Frantovy práva (Norimberk 1518)

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2015, celkový čas 2:03:36; regule pijáckého cechu, které parodují dobové cechovní předpisy a podávají satirický obraz české společnosti na začátku 16. století

 

Výbor ze staročeské prózy

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2014, celkový čas 1:26:38; soubor jedenácti ukázek z prozaické tvorby 14. a 15. století

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.