Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<422423424425426427428429430>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

milost = ciesařovu t. 39, hlaw = hlavu Ans. (ČČMus. 1880, 346), przyprawg = připravuj Vít. 65ᵃ a j.; – dále psáno w n. v místo v-v- (nebo u-v-): tu vlastně splývá v-v- v jediné v-, viz doleji § 350; – také psáno w místo v-o-: wſtatczich m. v-ostatciech ŽWittb. 20, 10 inreliquiis, wbraziech m. v-obraziech t. 96, 7, wſtrziehanyu m. v-ostřiehaniu t. 118, 9, when m. v-oheň t. Athan., wohen korrekturou ze when t. 139, 11; – též wu místo uv-: wuazaty m. uvázati ListVrat. 1371; – a totéž m. v: Ewuangelista t.

vj se mění ve vi-, .

Změna tato se stala v době předhistorické, a stala se v slabikách vja, vju: žádané vja, vju změnilo se ve via, viu, a oslabením jotace změněno vi- dále ve , srov. § 329. Na př. psl. stavjati, česk. předhistor. staviati, stav́ati, stč. přehlas, stati; praes. 1. sg. psl. pravją č., pravju, -viu, stč. prav́u, přehlas. (já) pravi n. právi; atp.

Měkkost pamatuje se v slabikách těchto v češtině vůbec až do přehlásky a-ě a u-i; kdyby byla zanikla dříve, ztvrdlé *stavati, *pravu nebylo by se mohlo přehlásiti v stati a pravi.

Dialekticky pamatuje se táž měkkost dosud, na př. staat impt. staaj BartD. 7 (zlin.), Malenoan, Młatcoan t. 16 (zlin.), Opavjané Šemb. 51 (vých.-mor.); a tak bývalo i v době starší, jak svědčí doklady: Wawra z Giwian ŠtítHrad. 168ᵃ, Wratiſlawiané Háj. 417ᵃ, Boleſlawjanúm t. 396ᵃ.

Máme pak tuto změnu v případech obsažených ve výčtu v § 262 a j. (při změnách rj a j.), totiž:

v některých tvarech jmenných kmene -j-, na př. stč. z-Bolesla(masc.) nepřehlas. z-Boleslaa, psl -vja, – dat. k-Boleslavi (masc.) nepřehlas. -v́u̇, psl. -vju;

v subst s příp. -jan-, na př. Boleslavěnín pl. akk. Boleslavany, z -any, -vjany;

v praes. 1. sg. tř. III 2, na př. plu z plъvją;

v praes. 1. sg. tř. IV, na př. prau psl. pravją atp.;

v slovesích tř. V. 1ᵇ, na př. -právěti stč. (před přehláskou) -práati, z -pravjati, ve všech tvarech. –

Odchylkou bývá také místo žádané slabiky ve (z psl. vje) psáno v̇e, wie, wye, zejména v part. -n třídy IV, na př. děvku přiſtav̇enu (nájemnou) ŠtítOp. 39ᵃ, (poslové) obelhawyeny PulkR. 56ᵃ, obnowyenym listem ListVrat. 1406, vmrtwieneho Rhas. 38; o tom v. § 329.

vi, vi- se mění ve v́i-, i-.

1. Když následuje -i, , mění se v v některých nářečích ve . Na př.. vjinice Šemb. 94 (domažl.), vjisí Kotsm. 5 (doudl.). Že tak bývalo

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).