[Korunovační řád Karla IV., rukopis C]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. series nova 2618, 54v–77r. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<54v–55r55v56r–56v57r57v>>>>>
Skrýt ediční aparát

[54v]číslo strany rukopisu[1]nedoplněno iniciální R, iniciály v celém rkp nedoplněny

Řád korunovánie krále českého. Najprvé arcibiskup pražský s preláty, s kniežaty a s šlechtici provodie knieže, ješto chtie králem korunovati, na Vyšehrad. A tu pomodléce se, vrátí se s ním do kostela Pražského, hlavy všeho arcibiskupstvie, aby tu nešpor slyšeli. Potom dokonajíce nešpor, dovedeno bude knieže dříve řečenými v to miesto, kdež jest komňata jemu slovutně připravena. Opět ráno v zvonění[a]zvonění] zwonienie primě arcibiskup a jeho podbiskupie a jiní biskupové a preláti zberú se v kostele Pražském, aby se oblekli: biskupové v svá biskupie rúcha a jiní v svého dóstojenstvie znamenie. A tu zjednajíce procesí, plenář, meč svatého Václava, kříže, kadidlnici a vodu svacenú nesúce, pójdú, aby dovedli knieže z dřéve řečené[b]řečené] rzieczee komňaty do kostela. Kteřížto přijdúce [55r]číslo strany rukopisuna miesto, tu kdež knieže leží v komnětě, oblečen skrze najsvrchnějšieho královstvie Českého komorníka v třevíce králové, v sukni a v plášť otevřené. A tu s ním budú kniežata a šlechtici. Pak pokadiece jeho kaděním a pokropiece svacenú vodú, vzdvihne jej arcibiskup za ruku k vstání. Tehda jeden z biskupóv die tudiež tuto modlitbu:

Všemohúcí, věčný bože, jenžs sluhu tvého N. královstvie výsostí ráčils povýšiti, daj, prosíme, aby on tak tohoto světa běhu všech vóbec spasenie zjednal, aby od cesty tvé spravedlnosti nikdy neodstúpil. Skrze Krista hospodina našeho. Amen.

Tehdy vezmú jej dva biskupy za pravú a levú stranu poctivě připravena, majíce svátost, šíje vyvyšujíce, od jehožto boka neodstúpie až do skonánie. I povedú jej prostřed kostela před oltář svatého Kříže a arcibiskup a procesí napřed puojdú. A mezi arcibiskupem a kniežetem z komněty vychodiece, pořádně puojdú kniežata a šlechtici, znamenie králová, toťjiž korunu, žezlo, jablko, meč, nesúce, kterýmžto komorník královstvie Českého, huolkú cestu jim čině, předejde. Kterážto znamenie všechna na oltáři svatého Víta, když tam přijdú, poctivě položie. Procesí pak bude od komňaty dřieve řečené skrzě sien královú a vyjde

X
azvonění] zwonienie
břečené] rzieczee
1nedoplněno iniciální R, iniciály v celém rkp nedoplněny
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).