[Řád korunování krále českého a královny, rukopis D]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V B 24, 193r–204r. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka
<<<10<193r193v194r194v195r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[193r]číslo strany rukopisu

Počíná se řád korunování krále českého. Najprvé arcibiskup pražský s preláty, s knížaty a s šlechtici provodie kníže, ješto chtí králem korunovati, na Vyšehrad. A tu pomodléce se, vrátí se s ním do kostela Pražského, hlavy všeho arcibiskupství, aby tu nešpor slyšeli. Potom dokonajíce nešpor, dovedeno bude kníže dřéve řečenému v to miesto, kdež jest komňata jemu slovutně připravena. Opět ráno v zvonění první arcibiskup a jeho podbiskupi a jiní biskupové a preláti zberú se v kostele Pražském, aby se oblekli: biskupové v své biskupí rúcha a jiní v svého duostojenství znamení. A tu zjednajíce procesí, plenář, meč svatého Václava, kříže, kadidlnici a vodu svacenú nesúce, puojdú, aby dovedli kníže dříve řečené z komňaty do kostela. Kteřížto přijdúce na místo, tu kdež kníže leží v komňatě, oblečen skrze najsvrchnějšího království Českého komorníka v třevíce králové, v sukni a v plášť otevřené. A tu s ním budú knížata a šlechtici. Pak pokadíce jeho kaděním a pokropíce svacenú vodú, zdvihne jej arcibiskup za ruku k vstání. Tehda jeden z biskupuov die tuto modlitbu:

Všemohúcí věčný bože, jenž sluhu tvého N. království výsostí ráčils povýšiti, daj, prosíme, aby on tak tohoto světa běhu tak v obec všech spasení zjednal, aby od cesty tvé spravedlnosti nikdy neodstúpil skrze Krista hospodina našeho. Amen.

Tehdy vezmú jej dva biskupi za pravú a za levú stranu poctivě připravena, majíce svátost s šíje vyvyšujíce, od jehožto boka neodstúpí až do skonání. I povedú jej prostřed kostela před oltář svatého Kříže a arcibiskup a procesí napřed puojdú. A mezi arcibiskupem a knížetem z komňaty vychodíce, pořádně puojdú knížata a šlechtici, znamení králova, tověz korunu, žezlo, jablko, meč, nesúce, kterýmžto komorník království Českého, hólkú jim cestu čině, předejde. Kterážto znamení všechna

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 5 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).