Ediční zásady

Při vytváření elektronických edic odborné literatury se snažíme maximálně respektovat tištěnou předlohu. Zásadně do textu nezasahujeme, nedoplňujeme jej a nemodernizujeme. Jedinými zásahy jsou opravy nepochybných a zjevných tiskařských chyb; takové opravy většinou nesignalizujeme, u prací I. Němce na ně upozorňujeme v poznámkách pod čarou označených malými písmeny: na prvním místě je kurzivou uvedeno správné (tj. opravené) znění textu ve shodě s edicí, za grafickou značkou ] je uvedeno chybné znění pramenné předlohy.

Snažíme se napodobit i formální stránku předlohy, avšak jen do té míry, která je pro nás technicky schůdná a pro uživatele přívětivá (nedodržujeme např. všechny formáty a velikosti tištěného písma). Z obrázků, schémat a grafů zpřístupňujeme v pracích J. Gebauera zatím jen vlastní text, nikoliv grafické ztvárnění, u monografií I. Němce využíváme původní obrázky schémat a obrazových příloh. Hvězdičku označující poznámku pod čarou nahrazujeme číslicí v horním indexu.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).