Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<761762763764765>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[765]číslo strany tiskuSEZNAM ZKRATEK

Kromě ustálených značek časopisů apod. užíváme v doslovu i v poznámkách těchto dalších zkratek:

Berneker = E. Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1908. – CB = Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae. Ed. G. Friedrich, I, II, Pragae 1907. – Holub–Kopečný = J. Holub–Fr. Kopečný, Etymologický slovník jazyka českého, Praha 1952. – Hujer, SlDeklJm. = O. Hujer, Slovanská deklinace jmenná, Praha 1910. – Machek = V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha 1957. – Novák, Jery = Ľ. Novák, K. otázce jerových střídnic a kontrakce v střední slovenštině, Praha 1932. – Schwarz, Ortsnamen = E. Schwarz, Die Ortsnamen der Sudetenländer als Geschichtsquelle, Mnichov–Berlín 1931. – Schwarz, Namenforschung = E. Schwarz, Zur Namenforschung und Siedlungsgeschichte in den Sudetenländern, Praha 1923. – Trávníček, PříspJaz. = Fr. Trávníček, Příspěvky k dějinám českého jazyka, Brno 1927. – Trávníček, PříspHlásk. = Fr. Trávníček, Příspěvky k českému hláskosloví, Brno 1926. – Trávníček, Střídnice = Fr. Trávníček, K střídnicím za psl. ę v českém jazyce, Brno 1923. – Trubeckoj, AkslGr. = N. Trubeckoj, Altkirchenslavische Grammatik, Wien 1954. – Trubeckoj, Grundzüge = N. Trubeckoj, Grundzüge der Phonologie, TCLP 7, Praha 1939. – Utěšený, NČesMor. = S. Utěšený, Nářečí přechodného pásu česko-moravského, Praha 1960. – Vondrák, VerglSlGr. = V. Vondrák, Vergleichende slavische Grammatik, I, Göttingen 1924 (2. vyd.). – Voráč, ČNJz. = J. Voráč, Česká nářečí jihozápadní, I, Praha 1955. – Wijk, GAkslSpr. = N. van Wijk, Geschichte der altkirchenslavischen Sprache, I, Berlín – Lipsko 1931.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).