Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<607608609610611612613614615>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Opravy a doplňky.

Na str. 19 ř. 4 místo daśan má býti daśa. – 27 ř. 9 a 17: také psl. bergje přejato z germ. – 28 ř. 10 přidej: třěbule, třebule, ze sthněm. kërvola a to z lat. cerifolium ř. χαιρέφυλλον Kluge 166, tedy z býv. čerb-. – 32 ř. 14 přidej poznámku: Nejnověji dovozuje Torbiörnsson (srov. Listy filol. 1894), že ruské torot atd. se vyvinulo z tr̥ot atd.; tím (z tr̥ot, tr̥rot atd.) vysvětluje se pak i t ve storoža a sterečь, jehož ze stavu nynějšího vysvětliti nelze. – t. ř. 26 m. zabradlo m. b. zábradlo. – t. ř. 35 m. chorbъ m. b. chorb- – 33 ř. 4 m. kragujec m. b. krahujec. – 45 na konci § 47, b) přidej poznámku: v 3. plur. aor. a impf. zůstává nevyloženo. – 46 na konci § 48 přidej: V č. sobota proti stol. sąbota není o z ą; sobota je z lat. sabbatum ř. σάββατον, kdežto stsl. sąbota rovněž jako sthněm. sambaztac nněm. Samstag na tvaru orient. sambat- se zakládá Kluge 290. – 49 ř. 23 k lehký přidej odkaz též do § 131 – 53 ř. 42 k lehký přidej odkaz do § 131. – 59 ř. 3 taktéž. – 71 ř. 34 m. biu m. b. biú. – 72 ř. 2 m. hniu m. b. hniú. – t. ř. 20 m. piu m. b. piú. – 73 ř. 3 m. viu m. b. viú. – 76 ř. 24 m. 2 m. b. 3 – 76 v § 79 přidej odstavec: 1. četъr, zdlouž. četyr, ve čtř (stč. pl. gen.), čtrnáct a čtyři; 2. četver, v četver-, čtver-; 3. četvor, v stsl. četvor-. – 81 ř. 13 přidej: 2. jáma z jēm-. – 81 ř. 20 v č. 2 přidej: lem, lémec nč. límec. – 81 ř. 42 m. ruh- m. b. ruh. – 82 ř. 30 m. žieti, ždieti (nedoloženo) m. b. žieti (nedoloženo), ždieti. – 87 na konci § 88 přidej: Analogií podle nesu-nosím-vynáším atp. vznikly také novotvary dial.: věsiti-vjášet, povjášet ČČMus. 1874, 512 (zbirov.) atp. – 91 ř. 4 vynech: klášter až klôster (viz zde doleji přídavek ke str. 265). – 124 ř. 1: šlápnouti-šloupnouti vysvětluje prof. Zubatý ze slęp- stupň. sląp- (Listy filol. 1893, 407). – 138 ř. 41 m. ščebt m. b. ščbet. – 173 ř. 25 m. mšiti m. b. -mšiti. – 175 ř. 4 přidej: předložka pod, pode, stsl. podъ, má -e ve spojení s bývalou slabikou jerovou, na př. pode-mnou, podepsati. – 181 ř. 29 přidej: vzezvati praes. vzovu. – 187 ř. 37 přidej: nebo čárka, na př. wecy t. j. věci MudrB. 1a a j. – 215 ř. 13 m. cýn m. b. cín-cýn.– 230 č. 8 přidej: Podle nežit a stsl. nežitovica mělo by býti nežitovice, a jest neštovice, neſſtowycze Otc. 270a, neztowicze v OtcB. na stejném místě. – 246 po ř. 14 přidej: fura, odchylné fůra, z něm. Fuhre; přejaté toto slovo družilo se zněním k domácímu kůra atp., podle kůra-korou atd. říkalo se také fura-forou atd., a proto přijato, i psaní fůra. –

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).