Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<379380381382383384385386387>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nahotha t., pro tho Kunh. 149ᵃ, ſuiethu t. 148ᵇ, thueho t. 147ᵃ, thee řěči Jid. 99, thy̆ t. j. ty t. 94, svD. 26, mezi miezzthy Pil. a, zzwiethlozzt ApŠ. 31, Swathi knhiez DalH. 30, (Boleslav) lithi t. 32, z litheho t. 32, rothi AlxB. 4, 25, pothykowali t. 5, 2, thmy AlxBM. 1, 27, nezzthyziu sě t. 5, 37, tho VstúpDrk. 62, reth Vít. 91ᵇ, chrzbeth t. 92ᵃ a Pror. Dan. 10, 6, ratholeſti Mand. 27ᵃ, sedm ſeth t. 17ᵇ, moji thowaryſſij Lobk. 34ᵇ atd., nejčastěji v slově léto: sedm leth Mand. 25ᵇ, pieth leth Lact. 99ᵇ, letha Háj. 469ᵃ, ſedmyletheho Ol. Súdc. 6, 25, a do nedávná v nápisích: „létha Páně“; – th za měkké ť: thy t. j. ti AlxH. 2, 7, t. 3, 32 a j., thela Kunh. 151ᵃ, otplathithi DalH. 30, batho 30 a j., bythi Hrad. 59ᵃ, krythi t. 102ᵇ, zahynuthy t. 8ᵇ, thie UmR. 104 mathiey t. 283, k dywuth AlxB. 6, 32 atd., častěji; – tt za tvrdé t: zlatto AlxV. 624, t. 1397, zlatta Ben. Ex. 25, 31, Háj. 116ᵇ, zlattý Ben. Ex. 40, 24 a j., Swattoſt Br. Jer. 2, 3, ſwattoſti t. Mal. 2, 11, ſwattoſtij ChelčP. 138ᵃ a j., velmi často v slovích těchto; ale i v jiných; hottowymy penězi ListVrat. 1406, gisttcze t. 1404 a j.; – tt za měkké ť: nebott Ol. Deut. 6, 15, att t. 6, 2, aytott t. Gen. 4, 14, zdatt t. 16, 2, att BrigF. 9 a j., bytt t. 11, tott t. 24, zett t. 11 a j.; způsob ten zavrhuje HusOrth. 182: nec ponas duplex t sic tt, sed t; –

dílem s označením měkkosti spřežkami a literami ti, ty (po sklesnutí jotace, v. § 114 pozn.): letyal Pror. 3ᵃ, krzieftyanka Pass. 20 (kodexu část mladší), piſſtiala Rhas. 107, piſſtyaly Ol. 2. Par. 29, 27, hlava ſtiata Háj. 97ᵇ; – tg: atg JiřBrn. 314, t. 364, razitg t. 378; – v pravopise Husovu: toṫ HusPost. 38ᵃ, na puſṫ t. 40ᵇ a j., puſṫ impt. Kruml. 30ᵃ, ṫe Ben. Gen. 17, 5 (vedle tie t. Gen. 17, 6); – ť, pozdější obměnou z Husova , na př. przikryť geſt BrigF. 64, pl. gen. paſtwiſſť Comest. 49ᵇ, ſtanowiſſť t. 28ᵃ, toť Háj. 10ᵃ, ťem t. 16ᵃ a j., žiwť Ezech. 19 48 atd.

Nesprávně psáno d za t, ť: radidi m. raditi NRada 100, 542, 601, 996, tebud t. 376, diedie m. dietě t. 298; Hájek má podkati ſe Háj. 352ᵇ, ſe podkawſſe 377ᵇ, mylným domněním, że je tu předložka pod- –

tj se mění v c.

Změna tato je z doby české předhistorické, ale nikoli z psl ; v psl. bylo tj, to změnilo se do jednotlivých jazyků slovanskách nestejně, do češtiny zejména v c, v. § 245. Na př. z psl. nom. svêtja je stč. svieca přehlas. sviecě nč. svíce, – z psl. akk. svêtją je stč. sviecu přehlas. svieci nč. svíci, – z psl. vok. svêtje je stč. sviece nč. svíce, – z býv. gen. svêtjê je stč. sviecě nč. svíce, – z gen. *panitja a dat. panitju je stč. panica a panicu, nč. panice a panici, – z psl. praes. metją je stč. mecu, a rovněž tak mecete z metjete, impt. mec(i) z metji, part. mecě z metję,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).