Materiály k přednáškám na konferenci Lingvistika Praha 2014, 10.–12. 4. 2014

  Markéta Pytlíková: Průzkum paralelních dvojjazyčných textů v otázce určení autorství staročeského překladu

 • prezentace ve formátu PPTX (302 kB), PDF (528 kB)

  Kateřina Voleková: Ke staročeským lexémům natrhlý a natrhlina

 • handout ve formátu PDF (165 kB)

  Martina Jamborová: K povaze expresivních lexikálních jednotek ve staré češtině

 • prezentace ve formátu PPTX (342 kB), PDF (408 kB)

  Boris Lehečka: Analýza staročeské morfologie v Excelu

 • prezentace ve formátu PPTX (378 kB), PDF (456 kB)
 • doplněk Power Query pro Microsoft Excel: verze 2.10.3598.81 z 5. 3. 2014
 • doplněk PowerPivot for Microsoft Excel 2010: verze 11.0.3129.0 z 9. 1. 2013
 • vstupní testovací data ve formátu ZIP (1,5 MB)
  • Vstupní testovací data nejsou pro fungování sešitu nezbytně nutná. V případě jejich použití je potřeba v PowerPivotu nastavit novou cestu k jednotlivým textovým souborům.
 • ukázkový excelovský sešit s testovacími daty: Tokeny.xlsx (3,4 MB)
  • Aby bylo možné s ukázkovým sešitem Tokeny.xlsx pracovat, je potřeba nejdříve nainstalovat doplňky Power Query, v případě Excelu 2010 i doplněk PowerPivot. Sešit je připraven pro Excel 2010, při otevření v Excelu 2013 dojde k jeho konverzi na novější formát PowerPivotu.
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).