Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<285286287288289290291292293>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

s průvodnou samohláskou, na př. za smt je smert, smirt. smrit za pný je pelný, pilný, pliný…, za pl̥k je pilk, pluk atd.

O případech jednotlivých, jež sem patří, v. §§ následující.

, mění se v er, el.

Toho jsou dva případy hlavní :

a) Bývalé čr̥t, žr̥t se změnilo v čert, žert, t. j. když po č-, ž- následovalo a po něm ještě souhláska, změnilo se v er. Doklady: stč. črm-, czrmak Rozk. 306, nč. čermák; – stč. črn-, czrny Otc. 239ᵇ, czrnoſt ChirB. 19ᵇ, czrnidlo MamP. 14ᵃ atd., nč. čern-; – stč. črp-, czrpaty ŽPod. Isa. 3, EvOl. 30ᵃ (marg.), nč. čerpati; – stč. črstv-, jsa kypr a czrſtw Štít. uč. 105ᵃ, czrſtew OtcB. 63ᵃ, pěna czzrſtwa Ol. Sap. 5, 15, nč. čerstvý; – stč. črt-, czrrt Hrad. 95ᵃ, czrt NRada 663, czrtadlo ChirB. 200ᵇ, czzrtadly Ol. 2. Reg. 12, 31, nč. čert-; – stč. črv-, czrw ŽKlem. 21, 7, ML. 18ᵇ, ŠtítMus. 49ᵃ, Mand. 18ᵃ, chrwecz Rostl., czrwecz ChirB. 48ᵃ, czrwek Vít. 17ᵃ, Comest. 152ᵃ, Kruml. 41ᵃ, czrwen ŽPod. (v kalendáři), Boh. 27, ChirB. 20ᵃ, czrwenecz ŽPod. (v kalend.), Cis. z r. 1444, czrwenoſt ApatFr. 45ᵃ, Czrweny TomZ. 1411 atd., nč. červ-; – stč. ščrb-, Sſczrbak MamP. 15ᵃ, nč. štěrbák, sczrbyna Rozk. 2924, nč. štěrbina; – *ščrk, slc. štrk, nč. štěrk; – stč. žrd-, zzrd Ol. Sir. 27, 2, Rozk. 1085, nč. žerd; stč. žrn-, żrnow ŠtítOp. 16, zzrnow EvOl. Mat. 18, 6, de Zrnoſyek Lún. ks. 1388, nč. žern-. – Pro chronologii této změny třeba jest vytknouti doklady pro -er- nejstarší a pro -r- nejmladší. Příklady s -er- nejstarší jsou, pokud vím, czeruen Kosm. pokr. 1251, zcerni (sic) Příp. sv.-jirsk., k czertu Mast. 146, ke všěm czertom t. 392, czernydla DalC. 99, czerny t. 24, czerſtwy t. 9, czerwena t. 73, czert t. 32 a j., ſczerbywy t. 74, dva zernowy t. 50, zernow Krist. 61ᵃ, czerwye ML. 19ᵇ, czerw Pror. Isa. 51, 8, t. 66, 24, czerwena t. 1, 18, czerneho t. 44, 14 atd., okolo r. 1400 jest jich již dosti a ve stol. XV jich víc a více přibývá. Příklady pak nejmladší pro r jsou ve stol. XV, na př. czrny Mand. 239ᵇ, czrnoſt Otc. 5ᵇ, ChirB. 19ᵇ, czrnobyl ChirB. 107ᵃ, czrw ŠtítMus. 49ᵃ atd. Ve ŠtítOp. je psáno ċerw 421 a žrnov 16, v Otc. czrnoſt 5ᵇ a czerwenu 489ᵇ, v NRadě czrt 663 a czerti 1534, v Mand. czrny 239ᵇ a zerd 72ᵃ, v Kruml. je czzerny 189ᵃ a czzerwkom 128ᵇ opravou změněno v czzrny a czzrwkom atd. Podle dokladu z Příp. svatojirsk. začala se změna tato již ok. r. 1300; doklady pak ostatní svědčí, že se dála hlavně od pol. XIV do pol. XV stol

Nč. črta, črtati jsou slova nová (Jg. jich ještě nemá), nesprávně utvořená podle stsl. črъta linea, črъtati incidere, podle pravidla zde vyloženého měla by zníti čert-; podle toho změněno také náležité čertadlo v črtadlo: Jg. má jen čertadlo, Kott také črtadlo.

Na snadě jest domněnka, že podle črt-čert, žrt-žert také šr̥t se měnilo

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).