[Korunovační řád Karla IV., rukopis H]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. II C 2, 616r–628r. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<616r616v617r617v618r>>>>>
Skrýt ediční aparát

[616r]číslo strany rukopisu

Řád korunovánie krále českého. Najprvé arcibiskup pražský s preláty, s kněžími a s šlechtici provodí kníže, ješto chtie králem korunovati, na Vyšehrad. A tu pomodléce se, vrátí se s ním do kostela Pražského, hlavy všeho arcibiskupstvie, aby tu nešpor slúžili. Potom dokonajíce nešpor, dovedeno bude kníže dřéveřečenými v to miesto, kdež jest kominata jemu slovutně připravena. Opět ráno v zvonění primě arcibiskup a jeho podbiskupie a jiní biskupové a preláti zberú se v kostele Pražském, aby se oblekli: biskupové v svá biskupie rúcha a jiní v svého duostojenstvie znamení. A tu zjednajíce procesí, plenář, meč svatého Václava, kříže, kadidlnici a vodu svěcenú nesúce, puojdú, aby dovedli kníže dříveřečené z kominaty do kostela. Kteřížto přijdúce na miesto, tu kdež kníže leží v kominatě, oblečen skrze najsvrchnějšieho královstvie Českého komorníka v třevíce králové a v plášť otevřený. A tu s ním budú kniežata a šlechtici. Pak pokadíce jeho kaděním a pokropíce svěcenú vodú, zdvihne jej arcibiskup za ruku k vstání. Tehda jeden z biskupuov die tudiež tuto modlitbu:

Všemohúcí, věčný bože, jenž sluhu tvého Ludvíka královstvie výsostí ráčil jsi povýšiti, dajž, prosíme, aby on tak tohoto světa běhu všech vuobec spasenie zjednal, aby od cesty tvé spravedlnosti nikdy neodstúpil. Skrze Krista hospodina našeho. Amen.

Tehdy vezmú jej dva biskupové za pravú a levú stranu poctivě připravena, majíce svátost, šíje vyvyšujíce, od jehožto boku neodstúpí až do skonánie. I povedú jej prostřed kostela před oltář svatého Kříže a arcibiskup a procesí napřed puojdú. A mezi arcibiskupem a knížetem z kominaty vychodíce, pořádně puojdú kniežata a šlechtici, znamení králová, tověz korunu, žezlo, jablko, meč, nesúce, kterýmžto

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).