[Bible padeřovská, Matoušovo evangelium]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 1175, 355v–365v. Editoři Hořejší, Michal, Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<10<355v355r355v356r356v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[355v]číslo strany rukopisu[b]označení sloupce

Počíná sě čtenie svatého Matúše

I.

Mt1,1 Kniha národa Jezukrista, syna Davidova, syna Abrahamova. Mt1,2 Abraham zplodil jest Izáka. A Izák zplodil jest Jákoba. A Jákob zplodil jest Judu a bratří jeho. Mt1,3 Judas pak zplodil jest Faresa a Zaru z Thamar, Fares pak zplodil jest Ezroma. A Ezrom zplodil jest Arama. Mt1,4 A Aram zplodil jest Aminadaba, Aminadab pak zplodil jest Naasona. A Naason zplodil jest Salmona. Mt1,5 A Salmon zplodil jest Booz z Raab, Booz pak zplodil jest Obeth z Ruth. A Obet zplodil jest Jesse. A Jesse zplodil jest Davida krále, Mt1,6 David pak král zplodil jest Šalomúna z té ženy[1]ženy] navíc oproti lat., kteráž bieše Uriášova. Mt1,7 A Šalomún zplodil jest Roboama. A Roboam

X
1ženy] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).