Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<286287288289290291292293294>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

v šert; ale pro to neznám bezpečného příkladu. Pulk. má ſſerſſenye 96ᵃ a j. vedle ſrſſenym 85; to však není šr̥š-, nýbrž sr̥š-.

K žert ovšem není tvaru staršího *žrt, poněvadž je slovo to přejato (z němč., srov. střhněm, schërz); totéž platí o slovích přejatých jiných, jako šerm atd.

b) r̥ mění se v er také v případech jiných, t. j. mimo skupení čt-čert a žt-žert, a mění se také v el. Toho vyskytují se příklady sporadické v textech českých (t. j. kromě bohemik v kontextě latinském) starších: obtercili (nč. obtrpčili) exacerbaverunt ŽGloss. 105, 33, rzekel (nč. řekl) dixit AnsW. 4ᵇ, velna procella Nom. 63ᵃ, ſtwerzena PulkR. 61ᵃ, zamerzla t. 15ᵃ, poſkwernyenye t. 42 a j. (v PulkR. často er), dla oderzena (sic) odpuſkom m. obdržeňá MüllKáz. 620, kteří ſu ſmerly t. 619 (tu vytištěno mylně ſmrzly), umerl (v Otčenáši v témž rkp. co je MüllKáz.), tak ſem nalezel Kruml. 459ᵃ, przyneſel Otc. 241ᵇ a j. Ve vicher slc. vichior jest -er již v stč. pravidlem, wicher turbo ŽGloss. Hab. 14, Pass. 287, Otc. 29ᵇ, Lact. 37ᵇ, Br. Isa. 41, 16 atd., wycher Alb. 78, Pror. Isa. 17, 13, MamD. 308ᵃ a j.; byla tu tedy koncovka –chъ21,. – Krom toho jest er, el za spisovné , více méně rozšířeno v nč. nářečích. Zejména v krkonošském (z pravidla): smerť, perve, deržeti, peršeti, pelný, melha ČČMus. 1864, 50 (Kouble), melč, mohel, velna Pokrok 1877, č. 309 a 311; v domažlickém: serce, sernec, kerk Šemb. 15, zřídka el: mysel, melč (impt.) chod. 37; v doudlebském: mysel, smysel (jen toto) Kotsm. 13; v lašském: tu jest er, el za knižné , všude na konci a všude v koncovkách -r̥ský, -r̥stvo, -r̥ný a -l̥n-, na př. věter, brater, kmoter, Peter, mysel, handel, mohel, braterský, braterstvo, chaterný, řemeselnik, spravedelność BartD. 104; vě valašském: tu jest -crský za -ský a el za : braterský, mysel, pohodelný, spravedelnosť BartD. 62; také ve vých. slc. je tert za tt Pastrn. 4. –

Podle nč. dial. serce, brater, velna, mohel atp. můžeme se domnívati, že podobná výslovnost dialektická byla již v stč. a že v uvedených nahoře dokladech stč. jsou její příklady. –

, , mění se v ri, li (n. ry, ly; trit, tlit atd.).

Doklady pro ri: Brido (Brdo) KosmA. III. 4, Kosm1. t., Brydo Kosm2. t., Crinin (Črnín) KosmA. III, 2, Drisicray t. III, 36, Drisikray t. II, 44, Kosm3. t., Drisimir KosmA. II, 44, Kosm1. t., Gridon (Hrdoň) KosmA. II, 35, Grydon Kosm1. t., Postoloprith Kosm2ᵇ. I, 13, Pricos (Prkoš) KosmA. II. 11, Kosm1. t., Skribimir KosmA. I, 13, Kosm1. t., Sribia KosmA. I, 3 a j., Wrisovici KosmA. I, 34, t. III, 26, Wrisouici t. III, 4, Kosm1. t., Vrisovici KosmA. III, 23, Zricina wez (Zrč-) KosmA. II, 27; twrido Cis. Mnich., priui t., priw t. (v Cis. Mnich. z pravidla); ſridcem Kunh. 148ᵇ krimie t. 149ᵇ a j. (všeho 5krát); w srydczyu, tryhaty, smryt, trypiel a j.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).