Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<420421422423424425426427428>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

w Pamberce Háj. 106ᵇ; – pant z Band; – stč. páry (máry) střhněm. bâre; – pátuch z Badetuch; – pekař ze střhněm. becker; – pelest z Bettleiste; – pemza z něm. Bims; – perkmistr z Bergm-; – Pernštýn z Bärnstein; – pižmo sthněm. bisamo, a to ze střlat. bisamum; – plát něm. Blatt; – plech střhněm. blëch; – plosa střhněm. blasse (bílé místo, zvláště na čele zvířete); – póda, půda střhněm. bodem Matz. Ciz. sl. 283; – pohár mrus. pohar maďar. pohár z Becher Mikl. Fremdw. 117; – prant z Brand; – preclík něm. Bretzel; – prusplech z Brustblech; – purkmistr, pulmistr z Burg-; – puška sthněm. buhsa; – ppan z něm. Buchsbaum; – pytel střhněm. biutel; – verpánek z Werkbank Matz. Cs. 368; – plevajz z Bleiweis atd.;

3. V dial. grumle drnkačka BartD. 13 (zlin.) a Btch. 433 m. brumle, něm. Brummeisen, je změněno b v g. V stč. i nč. máry vedle stč. páry a střhněm. bâre je m za cizí b.

b se přisouvá.

1. V několika případech, kde k tomu vedla mylná dekomposice složenin s ob-. Na př. bylo stč. lizati; k tomu byla složenina ob-lízati; tato složenina brala se mylně za o-blízati; a podle tohoto mylného domnění dobylo se rozložením z oblízati slovesa jednoduchého, dotud nebývalého blízati; na pohled je tu přisuté b, lízati-blízati, ale vývoj byl, jak ukázáno; – stejným způsobem vzniklo baliti z obaliti, m. ob-(v)aliti; – bořiti z ob-ořiti = ob-ořiti, stsl. oriti evertere; – badati z obadati = obadati, sr. stč. jadati = j-adati scrutari, z pův. ōd-, srov. lat. odor a lit. ůsti odorari (Zubatý); – boukati se (o svini) z obúkati se = ob-úkati se, podle pol. ukać się (též); – bahniti se (o ovci) z obahniti se = ob-agniti sę Matz. Ciz. sl. 16; odtud dále bahnice; – dial. bouzené maso = uzené, Us. v Rakovnicku (dr. B. Jedlička), z ob-uditi, sotva m. vuditi, z koř. vend-; – srov. stsl. bręšta res inventa z ob-ręšt- Mikl. 74.

2. Kromě toho je přisuto b v botka m. otka mýt. 335bacoun m. ocún, t., shrbnu m. shrnu Šemb. 61 (opavsk., z grt-), stč. bobtati, bobtati Hrad. 130ᵇ, vedle botnati a stsl. botêti pinguescere.

b se odsouvá.

1. Ze skupení bn. Odsouvání to je z doby psl., v. § 240: hnúti z gъbnąti, aor. stč. (lid) sotně sě hbe nohy vleka AlxŠ. 1, 5 = sotva se hýbal; – hynouti z gybnąti; – zhebnouti dial. zhebnóť Btch. 433, stsl. gybnąti jsou novotvary.

2. Ze skupení bt, bst, dílem též z doby psl., v. § týž: dláto z *dolbto,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).