Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<392393394395396397398399400>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

wycztrze to t., nacztrzi Ol. Num. 19, 46, nacztrzyety Rúd. 30ᵃ, naczſtrzyeti t. 30ᵇ, nacztrzel Ol. Ex. 2, 19, nacztrziechu Ol. 2. Reg. 23, 16 atd., t. j. -čtř- m. -čř- atd.; změnami dalšími je z čtř- pak štř-: naſſtrzi neb navaž vody Hug. 8, stř-: aby vody naſtrziel OtcB. 54ᵃ (v OtcB. liší se s a š), tř-: (přirozenie člověčie) natřelo vody živé Kar. 126.

3. V stn m. sn. Na př. mastný m. masný, čili oči maſtni tobě sú ŽKlem. 14lᵇ (carneus) t. j. mastní (du. nom. fem.), maſtnij krámi Lact. 31c, mezi maſtnymi krámy Kruml. 157ᵇ, mastné krámy Kotsm. 14 a Us.; přisutě -t- drží se oporou, kterou má ve zdánlivé analogické souvislosti s mastiti atd.; – tělestný m. tělesný, hróza tieleſtna Ol. 2. Mach. 3, 17, ruka tieleſtna t. 2, Par. 32, 8, od tieleſtnych věcí k netieleſtnym Otc. 102ᵇ, tyeleſtnye Pass. 487, AlxV. 917, tieleſtnie Comest. 237ᵇ a j., czeleſtnye ROtcP. 54, nč. tělesný; – přiestný nč. přísný, przieſtny poskřek TkadlM. 4, poraučíme przyſtnie přikazujíc Lún. list. 1547, b, přijſtným trestáním Lomn. Kup. 52ᵃ; – drstný, drstnatý m. drsn-, drſtnee vuole (sg. gen.) ŠtítBud. 161, drſtnatý HrubPetr. 26ᵇ, ChelčP. 141ᵃ, cesty drstnaté Mik. Luk. 3, 5. – jastný m. jasný, den iaſtny Lvov. 91ᵃ, iaſtnym hlasem t. 92ᵇ, yaſtne panenstvie t. 90ᵇ, poklad przeiaſtny t. a j.; – častný m. časný, častné králevstvie Kar. 85; někteří i nyní píší součastník m. současník. – Srov. přisuté d v zn-zdn, § 326, 2.

4. V štn m. šn ve faleštný, faleſtny Pharisaeus MamF. 89ᵃ.

5. V ctn m. cn v moctný m. mocný, bóh mocztny ROtcP. 218 a 229, mocztnemu bohu t. 18; – a ve vzáctný m. vzácný, wzactnym kazatelem Háj. 464ᵃ, wzactna flužebnice t. 299ᵇ; tu mělo -t- oporu ve zdánlivé etymologické souvislosti se ctný, čstný.

6. V stk a ctk m. sk a ck. Bylo stklo a stkvieti s náležitým -t- a vedle toho také sklo a skvieti; podle toho vzniklo opakem stkutek m. skutek, ſtkukty tvé Krist. 7ᵃ, stklon- m. sklon-, mnohý se ſtklonij Beck. 2, 268; – sem položiti lze také ctknúti m. cknúti, co král ctkne Wint. 21 (ze XVI stol.), zase opakem podle octknúti sě m. octnúti sě.

7. V šťk m. šk v nč. ob. jednušťka, nůšťky pl. gen. jednuštěk, nůštěk. Sem nepatří ob. kouštíček a koustíček; z deminutiva kúsek bylo stč. deminutivum další kúšček, a z toho ještě dále kúščíček nč. kouštíček, nč. šť- je tu tedy z šč-, sk-; v koustíček je š (podle kus) změněno v s.

8. V stch m. sch, v dokladě zastchlý, (oči) sú zaſtchle Kruml. 428ᵇ.

9. V štc m. šc, v tvarech měštc- m. měšč-: z svého mieſſtcze Ol. Tob. 8, 2, ſwemu mieſſtczy ChelčP. 66ᵇ, z mieſſtce svého Háj. 420ᵇ, za své mieſſtce t. 298ᵇ. Podobně bráno subst. véscě za véstcě, a z toho je pak jméno místní Vestec.

10. V štl m. šl, ve štlap- m. šlap-, ſſtlapiegie MamC. 113ᵇ; kontaminací se stup-, srov. stupeň ob. štlupeň atp.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 20 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).