Parallel Reader

aktuální verze: 0.2; autoři: Ondřej Svoboda, Barbora Řezníčková; podpora: vokabular@ujc.cas.cz.

Program slouží k prohlížení dvou a více paralelních textů (např. různých pramenů jedné památky) uložených v dokumentech DOCX. Texty se propojí a uživateli zobrazí odpovídající pasáže. Tyto pasáže se detekují automaticky na základě podobnosti obsahu nebo na základě uživatelem ručně vložených informací, jako jsou čísla veršů v básních nebo označení biblických veršů. Texty je nutno upravovat ve zdrojových dokumentech a následně lze aktualizovat jejich zobrazení v programu.

current version: 0.2; authors: Ondřej Svoboda, Barbora Řezníčková; support: vokabular@ujc.cas.cz

This program is designed for viewing two or more parallel texts (e.g. multiple sources of a historical document) saved in DOCX files. Upon linking the texts, the app shows corresponding text sections to the user. These are detected automatically, based on similarities in their content or user-inserted information such as line numbers in poems or marked biblical verses. When editing, users make the changes in the source documents and then update the view in the program.

Vývoj aplikace byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, https://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).