Metlinger, Bartoloměj: Náramně užitečná zpráva, kterak vnově zrození děti chovány i vychovány býti mají…

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, M8v–R1r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl částečně podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[M8v]číslo strany rukopisu

Náramně užitečná zpráva, kterak vnově zrození děti chovány i vychovány býti mají, od doktora Bartoloměje Merlinger z Augšpurku vjedno sebraná

Kterak nyní porozené dítky chovati sluší, až by se choditi i obecně mluviti naučily

[N1r]číslo strany rukopisu

Konstantinus praví: Když dítě na tento svět se narodí, tehdy baba hned jemu od úst sáhnouti, a v ruožovém neb sic v prostém medu prst vomočíc, tím mu jazyk zpraviti. Bylo-li by co přivázaného neb přirostlého, to rozvázati má.

Potom má pupek uřezati čtyř prstů zdélí a ten při dítěcím i mateřiném životě pevným a rovným provázkem[1]provázkem: prowazkem má uvázán býti, aby z něho krev nešla.

Dále má dítě drobně zetřenou solí po všem životě, kromě úst, chřípí a tváři, natříti. Však dobré jest k soli přimísiti dobré mysli[2]mysli: Dobrémyſli, ruože, vostružin, každého zaroveň, též drobně zetřeného. Averois praví, že místo té soli dítě dubovým neb žaludovým olejem pomazati se muože. Toto solení neb mazání zevnitř oudy čistí a jich posiluje, aby jim buď zima, neb hor[N1v]číslo strany rukopisuko, tvrdost, neb měkkost tím méně škoditi mohla a s menší prácí chovati se mohou.

Potom, jest-li čas letní, v vlažné, pakli zimní, v teplé vodě mejti je má.

Hned pak práškem na pupček, aby sechl a vadl, sypati má, jako z bolum Armenumcizojazyčný text, z dračí krve a z myry jednostajně spolu složeného. Vomoč také šátek v ruožovém oleji a na to přilož, potom přivaž, to čiň, kdyžkoli ono se zmyje.

Když pak pupek odpadnouti chce, jakožto po 3 neb 4 dnech, pilně toho šetřiti sluší, aby zúmyslně odtržen nebyl. Pakli již sám od sebe upadl, tehdy prach pálený z starých podšvův neb z telecích škarpaluov na pupek sypati má, to jej spůsobný činí. Když by pak dítě pro zúmyslně utržený pupek krvavilo, syp mu na to bolum Armenumcizojazyčný text, z toho bude stroupek, nechať mu sám uschna odpadne.

Děti to polouletí vždycky každého

X
1provázkem: prowazkem
2mysli: Dobrémyſli
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).