Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<610611612613614615616617618>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Seznam slovní a věcní.

V seznamu tomto číslice znamenají stránky. Slova a hlásky, o které jde a na které se ukazuje, tištěny jsou kursivou, věci a výklady antikvou. Při hláskách bývá někdy třeba udávati, že se rozumějí na začátku slova (neb slabiky), nebo v prostředku, nebo na konci; to naznačuje se malou čárkou -, na př. a- znamená hlásku a na začátku, -a- v prostředku, -a na konci slova (n. slabiky). Čárka - znamenává také, že se uvozuje člen nějaké složeniny, na př. pra-, -bírati. Psaním a-e vyjadřuje se, že a se změnilo v e, nebo že za a vyskytuje se e (nebo je psáno e), a totéž znamená m-n, si-sy, jhr-hr, sr-str atd.; jindy bývá místo ležaté čárky psáno v, na př. a- v ha-, rozuměj: začátečné a se změnilo v ha (přisutím hlásky h), -aj v -á, rozuměj: koncové aj se změnilo v á (odsutím hlásky j), atd.; někdy pak slova hláskově různá prostě vedle sebe jsou uvedena. V záhlavích (heslech) uvozují se hlásky a slova ve své podobě novočeské, na př.císař, při čemž rozuměti jest i stč. ciesař, v podobě stč. je záhlaví, když se výklad týká jazyka jen starého nebo zvláště starého. Pořádek jest abecední; hlásky zvláštní vřazeny jsou za svými příbuznými nebo na pohled podobnými, na př. ą za a, – ê, ę a ə za e, – za b, – ć za c, – ȥ za z atd.; – hlásky ъ a ь jsou položeny na místo poslední.

Seznam je rozsáhlý, ale přece neobsahuje všech slov, kterých se výklady dotýkají; jsou v něm pominuty zejména přemnohé výrazy dialektické, jež nalézti lze dílem podle příslušných tvarů spisovných, dílem podle hláskových změn, které v nich jsou patrny, na př. dial. brabtat hledej podle brebt-, dial. dat. matijce m. matičce podle čc-jc atd.

 • a pův 22; a psl. 24; a č. 90 sl.; pohybné 186; cizí a 124 a231 sl.; a přisouváno 124, odsouváno 125; -a v part. praes. masc. sg. 337, 386 aj.; a-á v iterat. 593; á-a 599, 608; a- v á- 92; -a v adverb. v 607; a-ä 122; a-ĕ, e (přehlas.) 92 sl.; a-e (mimo přehlas.) 122; a-o 123, 231 sl.; a-u 123; a-y 123; a- v ha- 463; a a staž. á 564; a i staž. á 564; a o staž. a 564; a u staž. au 564: a y staž. á 564.
 • ā pův. 22
 • á 91; a-ie, é (přehlas.) 92 sl.
 • ä 52, 89, 122, 130 sl., 139
 • ą 43; jeho střídnice 46 sl.
 • absolutní kvantita 586
 • -ád v adverb., m. -ad 607
 • adestát 394
 • adjektiva, kvantita tvarů jmenných 597 sl.
 • Adléta 539
 • Adna, Anna 375
 • Adonai 567
 • adverbia, jich kvantita 606, 607 sl.
 • ae 115; cizí æ 150; srov. ä (při a)
 • affrikaty 11
 • Agnéžka 459
 • Agustin 266
 • agvent 406
 • ahu-au 406
 • -ách pl. lok., -ach 600
 • ai̭ 22; ai̭, aj 89; ai z a i 567
 • aj 131, 133 sl.; 3 plur. ajʼ z -ají 229; impt. -aj v 538; aj-ej (přehlas.) 134 sl.; aj-ěj (přehlas.)
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).