Philomates Dačický, Matouš (Walkenberský z Walkenberku, Matouš): [O vyvýšení a vysokém důstojenství lidského pokolení (část)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III F 14, s. 564–635. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[564]číslo strany rukopisu

[O početí a narození člověka]text doplněný editorem[1]nadpis doplněn editorem

O ústrojí, z kterýchž semeno pochází

Petrarcha orator uvodí jednoho mládence, kterýž sobě stejskal, že ze zlého lůže narozen jest. Odpověděl mu, aby byl dobře živ, že vopraví zlé narození. Nebo kdo zle živ jest, by pak nevím, kdo byl, dobře narozen, dobrý býti nemůž. Nebo co platno jest slepému, že by pěknou cestou kráčel, poněvadž ani cesty nevidí, aniž kam jde, znamená. Též co komu platné bude dobré narození, bude-li zlý život[2]život: žiwoth. Kdo zajisté v mysli nepoctivý jest, poctivé jeho narození býti nemůž. Volil bych sobě, praví, zle narozenu býti, abych dobře živ byl, nežli dobře narozenu býti, a zle živu. Žádná věc hříchu nenese, která bez vuole člověka bývá. Že si z levého boku narozen, to není tvá vina[3]vina: winna, než rodičův. Co tobě do toho. Ty buď dobře živ, vopravíš zlé narození. Jestliže cizí vina[4]vina: winna na kom jest, nemůže tím spra[565]číslo strany rukopisuvedlivě

X
2život: žiwoth
3vina: winna
4vina: winna
1nadpis doplněn editorem
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).