345r–347r
Předloha rukopis predlohaTyp
Zkratka památky Bibl zkratkaPamatky
Zkratka pramene BiblDrážď zkratkaPramene
Literární druh verš literarniDruh
Literární žánr biblický text literarniZanr
Datace pramene 2. polovina 60. let 14. století datacePramene
Století 14 dataceStoleti

Editoři elektronické edice: Michalcová, Anna; Voleková, Kateřina
Zařazení do textové banky: 7. 11. 2021; počet tokenů: 1 293
Ediční poznámka
+ Desatero kázanie božie; 60. léta 14. století
Údaj Hodnota Podmínka při hledání
Autor autor
Titul Desatero kázanie božie titul
Uložení Hradecký rukopis, Praha 1881, s. 265–357, ed. Patera, Adolf
Předloha edice predlohaTyp
Zkratka památky DesHrad zkratkaPamatky
Zkratka pramene DesHrad zkratkaPramene
Literární druh verš literarniDruh
Literární žánr literarniZanr
Datace pramene 60. léta 14. století datacePramene
Století 14 dataceStoleti

Editoři elektronické edice: Černá, Alena M.
Zařazení do textové banky: 3. 4. 2008; počet tokenů: 6 691
Ediční poznámka
+ [latinsko-český slovníček smrtelných hříchů, rukopis NK I B 12]; sign.: I B 12; 4. čtvrtina 14. století
Údaj Hodnota Podmínka při hledání
Autor autor
Titul latinsko-český slovníček smrtelných hříchů, rukopis NK I B 12 titul
Uložení Česko, Praha, Národní knihovna České republiky, sign.: I B 12, 154v
Předloha rukopis predlohaTyp
Zkratka památky Slov zkratkaPamatky
Zkratka pramene Slov_NK_I_B_12 zkratkaPramene
Literární druh próza literarniDruh
Literární žánr slovník literarniZanr
Datace pramene 4. čtvrtina 14. století datacePramene
Století 14 dataceStoleti
Plný text byl poskytnut projektu Manuscriptorium.
Editoři elektronické edice: Voleková, Kateřina
Zařazení do textové banky: 5. 1. 2010; počet tokenů: 228
Ediční poznámka
Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).
+ [latinsko-český slovníček, rukopis NK VIII E 28]; sign.: VIII E 28; 2. polovina 14. století
Údaj Hodnota Podmínka při hledání
Autor autor
Titul latinsko-český slovníček, rukopis NK VIII E 28 titul
Uložení Česko, Praha, Národní knihovna České republiky, sign.: VIII E 28, 44r
Předloha rukopis predlohaTyp
Zkratka památky Slov zkratkaPamatky
Zkratka pramene SlovUKA zkratkaPramene
Literární druh próza literarniDruh
Literární žánr slovník literarniZanr
Datace pramene 2. polovina 14. století datacePramene
Století 14 dataceStoleti
Plný text byl poskytnut projektu Manuscriptorium.
Editoři elektronické edice: Voleková, Kateřina
Zařazení do textové banky: 5. 1. 2010; počet tokenů: 164
Ediční poznámka
Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).
«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  »  (zobrazeno 1–10 z 295)
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).