Staročeské vzory / Old Czech Inflectional Paradigms

aktuální verze: 0.60; autoři: Pavlína Synková, Boris Lehečka; podpora: vokabular@ujc.cas.cz.

Databáze vzorů staročeských obecných podstatných jmen (z období cca 1300–1500). Vzory jsou tvořeny repertoárem koncovek a zakončení včetně gramatických kategorií. Ke vzorům jsou přiřazena lemmata, která byla zpracována v moderních slovnících staré češtiny. Doprovodná aplikace umožňuje údaje prohledávat a filtrovat pomocí zadávání kritérií, jako je koncovka, rod, kmen nebo lemma, generuje také odkazy na zdroje ve Vokabuláři webovém (slovníky a textové banky).

Program, nápověda a další podrobnosti jsou dostupné na samostatné webové stránce: https://ridics.ujc.cas.cz/nlp/patterns/.

current version: 0.60; authors: Pavlína Synková, Boris Lehečka; support: vokabular@ujc.cas.cz

A database of Old Czech inflectional paradigms of common nouns (from ca. 1300–1500). Such a paradigm is comprised of a repertoire of endings and corresponding grammatical categories. The paradigms are matched with lemmas as collected in modern Old Czech dictionaries. The accompanying application enables the user to search and filter the entries based on criteria such as ending, gender, stem, or lemma. The app also provides links to sources (dictionaries and text banks) in “Vokabulář webový”, a web application for historical Czech.

The application, help and other details are available on separate web page: https://ridics.ujc.cas.cz/nlp/patterns/?lang=en.

Vývoj aplikace byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, https://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).