Speciální znaky

V tomto nástroji můžete sestavit text ze znaků, které obvykle nejsou na národní klávesnici (dodávaná verze programu obsahuje alfabetu s diakritikou a azbuku). Další znaky můžete vytvořit z libovolného základního písmene přikládáním diakritických znamének. Sady znaků i diakritiky se dají definovat v souborech XML. Výsledek lze zkopírovat do schránky a vložit do textu.

Program spustíte na počítačích s operačními systémy Windows (od XP výše) nebo Linux s běhovým prostředím Wine (tam jsou ale zatím problémy se zobrazením). Vyžaduje .NET Framework verze 4.0 (nebo vyšší; stačí odlehčená varianta Client Profile).

Instalace a spuštění

 • .NET Framework 4.0 je součástí Windows 8 a 10. Pro nižší verze systému (Windows 7 s aktualizací SP1, Windows XP s aktualizací SP3) je instalátor k dispozici zde.
 • Na Linuxu ve Wine (pokud možno aktuálním) nejdříve odinstalujte Mono. Pak prostřednictvím pomůcky winetricks ve 32bitovém prefixu nainstalujte součásti corefonts a dotnet40 (můžete zkusit vyšší verzi).
 • Program si stáhněte a nainstalujte (případně rozbalte z archivu do libovolné složky). K dispozici je instalační balíček (MSI) i archiv ZIP.

Základní funkcionalita

 • V hlavním okně (podobajícím se dialogu na vložení symbolu v textových procesorech) naleznete dvě předdefinované sady znaků (alfabeta s diakritikou, azbuka), které můžete dvojklikem vložit do textového pole a zkopírovat do schránky tlačítkem Kopírovat.
 • Velikost písma ve spodním textovém poli lze měnit výběrem ze seznamu i zadáním vlastní velikosti (místo desetinné čárky použijte tečku).
 • Rozměry okna i předělu mezi předdefinovanými znaky a textovým polem se dají měnit přetažením myší.
 • Vedle výběru znaků z předdefinovaných sad můžete tlačítkem se symbolem velká omega vyvolat dialog pro skládání vlastních znaků.
  hlavní okno se seznamem předdefinovaných znaků (zvolená je 'Řečtina'), vedle něhož je
       tlačítko s titulkem 'Vlastní...' (a vede do dialogu na skládání znaků); pod nimi je inventář
       (staro)řeckých znaků, z něhož je možné dvojklikem vybraný znak zkopírovat do textového pole
       na spodu okna; nad textovým polem je výběr velikosti písma

Skládání znaků

 • Základní znak vložíte do textového pole v levém horním rohu nebo opět pod symbolem velká omega z předdefinovaných sad.
 • Zaškrtnete diakritická znaménka (můžete libovolný počet) a ta se v pořadí, v jakém jste je zatrhli, naskládají nad a pod základní znak. Do sloupečku vpravo se přidávají rovněž v pořadí zatržení.
 • U diakritických znamének (uprostřed okna i ve sloupečku vpravo) se v bublinkové nápovědě zobrazí náhled.
 • Diakritika se k základnímu znaku připojuje ve směru od něj. Nejblíže k a (a zároveň nejníž) je na obrázku tilda (zaškrtnutá jako první), pak háček a nakonec (nejdál, nejvýš) stříška. Spodní diakritika se připojuje opět ve směru od základního znaku, ale přibývá směrem dolů.
  dialog 'Kompozice znaku' se čtyřmi oblastmi; vlevo je výběr základního znaku buď zadáním
       do textového pole (momentálně je v něm znak 'a') nebo výběrem z nabídky předdefinovaných znaků
       (stejných jako v hlavním okně); uprostřed jsou čtyři předdefinované skupiny diakritických znamének
       ('Nahoře', 'Dole', 'Písmena nahoře' a 'Řecká diakritika a přídechy'); ve skupině 'Nahoře' jsou
       zaškrtnuté položky 'stříška', 'tilda' a 'háček'; vpravo je nahoře složený znak ('a', nad nímž
       je (odspodu) tilda, háček a stříška) a pod složeným znakem svislý pruh se třemi znaménky; nahoře
       je (první) tilda, pak háček a nakonec stříška; háček je označený a myší právě přesouvaný pod
       stříšku (aby pak ve výsledku byl od 'a' co nejdále, zcela navrchu nad ostatními znaménky);
       dole je vodorovný pruh s naposled použitými složenými znaky
 • Diakritické znaménko odeberete jednak zrušením zatržení u volby s jeho názvem, jednak ve sloupečku vpravo: stisknutím pravého tlačítka a výběrem položky Odstranit z místní nabídky. Stejně funguje i označení diakritiky ve sloupečku vpravo levým tlačítkem nebo výběr pomocí kurzorových šipek na klávesnici a smazání klávesou Delete.
 • Základní znak můžete v libovolnou chvíli měnit.
 • Zadáte-li znak s diakritikou (např. á), automaticky se z něj oddělí všechna známá diakritika (ve vstupním políčku bude pouze a). Oddělená znaménka se zobrazí ve sloupečku vpravo a zaškrtnou se v nabídce diakritických znamenének.
 • Potřebujete-li upravit pořadí diakritických znamének, můžete je myší přesouvat ve sloupečku vpravo. Na obrázku se háček nad písmenem právě přesouvá dál od a, tedy výš.
 • I dialog Kompozice znaku můžete roztáhnout na výšku (sloupeček s diakritikou se roztáhne s ním) a naopak i zúžit (skupiny diakritických znamének se přesunou pod sebe).
 • Kliknutím na tlačítko Vložit se zavře dialog a vytvořený znak se vloží do textového pole v hlavním okně. Při dalším otevření dialogu Kompozice znaku je také dostupný v seznamu naposledy vytvořených znaků na spodu okna.
 • Tlačítkem Zavřít se vrátíte zpět a nic nevložíte.

(Pokročilé) nastavení

 • Repertoár znaků a diakritiky můžete měnit. Skupiny diakritických znamének i předdefinované sady hotových znaků (v základu (staro)řeckých a azbuky) jsou uložené v souborech ve formátu XML, které najdete ve složce Resources vedle programu SpecialCharacters.exe.
 • Naposledy použité znaky si program ukládá v souboru user.xml ve složce AppData\Local\Ústav_pro_jazyk_český_AV_\SpecialCharacters.exe_Url_*\1.0.1.0 pod uživatelským profilem (C:\Users\uživatel). Místo hvězdičky je sekvence znaků, v níž je zakódovaná cesta k programu.

Definice sad znaků

 • Sady základních znaků (které mají svou pozici v Unicode) se definují v souboru InsertSymbolMenu.xml. Např. e se stříškou (ê; znak v XML elementu char) v sadě Vlastní (element usergroup) se zapíše takto:
  <usergroup name="Vlastní">
    <char cp="00EA" na="malé e se stříškou" />
  </usergroup>
 • cp je pozice (pořadové číslo) znaménka ve standardu Unicode a na je váš název pro znak.
 • Řádek <char cp="00EA" na="malé e se stříškou" /> nezapomeňte přidat do souboru FriendlyNames.xml, z něhož program váš název (malé e se stříškou) načte a bude ho zobrazovat v celém rozhraní programu.
  znovu základní okno, ale
       s vybranou novou skupinou 'předdefinovaných' znaků s názvem 'Vlastní'; v seznamu pod výběrem
       jediný znak s titulkem 'malé e se stříškou' (kód Unicode U+00EA a název 'LATIN SMALL LETTER E
       WITH CIRCUMFLEX'); v textovém poli výsledný znak: kromě stříšky má 'e' ještě tečku dole

Definice diakritických znamének

 • Skupiny s diakritikou se definují v souboru TextElementComposer.xml. Ke čtyřem výchozím skupinám (XML element usergroup) můžete doplnit vlastní nebo některé z nich odstranit.
 • Budete-li hledat další diakritická znaménka, nezapomeňte, že standard Unicode obsahuje dva druhy: diakritiku, která se připojuje k předcházejícímu znaku (combining diacritical mark, blok U+0300 až U+036F) a jejíž seznam naleznete např. zde, ale také samostatnou diakritiku, která se s písmeny nespojí (je to např. háček, který se zobrazí, když se ho pokusíte v běžných editorech připojit k nevhodnému písmenu: ˇp).
 • Skupina přídavných symbolů a další vhodné diakritiky je pak zde.
 • Do skupiny nové diakritické znaménko (např. symbol palatalizace – malé j psané vpravo od znaku) doplníte řádkem <char cp="02B2" na="palatalizace" />.
  znovu dialog 'Kompozice znaku', ale se základním znakem 'm' a už jen jediným vlastním
       diakritickým znaménkem (s názvem 'palatalizace') v ponechané skupině 'Nahoře'; jako výsledný znak
       se zobrazuje 'm' s malým 'j' napravo nahoře (jako 'index') a ve sloupci s použitou diakritikou
       se zobrazuje samotné malé 'j' s vlastním názvem 'palatalizace', kódem Unicode U+02B2 a anglickým
       názvem 'MODIFIER LETTER SMALL J' (ze zabudované databáze Unicode)

Problémy a řešení

 • Pokud se vám nepodařilo spustit program SpecialCharacters.exe, může to být proto, že ochrana systému (webový prohlížeč, Windows Defender nebo antivirus) zablokovala spuštění programu. Následujte kroky, které systém a jeho ochrana nabízejí a udělte programu SpecialCharacters.exe výjimku ke spuštění. Je možné, že budete potřebovat souhlas nebo zásah správce vašeho počítače.
Vývoj aplikace byl podpořen projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB).
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).