Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<358359360361362363364365366>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[362]číslo strany tiskuEx. 15 1, gelen Žalm. 42, 2, zelená Lev. 13, 49, ale Mat. 3, 10, pole Luk. 12, 16, boleſt Žalm. 48, 7 atd.

10) Za pův. ľu je li, lu. Na př. kljč Luk. 2, 52, ſkljčený Žalm. 57, 7, ſklidjš Ex. 24, 16, ljboſt Sir. 20, 8, ſlib Žalm. 132, 1, lid Luk. 23, 14, lidu Žalm. 47, 10, ljtý Gen. 16, 12, ljtoſtiw Sir. 18, 15, plili Mat. 26, 67, čeliſt Job. 40, 21 atd.; – poděluge Job. 21, 17, ſchyluge Sir. 19, 26, ſpaluge Žalm. 83, 15, powoluge t. 49, 19, obweſelugi t. 45, 9, vſylugj t. 69, 5, newzdalůgž t. 71, 12, wyſwětlugjce 1 (3) Esdr. 9, 49 atd.

11) Za pův. li a ľi je č. li. Na př. bljzký Sir. 51, 9, bližnj Luk. 10, 29, w hljně Ex. 1, 41, prokljnati Sir 4, 5, lichwau Ex. 22, 25, lift Žalm. 1, 3, liſſka 2. Esdr. 4, 3, ljzali 3. Král. 21, 19; pacholjk Job. 3, 3, oſlice t. 1, 14; lok. wůli Ekkl. 15, 14 atd.

12) Za pův. ľą je č. li. Na př. sg. akk. wůli Est. 9, 1 (výkl.).

13) Za pův. je č. le, někdy la. Na př. chléb Gen. 29, 20, chleba 2. Král. 6, 19, chléwů Žalm. 78, 70, kolena Deut. 7, 9, lékaře Luk. 5, 31, leniwý Sir. 4, 34, les Žalm. 85, 15, léto t. 9, 26, lewé Ex. 14, 29, mléko Sir. 39, 31; k ſkále Num. 20, 8, w pekle Luk. 16, 23; zle Gen. 31, 7, rychle t. 24, 20, vměle Ex. 35, 26 atd.: o šlapati, žlab atp. z býv. v. nahoře při č. 1.

14) Za pův. je la, le atd. Na př. hledagjce Žalm. 69, 33, poklekna Mark. 10, 17, zaklet Kaz. 10, 11, prokletý Sir. 2, 16, proklaté měſto Jos. 6, 10, lehnu Job. 7, 21, oſýdła lecegj Žalm. 38, 13, pléſagjcých t. 42, 5, part. myſle 1 (3) Mach. 1, 22, čeled Jos. 7, 17, tele 2. Esdr. 9, 18, telata Žalm. 29, 6, nom. oſle Ex. 13, 13, oſlátko Mat. 21, 2, pachole Lev. 27, 6, pacholete Kaz. 4, 15, pacholata 4. Král. 2, 23, pacholátko Ex. 2, 6 atd.

15) Za pův. , ľь je č. l(e). Na př. było lze Ex. 10, 15, nelze 1 (3) Mach. 2, 13, lehkoſt Žalm. 50, 20, lehčegſſj t. 62, 10, lnuł Job. 29, 10, (len) lnu Přísl. 31, 13, we lněném Jos. 2, 6, ſe lwem 1 (3) Esdr. 4, 24; wálka Sir. 28, 13, wálku Žalm. 76, 4, k wálce t. 140, 3, wálek t. 68, 31, wálčiti t. 56, 3, wálečný Num. 30, 22, opilec Sir. 19, 1, s opilcy Mat. 24, 49, ſtřelec Gen. 21, 20, ſtřelcy Job. 16, 13, ſtřelba Job. 41, 20, dělnjk 4. Král. 12, 11, wražedlnjk Job. 24, 14, včedlnjcy Luk. 5, 33, řemeſlnjcy Bar. 6, 45, ſmyſlný Sir. 21, 12, od zumyſlnych Žalm. 19, 14; mauka bělná Lev. 2, 1, ſylný Luk. 2, 31, rána ſmrtedlná Zjev. 13, 3, cesta polnj Deut. 2, 8, zřetedlně Ex. 3, 7, neſčjſlně Ex. 10, 14, ſprawedlnoſt Deut. 6, 25, neſmyſlnoſt Bar. 3, 28, opilſtwj Kaz. 10, 17, Tob. 4, 16, nedbalſtwj Num. 27, 22 (výkl.), ſmilſtwj Lev. 21, 9 a 11, z ſmilſtwa Zjev. 2, 21, bělmo Tob. 2, 10, welmi Num. 14, 7; dalſſj 2 (3) Mach. 4, 17, dalſſj 2 (4) Esdr. 12, 15: – běl pšeničná Sir. 39, 31, hůl t. 22, 18, kaukol Mat. 12, 27, mol Luk. 12, 23, myſl Kaz. 1, 13, Žalm. 48, 14, přjtel Gen. 26, 26, ſůl Sir. 39, 31, učitel Mat. 13, 52, žel Luk. 17, 14 atd. Viz též doleji č. 18. – Odchylky s ł za pův. jsou některé stálé: łest, łsknu- a błesk, o těch

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).