Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<413414415416417418419420421>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

slabiky nč. i stč. a jsou jednostejné, ale původu jsou rozdílného: v případech I. a) bylo pję, pją atp. (vůbec pj), v případech pak II. 2. a) bylo , pьju (vůbec p- bez -j); oboje splynulo, t. j. z obojího vyvinulo se pro češtinu jednostejné pia, piu atd.

III. Od následujícího -e, souhlásky p-, b- atd. se neměkčí. Psané vě, mě atp. místo ve, me a za jsou zvláštnosti a odchylky dílem ojedinělé, dílem dialektické; o těch v. v § 130 av §§ zde násl.

p,

Souhlásky p, píší se:

většinou bez rozdílu měkkosti literami p, na př. pity (inf.) ŽWittb. 79, 4, picha superbia t. 72, 6; – pp, na př. przyekoppi AlxM. 1, 14, oppatrnemu Háj 3ᵃ, pod Lippany t. 407ᵇ; – o psaném hpan- a phan- viz § 392 č. 9; –

někdy měkkost naznačena a psáno ṗ, na př ṗíjſſe KřižB. 75ᵃ, ṗil̇en (l̇ v tomto rkpe = netvrdé l) t. 87ᵃ; tak psáno i v bibli Br.: zṗał ſe Dan. 8, 10, t. 8, 11, ſṗatý t. 4, 12, přiṗał Ezech. 17, 7; také v mluvnici Rosově (1672) str. 1 a 2 rozeznává se p a , Pelzel (1798) píše p’ał 102 a 105, p’at 107, Vojt. Nejedlý v ČČMus. 1828, I. 23 p’ala; – Tomsa str. 9 vysvětluje rozṗatý = „beinahe rozpjatý“, Nejedlý (1804) str. 10 rozṗatý „lies rozpiatý“.

V AlxV. je napsáno bogyety 2167 m. pojieti, chybně. –

pj se mění v pi, .

Změna tato stala se v době české předhistorické, a stala se v slabikách pja, pju: žádané pja, pju změnilo se v pia, piu, a oslabením jotace změněno pi- dále v ṕ-, srov. § 329. Na př. sg. nom. kúpja, -pia, stč. před přehláskou kúṕa, přehlas. kúnč. kou; akk. kúpju, -piu, stč. před přehláskou kúṕu, nč. koupi; atd.

Měkkost v slabikách těchto pamatuje se v češtině vůbec až do přehlásky a-ě a u-i; kdyby byla zanikla dříve, ztvrdlé *kúpa, *kúpu nebylo by se mohlo přehlásiti v kúa kúpi.

Dialekticky pamatuje se táž měkkost dosud, na př. nom. kúṕa BartD. 6 (zlin.), akk. kúṕu, Liṕany (mor.).

Máme pak tuto změnu v případech obsažených ve výčtu v § 262 a j. (při změně rj a j.), totiž:

v některých tvarech jmenných kmene -j-, na př. sg. nom. kúnepřehlas. kúṕa z kupᶥa, -pja, – sg. akk. kúpi nepřehlas. kúṕu z –pᶥu. -pju psl. -pją;

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).