Kolační pravítko

Pravítko může sloužit zejména při čtení nebo kolacionování textů podobně jako záložka v knize. Program spustíte na počítačích s operačními systémy Windows od XP výše nebo Linux s běhovým prostředím Wine. Program vyžaduje .NET Framework verze 4.0 (nebo vyšší; stačí varianta Client Profile).
poloprůhledné pravítko (nad textem 'neměl by pokladu, neměl by cti') s měřítkem a
vnitřním výřezem (rovněž s měřítkem); v pravém horním rohu je symbol zámečku a křížek

Instalace a spuštění

 • .NET Framework 4.0 je součástí Windows 8 a 10. Pro nižší verze systému (Windows 7 s aktualizací SP1, Windows XP s aktualizací SP3) je instalátor k dispozici zde.
 • Na Linuxu ve Wine nejdříve odinstalujte Mono. Pak prostřednictvím pomůcky winetricks ve 32bitovém prefixu nainstalujte součásti corefonts a dotnet40 (můžete zkusit vyšší verzi).
 • Program si stáhněte a nainstalujte (případně rozbalte z archivu do libovolné složky). K dispozici je instalační balíček (MSI) i archiv ZIP.

Základní ovládání

 • Pravítko můžete používat ve dvou základních režimech: pro čtení textu nad horním okrajem pravítka nebo přes výřez v pravítku (viz obrázek nahoře). Toto zobrazení zapnete nebo vypnete zaškrtnutím položky Vnitřní výřez v nabídce, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na pravítko.
 • Myší můžete měnit výšku i šířku pravítka i jeho vnitřního výřezu.
 • Pro čtení textů je vhodné pravítko ponechat v režimu Vždy navrchu (nad všemi okny), protože i při manipulaci s textem zůstane pravítko nad ním. Přesto tento režim můžete v nabídce vypnout a pravítko bude možné překrýt.
 • Stupnice na horním okraji a ve výřezu můžete nezávisle na sobě zobrazit nebo skrýt a společně pro ně zvolit různé jednotky (centimetry, palce, body, pixely). Uvedené hodnoty v centimetrech nebo palcích jsou pouze orientační a nemusejí odpovídat reálným rozměrům.
  otevřená nabídka s výběrem stupnic:
žádná, vnější, vnitřní, obě; a už zmíněné jednotky

Posouvání pravítka po obrazovce

 • Pravítko můžete po monitoru posouvat jednak myší, jednak kurzorovými klávesami. V druhém případě je třeba mít zapnutou klávesu Scroll Lock.
 • Po kliknutí na symbol zámku, který se zobrazí, když myší najedete nad pravítko, nebude možné posouvat pravítkem ve vodorovném směru (a to ani klávesnicí), pouze svisle. Opětovným kliknutím na zámek vrátíte pravítku volnost pohybu.
 • Když v režimu posunu klávesnicí podržíte klávesu Ctrl, bude se pravítko posouvat skokově (hrubý posun).
 • V dialogu Nastavení (níže) změníte velikost jemného i hrubého posunu.
 • Můžete si uložit místo na monitoru, na které se pravítko bude vracet (např. na první řádek stránky, když převrátíte list). Aktuální pozici uložíte kliknutím na položku Výchozí poziceNastavit stávající pozici jako výchozí anebo klávesovou zkratkou Ctrl+Home (dostupnou v režimu ovládání klávesnicí, tj. se zapnutou klávesou Scroll Lock).
 • Na uložené místo se pak vrátíte buď výběrem z nabídky Výchozí pozice → Přesunout na výchozí pozici anebo klávesou Home. Výchozí pozici můžete zrušit výběrem položky Zapomenout výchozí pozici.
  otevřená nabídka 'Výchozí pozice' s položkami
  'Přesunout na výchozí pozici', 'Nastavit stávající pozici jako výchozí' a 'Zapomenout výchozí pozici'
 • Pokud klávesu Scroll Lock na klávesnici (notebooku) nemáte a přesto byste rádi ovládali pravítko klávesnicí, napište nám a zavedeme na přepnutí tohoto režimu další klávesovou zkratku.

Další nastavení

 • Program umožňuje definovat několik nezávislých podob pravítka, jejichž vlastnosti lze přizpůsobovat v nabídce Nastavení.
 • Kromě velikosti jemného i hrubého (skokového) posunu klávesnicí ve vodorovném (řádek) i svislém směru (znak) zde můžete zvolit i barvu pozadí pravítka nebo jeho průhlednost (od téměř průsvitných 10 % po zcela neprůhledných 100 %). Otočení lze přepnout z vodorovného na svislé, což se hodí pro vertikálně psané texty (čínské, japonské).
  dialog na nastavení pravítka s volbou jeho
barvy, průhlednosti; nastavení velikosti 'jemného' a 'hrubého' (skokového) posunu pravítka
při ovládání klávesnicí; nastavení vodorovné nebo svislé orientace pravítka (otočení)
 • Budete-li potřebovat volné otáčení pravítkem v libovolném úhlu, napište nám.

Uložená pravítka

 • Program si pamatuje poslední nastavené pravítko. Navíc si můžete uložit několik předvoleb nastavení pod vlastními názvy a přepínat mezi nimi. Pamatují se všechny volby, tj. pozice, barva, orientace atd. Aktivní nastavení je v nabídce zvýrazněné tučně.
  nabídka s uloženými nastaveními pravítka: nejdříve
'Výchozí nastavení', pak seznam uživatelských předvoleb ('záložka', 'svislé, průhlednější', 's výřezem')
(ta je aktivní a proto zvýrazněná tučně) a nakonec volby 'Uložit aktuální pravítko jako...' a
'Uložit změny do pravítka _s výřezem_'
 • Uložené nastavení můžete smazat tak, že podržíte klávesu Shift a kliknete na uloženou položku; program se vás ještě zeptá na potvrzení.

Tipy

 • Na obrazovce můžete mít více pravítek najednou.
 • Pravítko si můžete pojmenovat podle rukopisu, s nímž pracujete.
 • Svislé otočení pravítka lze použít pro kontrolu zarovnání textu do sloupců u vysázené knihy.
Vývoj aplikace byl podpořen projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB).
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).