Pseudo-Bernard z Clairvaux: Epištola svatého Bernarta, kterúž jest psal Rejmundovi rytieři o řádném spravování hospodářstvie takto

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 14, 224v‒227v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

<<<10<224v225r225v226r226v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[224v]číslo strany rukopisu

Epištola svatého Bernarta, kterúž jest psal Rejmundovi rytieři o řádném spravování hospodářstvie takto

Velebnému a šťastnému rytieři Rejmundovi Bernart, již v starost jsa doveden, pozdravenie v pánu bohu. Naučen býti ode mne žádal jsi o práci a o obyčeji věcí hospodářských užitečnému spravování[1]PL, 0647A: de cura et modo rei familiaris utilius gubernandae, a kterak hospodáři k své čeledi mají se mieti. K tomuť tobě odpoviedám, že ačkoli všech věcí na světě stánie i snitie, totiž prospěch i zkaženie, po štěstích jdou, avšak proto z potupnosti a z lehkosti tato zpráva nemá opuštěna býti, protož slyš a pilně znamenaj.

Jestliže v tvém domu, to jest v tvém hospodářství, požitek s utracením jsou sobě rovni, takže puožitkóv nezuostává po utracení, škoda, jiež sě nenaděješ, přijde li, lehce zruší duom tvój, tvé hospodářstvie. Neb to pak, ktož viece utrácie, než mu přicházie – duom, kterýž chce padnúti a ruozno letí – znamenie jest člověka netbacieho. Co jest netbanlivost hospodáře domu? Oheň přielišný v svém domu a bez potřeby zapálený, neb ten nikdy zisku, než spieš

X
1PL, 0647A: de cura et modo rei familiaris utilius gubernandae
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).