Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<324325326327328329330331332>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Souhláska n-, neměknouc v slabikách ne (s pův. e) a , jeví tím příbuznost a shodu s t a d. S nimi spojuje ji také zvláštní odchylka, totiž dial. n místo ň v nářečí lhoteckém na Moravě a místy v slc. (gemer.), na př. kón m. kóň, na kona m. na-koňa, hlineny m. hliněny atd. BartD. 45, knyha m. kniha atp. Pastrn. 136; srov. §§ 294 a 301.

r, ŕ, ř.

Máme souhlásky r a ř, na př. pokora, pokořiti. Kdysi bývalo také ŕ, part. pokořen psl. pokoŕenъ, moře psl. moŕe, akk. máteŕ psl. materь, nč. pokořen, moře, máteř. –

Znění r bylo jako je dosud; – také ř mělo v stčeštině znění sykavé jako v nč., ale bylo ř jasné a temné, v. § 260; – ŕ pak znělo asi jako rJ t. j. r s mírným příhlasem jotovým. –

r píše se skoro vždy literou r; – zřídka spřežkou rr: berr MVerb., perre (= pozd. peřie) t., wrruczyem Hrad. 73ᵇ, prricz JiřBrn. 36.

ř psáno bez označení měkkosti, na př. ztworene Ostr. t. j. stvoŕenie.

ř psáno spřežkami rz, na př. wnutrz Túl. 56ᵃ, birzmouani HomOp. uierzi Kunh. 149ᵃ, ſtarzi Hrad. 1ᵃ, twarz AlxM. 5, 4, przijcžyna Ben. Gen. 8, 9; – rrz, iurrzy JiřBrn. 75; – rſ, na př. horſcoſti HomOp., prfiuodis Kunh. 148a, horſke t. 150ᵃ, prfiſtupiwſy Hrad. 125ᵃ, prſied AlxB. 1, 20, vydrfiety z korſen t. 2, 26, uzrfiew AlxBM. 1, 29, prfatel t. 2, 34; – rzſ, rzs, na př. drzſiewie ŽKlem. 148, 9, wnitrzs Koř. Zjěv. 4, 8 (tak častěji v tomto slově); – rzſſ, po zaitrzſſku Lvov. 92ᵇ; – zr, na př. pzretelu Kunh. 147ᵃ, pzrichodis t. 148ᵃ, Gizriko (Jiřík) Lún. ks. 1358, myſtzre MastDrk. 50, petzre VstúpDrk. 15 a 21 ; – ſr, na př. Pſrech t. j. Přech Lún. ks. z r. 1356, domum Kſriſconis t., Duchon Bratſrecz t., Matthaeus de Bſran t.; – zrſ: prziehozrſkim UmR. 84; – rzz: (v rkpích, kde zz = ž, tedy rzz = rž), na př. hrzziechy Kruml. 281ᵇ, o ſedmerzze svátosti t. 231ᵇ a j.; – , , na př. twáržy tvé Ben. Gen. 3, 19; – rs (zvláště v rkpích, kde s = ž, tedy rs = rž), na př. rseczi (inf.) Jid. 27, rsiechzi t. 99, prside t. 116, maters AlxH. 4, 13; – rſz (kde ſz = š), na př. prſzyſzla GalDl. 2ᵇ, prſzyed 1ᵃ, prſzygal lᵇ, srov. stpol. morszv ŽFlor. 135, 15, werszyl gesm 118, 66; – rzy atp., po sklesnutí jotace (v. § 114). na př. inf. rzyeczy AlxV. 1063, part. rzyekſy Pulk. 161ᵃ; – Hus odporoučí literu , jež se také hojně vyskytuje, na př. hṙíech HusPost. 15ᵇ, hṙíechom Kruml. 9ᵇ hoṙe Baw. 34 atd.; – vedlé vyskýtá se záhy ř: naſftři Hug. 50, vzřiſs Comest. 171ᵇ, vmře Ben. Gen. 44, 31; to pak ovládlo a jest od pravopisu bratrského pravidlem; – v Baw. psáno velmi často ri m. ři, na př. pridawa 41, primieri t., prieti 42 atd., patrně platí tečka nad i také pro r.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).