Múdrého otce rada

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII H 19, 166r–170r. Editor Řezníčková, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla za podpory projektu LINDAT/CLARIAH-CZ – Digitální výzkumné infrastruktury pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy, registrační číslo LM2018101.

<<<10<166r–167v168r–169v170r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[166r]číslo strany rukopisu

A tuto se počíná Múdrého otce rada

Počátek múdrosti bázen božie jest,[1]Pr 1,7 protož, synu milý, čiň to pilně, coť potřebie jest a což slušie na tvój řád a což hodné jest. Pomni na budúcie věci, a na věky neshřešíš. A najprvé předlož sobě, aby nehřešil.

A které věci přijdú na tě protivné, ty snes v trpělivosti. Pokora a tichost [166v]číslo strany rukopisuvládni tebú. Proti slovu protivnému [buď]text doplněný editorem hotov mieti štít trpělivosti a tak snadnějí přemuožeš mlče nežli mluvě. Uč se skrovně mluviti. A což máš mluviti, mluv s rozmyslem, aby tvá řeč vážně přijata byla. Varuj se řečí prázdných a oplzlých, neb z každého slova prázdného vydáš počet v den súdný.

Máš li s kým co činiti, vyslyš jej vážně. Učiň súd spravedlivý mezi ním a sebú. Což sobě nechceš, toho jinému nečiň, a což činíš, čiň opatrně a hleď k konci. Přemož zlost dobrotú, neb veliká jest ctnost, moha se pomstiti, i odpustíš. Zamútíš li koho v čem, pokoř se jemu. Urazíš li koho rukú [167r]číslo strany rukopisuneb řečí, pros, ať odpustí. Pakli kto tobě co učiní, odpusť brzo, ať nezapadá slunce nad tvým hněvem. Máš li s kým co činiti, hledaj míru bez odpočinutie pro svú záhubu i svých poddaných. Prosíciemu milosti neodpoviedaj. Poctivost miluj, provinní li kto proti tobě, neodplacuj podlé viny, ale podlé milosti.

Synu, s poddanými milostivě nakládaj, neb milost jest lepšie než právo. Budeš li milostivý, dojdeš milosti. Nesvoluj ke zlému, nemiluj nenávisti, neb nenávist člověka od boha dělí. Pokoj miluj, žádného sobě člověka netrať bez potřeby. Zachovaj sva[167v]číslo strany rukopisuzek přiezni. Ač na tobě jest, přičíněj se ku pokoji. Neobcuj rád s nepokojnými, aby jim roven nebyl.

Rozeznaj sám se ne cizím súdem ani z jiné řeči, ale sám z svého svědomie. Neb nižádný nemuož lépe věděti, kteraký by byl, jako ty sám, který svědom si sebe, coť prospěšno jest. Pravie li o tobě dobrú pověst, neb která čest tobě z toho přijde, jsi li jinaký, než o tobě pravie, protož jaký chceš jmien býti, tak čiň. Nemiluj okrasy světa ani přielišných nepotřebných věcí. Buď příkladného života, nebuď žádnému ku pohoršení, neb skutkové těla sú znamenie mysli.

Nepřito[168r]číslo strany rukopisuvařišuj

X
1Pr 1,7
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).