Česká abeceda aneb malého čtenáře knížka první

Karel Vinařický. Česká abeceda aneb malého čtenáře knížka první. Praha, 1839. Vydání první.

Listování
Autor

Karel Vinařický

Karel Alois

ZkratkaVinAbec1839
Transkribovaný titulČeská abeceda aneb malého čtenáře knížka první
Transliterovaný titulČeſká abeceda,| aneb| malého čtenáře| knjžka prwnj
Místo tiskuPraha
Tiskař/nakladateltiskárna arcibiskupská (Knížecí arcibiskupská knihtiskárna)
Vročení1839
Vydáníprvní
ExemplářÚstav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T II 236/1
Databáze NK ČR<viz zde>
Formát

Rozsah[*]4 [1]8 (1)4 28 (2)4 38 = s. [I]–[III] — IV–VIII — [1–3] — 4–61 — [I–III]
Poznámka: zobrazený tisk neobsahuje ilustrace (srov. jejich slovní doprovod na s. 5661); v tisku NK ČR (Vinařický 1839 NK ČR) jsou tyto obrázky vevázány do archu [1]
Poznámka k tiskunájemcem v arcibiskupské tiskárně byl Václav Špinka
Charakteristika

Drobná knížka konzervativního katolického duchovního a přízvučného i časoměrného básníka Karla Aloise Vinařického (1803–1869), přinášející praktická poučení, obrázky a verše pro výuku čtení. Text je určen předškolním dětem, jak autor uvádí v instruktivním úvodu (s. [III] až VIII). Navrhuje postupné seznamování dětí s tvary a významem liter a jejich spojováním do slabik a slov. Výkladová část nese nadpis Česká abeceda (s. [1]61). Postupný růst dovedností od litery k slovům vede k čtení vtipných dětských básní (často o zvířatech, např. Kukátko, Chlapec a housenka nebo Člověk a skřivánek) a veršovaných modliteb; cvičné texty tvoří hlavní náplň knihy.

Slabikář je součástí autorovy snahy prosadit pro češtinu (na rozdíl od němčiny a jako tomu bylo v latině a třeba polštině) latinku. Antikvou a související polokurzivou klasicistického ražení je proto vytištěna většina knihy. Fraktura figuruje na titulním listě (s. [1]) a pak teprve od s. 50. Zamýšleným důvodem je snazší čitelnost — frakturní verzálky jako graficky nejnáročnější se vyskytují až na s. 49. Frakturou je pak ale tištěna báseň Abeceda (s. 5055), která vtipně shrnuje charakteristiky jednotlivých liter a základní terminologii (hlásky dělí na samohlásky a zvučky apod.). U některých liter popisuje tato báseň i výslovnost, takže ji spolu s příklady na spodobu znělosti můžeme považovat za svědectví o výslovnosti češtiny v první polovině 19. století.

Jazykyčeština
Primární literatura (digitální kopie)
  • Vinařický, Karel. Česká abeceda aneb malého čtenáře knížka první. Praha, 1839. Fotokopie tisku Národní knihovny České republiky, Praha, sign. 54 G 477, dostupné z WWW: <viz zde>
  • Vinařický, Karel. Česká abeceda aneb malého čtenáře knížka první. Praha, 1839. Fotokopie tisku knihovny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha, sign. T II 236/1, dostupné z WWW: <viz zde>
Sekundární literatura (o autorovi a o tiskárně)
  • Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 4/I: S–T; 4/II: U–Ž. Red. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008, s. 1352–1358 (heslo Václava Petrboka), dostupné z WWW: <viz zde>
  • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století I–II. 2. vyd. Praha: Libri, 2008, s. 890–892 (Tiskárna arcibiskupská /Praha/) — elektronická forma textu přístupná v Encyklopedii knihy v českém středověku a raném novověku z WWW: <viz zde>
Autor popisuOndřej Koupil
Poslední aktualizace3. 11. 2021
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).