Anselm z Canterbury: Naučenie svatého Anselma o poctivosti z nábožné milosti ku přijímání těla božieho a o užitciech zámutka zde na tomto světě trpících

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 6, 66v‒72v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

<<<10<66v67r67v68r68v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[66v]číslo strany rukopisu[b]označení sloupce

Tuto se počíná Naučenie svatého Anselma o poctivosti z nábožné milosti ku přijímaní těla božieho a o užitciech zámutka zde na tomto světě trpících

Svatý Anshelmus mysle přijieti tělo božie i rozmlúvá se pánem Ježíšem takto řka: Ej, pane Jezu Kriste, chtěl bych přistúpiti k svátosti těla tvého předrahého, ale kolikrát to kolivěk na mysli pokládám, postává[1]postává: poſtawa ve mně dvú stranú protivné a odporné hádanie, neb mě s jedné strany napomíná najprvé tvá dobrota, druhé vnadí mě k tobě tvá chutnost, aneb chutnějť[2]chutnějť: chutniegt tebe okušenie v té drahé svátosti, třetie mě tiehne ten užitek, ješto se jemu naději z toho přijetie, a čtvrté nutí mě k tomu veliká núze.

Najprvé řku, že mě k tomu napomíná tvá veliká dobrota, neb mi se tu tak dobrotivě dáváš, jakžto by mi se porúčel, bych jediné já tě chtěl přijieti. A kterú počestností mohu toho nechati a tobě v mém srdci hospodu zapřieti, když ty vždy hotov jsa, ráčíš v mě přijíti, bych já jediné tobě toho právě býti povolen chtěl?

Druhé řku: vnadí mě k té svátosti chutné okušenie, jehožto ačkolivěk ještě nejsem hoden okusiti právě a tak hojně, avšak nejednú z tvého daru počil jsem tu chutnú vuoni kterakús, keréžto horlivě žádám okusiti a viděti,

X
1postává: poſtawa
2chutnějť: chutniegt
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).