Asistent pro kontrolu pravopisu (s podporou staročeské transkripce) / Spellcheck Assistant (with Old Czech Transcription Support)

aktuální verze: 1.5.0.0; autoři: Boris Lehečka, Jiří Poláček; podpora: vokabular@ujc.cas.cz.

Databáze obsahující seznam pravopisně náležitých staročeských transkribovaných výrazů (z období cca 1300–1500), díky čemuž je vhodná pro kontrolu transkribovaných edic pramenů starší české literatury. Doprovodná aplikace slouží jako pomůcka pro rychlejší kontrolu pravopisu v programu Microsoft Word tím, že zobrazí seznam jedinečných slov, který program Word na základě dostupných slovníků pro kontrolu pravopisu vyhodnotil jako překlepy, a umožňuje jejich nahrazení nebo uložení do samostatného souboru pro další zpracování.

current version: 1.5.0.0; authors: Boris Lehečka, Jiří Poláček; support: vokabular@ujc.cas.cz

A database of Old Czech expressions (from ca. 1300–1500) transcribed in accordance with current Czech orthography, and thus suitable for checking transcribed editions of older historical Czech literature sources. The accompanying application provides a faster spell check in Microsoft Word. The app displays a list of unique words flagged as misspelled by Word with its available dictionaries and enables the user to replace these words or save them in a separate file for further processing.

Vývoj aplikace byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, https://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).