Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<393394395396397398399400401>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

11. Ve šťp (ze ščp?) m. šp, v stč. slově přejatém štpicě, ze střhněm. spitze, dlúhé u třevíc ſtpicze ŠtítMus. 46ᵇ, na ſtpiczy Comest. 153ᵇ; snad bylo i ščpicě; ze šp- mohlo tu vzniknouti ščp-, šťp- mylným spojením se ščpieti, čpíti.

12. V ptn m. pn, v dokladu ſeptny ŽKlem. 144ᵇ.

13. Lašsky říká se bíłtek m. bíłek; analogií podle žułtek. = žloutek BartD. 110. Z franc. galon stuha je č. kaloun, a za to psává se tkaloun, mylným spojením se tkáti. V Comest. psáno také: uměnie babintſtwa 53ᵇ m. babinstva, z newietſtky 108 m. nevěstky.

14. O t v stč. tčbán m. čbán v. § 326, 8.

t, ť se odsouvá.

t, ť jest odsuto:

1. V :n m. stn, v příkladech šťasný m. šťastný, neſſtiaſny Bořivoj Háj. 166ᵃ a j., štasnej podkrk. 52, doudl. ščasnej Kotsm. 15, ščasné Neoral 9, slc. nešťasný Pastrn. 147; – vlasn- m. vlastn-, wlaſnoſt Ol. Lev. 23, 31 a j., vłasny (vlastní) Šemb. 59 (opav.); – slc. zlosný m. zlostPastrn. 147; – šesnáct Us; – směsnat Btch. 432 (dbeč.) m. směstnati; – vyrosnúť BartD. 111 (laš.) m. vyrostnúti; – čsn-, smíšením cn- m. čstn-, ctn-, cſna kmetice AlxM. 2, 16, czſnu kněží Hrad. 97ᵃ, czsne služby ROtcP. 920, 27, czsnyey příhodě t. 921, 10, czſnoſt Hrad. 4ᵇ, czny (člověk) t. 95ᵇ bezeczne ChelčP. 38ᵃ, cznoſt Hrad. 115ᵃ, cnost Us., cnosť Neoral 9 atd.

2. V šň m. šťn, v doudl. zlášní m. zvláštní Kotsm. 15, złášní BartD. 17 (zlin.); kašna m. kaštna, z něm. Kasten; – v čn m. čtn, v dial. čnút BartD. 32 (pomor.) a čnuť t. 111 (laš.) m. čtnúti (= čísti).

3. V zb (sb) m. stb, ve zblo m. stblo stsl. stьblo (pl. gen. stь2blъ1 = stč. stébl, k tomu pak utvořen sg. nom. stéblo); – jizba m. jistba, stsl. istъba, ze střlat. stuba, istuba (s předrážkou i-, jako schola-ischola atp ).

4. V konc. -svo, -svie m. -stv-, na př. ſwiedeczſwie ŽWittb. 77, 5, bohatſwie t. 111, 3, u bohatſwi t. 29, 7.

5. V sk- m. stk- ve sklo stč. stklo, stsl. stьklo; – odpuſkom OlMüllB. 620 m. odpustkóm, nč. ob. odpusky; – šveska Us., chod. 47, Kotsm. 15 m. švestka; – tryska (troubel), treska Btch. 432 m. tréstka; – přásky chod. 47 m. přástky. –

6. V skv, skn, ckn m. stkv, stkn, ctkn Tu bylo t ve skupině souhláskové stv, stn, ctn, a sem přidáno k němu k; vzniklo tudy -tk-, a z toho pak vynecháváno t. Sem patří:

a) stkvieti sě, stkvělý, stkvúcí, stkvost, stkvostný atp. Slova tato pocházejí vesměs ze svьt-. Z toho bylo č. svt- a přesmyknutím stv-, v. § 465. Toto dále přidaným k změněno ve stkv-, v. § 371: ſtkwyety ſye Štít. uč. 124ᵇ, ſtkwuċie niti HusPost. 59ᵇ, ſtkwoſt (fem., splendor) Kruml. 330ᵃ, ſtkvoſtnie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).