Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<369370371372373374375376377>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

(m. ní), do ný atd. BartD. 45; slc. (gem.) kniha vysl. knyha. zvoní (3 sg.) vysl. zvoný atd. Pastrn. 136.

2. Krom toho je porůznu ztvrdlé:

ne- místo - (t. j. ňe- podle výslovnosti nynější) v nář. doudl., domažl. a namnoze v nářečích východních ve slovích kdo, co, kdy, jak, kolik atp. změněných v ne- nehdy, nehde, nekam Kotsm. 17; neco, nehdy Šemb 17 (domažl.); nekdo, nekde, nekerý, nejaký BartD. 14 (zlin.), t. 87 (stjick.), nehdo, neco, nejaké, nekeré, nejak, nehde, nekolik Btch 421 (dol.-beč.); z doby starší patří sem: w nekterych mukách OlMüllB 619, nejak KolČ. 27ᵇ (1711); –

ny- m ňi-, v doudl. nýskej m. nízký Kotsm. 17; –

n- m. ň- před souhl. V kompt. menší, tenší má býti ň, neboť vznikly z mьn-jьs-, tьn-jьs- Z téže příčiny mělo by býti ň v adjekt koňský atp., ale za to bývá většinou -nský; na př. Konſkeho kopyta Háj. herb. 254ᵃ, swinſky kořen t. 342ᵃ, markrabí Miſſenſkého VelKal 324, s měšťany Wijdenſkymi t. 320, Plzenſkým t. 199; dobytek Swíňſky t. 132. Podobně svinka atp. za žádané sviňka, Swinky Háj. herb. 182ᵃ. V případech těchto jest ň, vzniklé z nj, změněno v n; rovněž tak jest r za žádané ř (z rj) v případech stejných v kompt širší, horší, stč. morský, ciesarský, ciesarstvie atd., v. nahoře § 263.

Srov. také změnu t-ť v § 309 a ď-d v § 321.

n se mění v m.

1. Spodobou ve skupení nb, np. Na př. hamba m. hanba; klemba m klenba; homba m honba; žemba m. ženba, tak se zemba zdařila Griz. 155ᵇ, svú zembu t. 153ᵃ; pámbu m. pán-Bůh Us, BartD. 14; pochválem-buď t. (zlin.) m. pochválen buď; Štemberk m Ste(r)nberk atp.; pam-páter Us.; brambor = plod z Bran(i)bor přinesený Matz. Ciz. sl. 117; v dolnobeč. pámva m pánva (pánev) je také nv změněno v mv Btch. 430, a taktéž v doudl. pámbjička m. pánvička Kotsm. 19. –

2. Porůznu v slovích jednotlivých. Za stsl. ino- unus, solus, rus. inochod = Zelt, Passgang (t. j. ten způsob chůze čtyrnožcův, že obě nohy jedné strany zároveň, ne křížem, jdou ku předu Jg.) je č. mimochod, mimochodník Mikl. Et. Wtb. 424, mylným spojením s předl. mimo-. – Za pol. gronostaj rus. gornostaj atd. je vedle náležitého hranostaj také chramostýl, mylným spojením s chramosta, chramostiti. – Za náležité a stč. nrav, stsl. nravъ atd., je později mrav, mravy vel nravy HusE. 1, 111, dobrých mrawow Růž. 4 atd.; v průpovědech Katonových ve Vít. je častěji nrav, rkpisy Neuberský a Brněnský z XV stol. mívají za to mrav, Vít. 58ᵃ pozn.; příčina změny není na jevě. – Vedle part. počen, počenši je také počem, počemši, pochzen Jid. 17, poczenſſy Pass. 337 atd., pochzem ApŠ.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).