Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<284285286287288289290291292>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

slný t. m. silný, slnėj chod. 40 m. silný, lučišče ſlnych ŽKlem. 124ᵇ m. silných, jádry oblnymi t. 121ᵇ m. obilnými, chod. vozl m. vozil, nosl m. nosil; doudl. bł fem. błła (2slab) Kotsm. II m. byl, koblka ŽPod. 104, 34 a 108, 23 m. kobylka, dal úsilé jich koblcze t. 77, 46, zablſtwye t. 39, 5 m. zabylstvie, kontrbuce BartD. 62 (valašsk.) m. kontribuce; trzniti BrigF. 30 m. trýzniti (není-li to omyl pisecký); lška Šemb. 43 (záp.-mor.) m. liška, lde t. m. lidé, lpa t. m. lípa, kl̄č zlin. 22 m. klíč, modltwa ŽKlem. 117ᵇ m. modlitva, na modltwu t. 63ᵇ, Plchta DalC. 100 m. Plichta, mlnář Kotsm. II (doudl.) a chod. 43 m. mlynář; Brnhart Perw. Otč. (list. XV–XVI stol.) 55 m. Bernhart, bez vědomosti brczeho našeho t. 12 m. berčieho, ryczrſkeho stavu t. 10, tři wrſſyky versiculos Otc. 128ᵃ, vr̄š zlin. 22 m. verš, jsú konwrſſy Štít. uč. 71ᵃ conversi, vrtel Šemb. 60 (opav.) m. věrtel, tři vrtle ječmena Suš. 252 atp. V příkladech těchto vzniklo , vynecháním – t. j. znenáhlým oslabováním a konečně zaniknutím – samohlásky, která tu se souhláskou r, l byla, a jest o nich řeč také na svých místech, kde o odsouvání příslušných samohlásek se jedná.

Důležitéjší než tyto příklady dialektické a sporadické jsou případy, kde v češtině bylo a jest , z pravidla a více méně všeobecně. To bývá (srov. § 58–67):

a) za psl. , , , (s jerem za r, I)

1. na konci slova, na př. bratr̥ (stč. jednoslab. bratr) pův. brat(2slab.), mohl̥ (stč. jednoslab. mohl) psl. moglъ, mysl̥ (stč. jednoslab. mysl)psl. mys;

2. v prostředku slova v případech trъt, tlъt, trьt, tlьt, na př. kr̥vavý (stč. krvavý) z kvavъ, sl̥za (stč. slza) ze sza, kl̥nu (stč. klnu) z kną;

b) za psl. ъr, ъl, ьr, ьl (s jerem před r, l) v případech tъrt, tъlt, tьrt, tьlt, na př. hr̥b gen. hr̥bu (nikdy jednoslab. hrbu) z gъrb-, slc. Chl̥m z chъlmъ, pr̥s z pьrsь, pl̥ný z pьlnъ atd.

Změny samohláskového , .

Samohláskové , jest v jazyku českém podle pravidel v § 58 67 vyložených. Během času vyvíjejí se tu některé změny.

Jedna z nich jest připomenuta a vyložena v § předešlém: za bývalé bratr, mysl, mohl, krvavý, slza atp. se souhláskami r, l jest nč. bratr, mysl, mohl, krvavý, slza atd. se samohláskovým , . Tu stala se změna ta, že samohláskové , vzniklo ze stč. souhlásek r, l, a tím samohláskového , v nč. proti stč. přibylo.

Změny jiné jsou, že za bývalé , a vedle něho vyvinuje se r, l

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).