Cuba, Johannes von: Lékařství ženská sepsaná od doktora Jana Kúba…

Olomouc: Milichthaler, Bedřich, 1588. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 S 841, K5v–M3r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Vznik edice byl částečně podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[K5v]číslo strany rukopisu

Lékařství ženská sepsaná od doktora Jana Kúba, někdy městského lékaře v Frankfurtě na Mejně, proti všem nedostatkům tajných míst mužských i ženských

Vlaského kopru kořeny u víně vařené a nad tím se odspodku pařiti všelikou porušenost hojí.

Kuří noha bylina v pokrmu jedená, zvředování luona člověčího odjímá a mízkou její zevnitř horké bolesti neb lůno mazati.

To též ztlučené s octem dobré jest proti pekelnímu ohni tak svrchu přiložiti.

Vošlejchová mízka na porušené tajné místo přiložená dobře hojí.

[K6r]číslo strany rukopisu

Z kardobenediktového lístí a z sladkého vína mast udělati a na voteklé luono klásti, votok tudiž voplaskuje.

Olej[a]Olej] Poleg z spálených tykví tajné vředy hojí.

Netíkový prach tajné nedostatky ženské hojí.

Z lístí jehlicového flast udělaný s ruožovým olejem na voteklé luono přilož.

Popel z domácího kopru jest dobrý ke všem nedostatkuom zadku a bolení luona mužského.

Proti horkým bolestem

Penížková mízka s netřeskovou a s octem smíšená zapálené bolesti uhašuje.

Proti vnitřní horkosti

Ječná mouka[b]mouka] Mauk s octem[c]octem] Otcem vařená a jedená vychlazuje.

[K6v]číslo strany rukopisu

Locika a řeřicha studničná v octě vařená a v másle smažená jako špinák.

Itemcizojazyčný text kuří nohy mízku píti.

Vystřelená mouka jedená život obměkčuje a rozličný votok voplaskuje.

Pro nedostatek matky ženské

Kopr domácí s cukrem vařiti, dřevenného oleje a vína mezi to přimísiti, matce velmi dobré jest, lůžko dítěcí ven vyvodí, nemoc ženě přivodí, pí to toho za 2 kventíky[d]kventíky] kwentijk.

Kopru domácího semeno v vodě vařiti a na něm seděti, dobré jest proti bolení matky. Vystřelena mouka na břicho přiložená, bolení matky zpokojuje.

Žlutého lilium kořen u víně vařený dobrý jest proti bolení matky, aby se žena nad tím pařila.

Trnkovou mízkou zespod poma[K7r]číslo strany rukopisuzovati, když matka, též zadní střevo, zhůru vstupuje.

Hořkých mandluov olej užitečný jest, když matka nahoru vstupuje a z jednoho místa na druhé přechází, pod pupkem jím[e]jím] gim potírati.

Vstupuje-li matka zhůru, kuř zespod ambrou a nosem k asafetidemcizojazyčný text voněj.

Jde-li matka do života, potíraj voctem.

Kořenem, jenž slove costuscizojazyčný text, kterýž vychlazuje matku, zespod jím[f]jím] gim mejti a u víně jej píti.

Chebdový kořen u vodě vařiti, aby žena nad ním se pařila, tvrdost matky odjímá.

Fíky s řeckého sena semenem v ječné vodě vařiti, nad tím aby se žena odspodku pařila, když jí matka na svém místě neleží, užitečné jest.

Ožánka větší u víně vařená a s medem smíšená, tak jí přijímati, ženskou nemoc přivodí.

X
aOlej] Poleg
bmouka] Mauk
coctem] Otcem
dkventíky] kwentijk
ejím] gim
fjím] gim
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).