Pseudo-Bernard z Clairvaux: Řeč Bernarda doktora k velebnému a statečnému rytieři Rejmundovi o řádném hospodářství

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 69, 174r–176v. Editor Řezníčková, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS).

<<<10<175v176v176r175r174v–174r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[175v]číslo strany rukopisusvé věci tobě dává nebo pójčuje[b]pójčuje] poyczuygie, než ten, ktož sě sám tobě zakazuje. Ó, co veliká jest věc přietel řečí. Nenazývaj sobě toho přietelem, ješto tě chválí v oči. A radíš li přieteli, hleď pravdě a rozumu líbiti sě, a ne jinému. A řci, když radíš přieteli: Tak mi sě za podobné zdá, a neřiekaj, tak máš učiniti. Proč? Neb ze zlého konce tvé rady vinie tě. Mnoho spieš přijde pohaněnie, než když dobrý konec z tvé rady vynde, přijde chvála a dieka tobě.

O hercích

Slyším, že u tebe bývají herci. Znamenaj, co z toho pójde. Člověk, kterýž ty herce a žertéře k sobě vine a snábdí jich, bude brzo jmieti ženu, jíž jméno chudoba. A kto bude syn? Zajisté posměch. Líbie liť sě tobě řeči a žerty těch hercóv, čiň sě jich neslyšě a jako by jiné myslil. Neb raduješ li sě a smějěš[4]smějěš: ſmiegieſs sě jeho řeči a žertóm, již s’ mu základ a posilu dal. A kterýž ten herec a žertéř mluví šeredné a nepoctivé řeči, hoden jest šibenicě. Co jest to žertéř, neb herc[5]herc: hercz? Herci jsú, jenž nepoctivé a oplzlé řeči mluvie a duši vražedníka s sebú nesú. Skutkové žertéřští buohu sě nelíbie.

O sluhách

Slyš o sluhách. Sluhy srdcě vysokého a hrdého varuj sě jako nepřietele budúcieho. Sluhy, jenž tvým obyčejóm pochlebuje[6]pochlebuje: pochlebugie a povoluje[7]povoluje: powolugie, zažeň a nemievaj. Sluzě a súsědu, jenž tě chválí, protiv sě. Zdali mě nynie prodati chcete, co mě chválíte? Tak pověz. Ale sluhu, kterýž z lehké věci a z řeči sě zastydí, miluj jeho jako syna tvého.

O stavení duomu

Chceš li stavěti duom, vediž tě k tomu pilná potřěba, ale ne žádost. Neb žádost stavenie, ač jedno ustavíš, ne proto žádost pomine. A tak přielišné a nepotřěbné žádosti stavenie co čekají? Jedno toho ustaveného prodánie. A tak duom a věžě dokonalá, a měšec a truhla vyprázdněná. Pozdě, ale velmě činie člověka múdra.

O prodání statku

Chceš li a mieníš co prodati, varuj sě, aby kusu dědictvie svého sobě silnějšiemu[c]silnějšiemu] ſielnieſſiemu neprodával, ale raději chudšiemu a nižšiemu. Ale chceš li všěckno prodati, daj tomu, ktož viece dá. Lépe jest těžký hlad za čas

X
bpójčuje] poyczuygie
4smějěš: ſmiegieſs
5herc: hercz
6pochlebuje: pochlebugie
7povoluje: powolugie
csilnějšiemu] ſielnieſſiemu
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 3 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.12
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.