Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<403404405406407408409410411>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

8. Vedle hraditi je hrazditi, když brány hrazdieſſe Comest. 160ᵃ město nehražděné Pref. 8, – a podobně hromazditi v. hromaditi, ty hromazdis sobě Koř. Řím. 2, 5, abychom hromazdyly Štít. ř. 191ᵇ, – a hyzd- v. hyd-, ohyzdný Us. a hydný zlin. 14, hyzd turpitudo ApatFr. 45ᵇ, hizditi ŽKap. 73, 10, hyzdyty Štít. uč. 4ᵇ.

ds, dc se mísí v c; – , v č.

Míšení toto jeví se více u výslovnosti obecné, nežli v slovích psaných; ale mnohdy proniká u výslovnosti i v písmě. Vlastně změnilo se tu dříve jasné d- ve spojení s následující temnou sykavkou v temné t, a mísilo se tedy ts atd. Míšení dc(tc)-c a dč(tč)č v tom záleží, že d(t)- se zubným členem následujícího -c, splývá; výsledek jest, jakoby d(t)- bylo odsuto.

Případy:

1. ds (ts) smíšeno v c. Na př. čadský, oboje jest necżadſkee Ol. Sir. 27, 33, čacký; – Sadská Us., na SacHáj. 337ᵇ; – podstata, poctaty Puch.15ᵇ; – podsíň, pocíň Us.; poďsem, pocem BartD. 13 (zlin.); podsypat, pocypat t.; ocavaď, ocBtch. 431 (dbeč.), pocednik t. m. podsedník;

2. dc (tc) smíšeno v c. Na př. předce (vzniklé z před-sě), přece ; – dvanádcte (z dva-ná-dste), dvanáct; – dvadcet (z dva-dsěti), dvacet atd.; –

3. dš (tš) smíšeno v č. Na př. poev, počev Us.; – poit, počit BartD. 13 (zlin.); radši, rači t.; słači, hłači, pruči, říči Btch. 431 (dbeč.) m. sładśí atd.; felčar z něm. Feldscherer; –

4. dč (tč) smíšeno v č. Na př. Hraany, Hračany Puch. 467ᵃ, svěiti vysl. svěčiti atp.

Srov. míšení ts atd. v § 311.

Cizí d

Cizí d v slovích přejatých dílem zůstává, na př. rada z germ., got. rêdan raditi atd. Kluge 273 a Mikl. Fremdw. 121, stdolněm. râd Uhlenb., – stodola stsl. stodolja ze sthněm. stadal Uhlenb., – stč. drbiti ze stněm., dürfen (hluž. dyrbjeć, dluž. durbiś Mucke 201), – děkan z decanus atd., – dílem bývá změněno v t, na př. touš z něm Daus střhněm. dûs a toto ze stfranc. dous *duos Kluge 51, – tuplovaný z něm. doppelt a toto z franc. double, – tucet z něm. Dutzend a toto z franc. douzain Kluge 53, – grunt z něm. Grund, – pant z Band atp.; – v jáhen z diaconus a j. je změněno di- v j-, v § 323 č. 4.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).